Verslag van protestactie tegen dwang in de zorg

Protest in Utrecht op 6 mei
Op zaterdagmiddag 6 mei 2017 hebben we in de binnenstad van Utrecht actie gevoerd tegen dwang in de psychiatrie. De kleurrijke stoet van bijna 100 mensen trok de aandacht met felgekleurde spandoeken en het roepen van protestleuzen zoals: “Verbied dwang in de zorg. Dwang geeft geen welzijn. Zorg is aandacht.” Ook werden er pamfletten uitgedeeld met uitleg waarom dwang niet bij zorg hoort, en uitleg over mensenrechten.

Tegen wetsvoorstel Verplichte GGZ
De actie in Utrecht was een protest tegen dwang in de zorg, en in het bijzonder ook tegen de wetsvoorstellen die dwang faciliteren. “De wetsvoorstellen verruimen de mogelijkheden voor dwang. Maar dwang helpt niet. Het maakt het juist erger. Dus verbied dwang, en regel goede zorg.” stelt de initiatiefneemster van de actie, ervaringsdeskundige Jolijn Santegoeds.

Herdenking
Tijdens de protest-actie werd ook stilgestaan bij het verzetsmonument bij de Dom voor een herdenking van de mensen die geleden hebben onder de psychiatrie, zowel toen als nu. Er werden bloemen gelegd, en Martijn Kole van Enik Recovery College hield een mooie toespraak “Vrijheid is ons grootste goed, en misschien dat in het verlengde van vrijheid onze stem gehoord wordt, en dat niemands stem verloren mag gaan”.

Boodschap aan Eerste Kamer
De kleurrijke stoet vervolgde haar ronde door de binnenstad van Utrecht, en eindigde weer bij de Mariaplaats, waar Eerste Kamerlid Marleen Barth (PvdA) ter plaatse was om de actieboodschap in ontvangst nemen. Initiatiefneemster Jolijn Santegoeds vatte de actieboodschap samen: “Wij weten uit ervaring dat dwang niet bijdraagt aan welzijn. En het VN-mensenrechtenverdrag voor de Rechten van Personen met Beperkingen maakt ook heel duidelijk dat een zorgbehoefte geen reden mag zijn voor vrijheidsbeperking, dus dat niemand zijn rechten hoeft te verliezen op het moment dat diegene zorg nodig heeft. Wij zien dat het wetsvoorstel Verplichte GGZ in strijd is met deze mensenrechten, en we vragen om dit wetsvoorstel te stoppen”

Marleen Barth zei: “Ik ken Jolijn al jaren, en vind het belangrijk dat dit geluid gehoord wordt. Ik ben speciaal gekomen om te luisteren. Een mening heb ik nog niet, maar ik ben de wetsvoorstellen aan het lezen. Er ligt een pak van een halve meter papier op mijn bureau. Er komt nu eerst een deskundigenbijeenkomst, waar Jolijn ook uitgenodigd is, en daarna zal de Eerste Kamer vragen stellen aan het kabinet”.

Geslaagde actie
Het was een geslaagde actie. We zijn opgekomen voor onze rechten, en hebben ons laten zien en horen.

De actie heeft geleid tot meer aandacht voor dit onderwerp.

TV-interview op 5 mei
Op 5 mei 2017, Bevrijdingsdag, was er op NPO2 bij Hallo Nederland (Omroep Max) al een item te zien over dwang in de GGZ, met een interview met ervaringsdeskundige Jolijn Santegoeds over de protest-actie in Utrecht. Ook  zorgspecialist Yolande Voskes bevestigt dat dwang uitgebannen kan worden door goede zorg te realiseren.

Zie: https://www.omroepmax.nl/hallonederland/uitzending/tv/hallo-nederland-vrijdag-5-mei-2017/ (het item begint na ca. 5 minuten)

Er is ook een video-impressie (vlog) van de demonstratie tegen dwang in de zorg van 6 mei gemaakt door Rogier Hop, zie https://www.youtube.com/watch?v=OWznUdWJj84

Foto’s van de actie zullen verzameld worden en oa gedeeld worden via www.ggzleed.nl

Foto’s (gemaakt door Grietje Keller):

meer foto’s (fotograaf: Wim Trinks):

Aankondiging: Actie tegen dwang – zaterdag 6 mei 2017 in Utrecht

GEEF VRIJHEID DOOR GOEDE ZORG!
Bevrijdingsmanifestatie tegen dwang in de GGZ
Zaterdag 6 mei 2017 –15.00-17.00u, Utrecht

Protestactie voor menswaardige GGZ  & herdenking van GGZ-leed

Op zaterdagmiddag 6 mei organiseren wij in Utrecht een actie tegen dwang in de GGZ. Dit is 1 dag na Bevrijdingsdag, en 10 dagen voor de deskundigenbijeenkomst in de Eerste Kamer over de wetsvoorstellen over dwang in de zorg (WVGGZ, WZD, WFZ).

De actie is een protest tegen dwang in de zorg, en in het bijzonder ook tegen de wetsvoorstellen die dwang faciliteren. Wij pleiten voor goede zorg en voor mensenrechten (CRPD). De huidige wetsvoorstellen maken dwang ruimer en zelfs grenzeloos. Wij willen dat de overheid een transitiebeleid naar dwangvrije zorg installeert.

Regel zorg in plaats van dwang
“Dwang is een akelig overblijfsel uit het verleden van de psychiatrie. Het is een schending van mensenrechten” stelt de initiatiefneemster van de actie, ervaringsdeskundige Jolijn Santegoeds van de actiegroep Tekeer tegen de isoleer! (Stichting Mind Rights). “De wetsvoorstellen verruimen de mogelijkheden voor dwang. Maar dwang helpt niet. Het maakt het juist erger. Dus verbied dwang, en regel goede zorg.”

Demonstratie
De demonstratie zal tussen 15.00 en 17.00u een ronde door de binnenstad van Utrecht maken. Er zal tevens worden stilgestaan ter herdenking van de slachtoffers van schadelijke psychiatrie, van toen en nu. Het begin en eindpunt is de Mariaplaats, nabij Utrecht Centraal Station. Iedereen kan deelnemen aan de actie.

Er is een actie-website opgezet: www.ggzleed.nl met nadere informatie en de mogelijkheid om ervaringen te delen.

Dwang is geen goede zorg.
Er is nog steeds te weinig tijd, aandacht en flexibiliteit in de GGZ. Daardoor krijgt niet iedereen goede zorg, maar worden er primitieve “noodmaatregelen” gebruikt, zoals dwang: overmeesteren, drogeren, opsluiten, vastbinden enz. Vrijheidsbeperking en de ontneming van fundamentele rechten heeft niets te maken met goede zorgverlening, maar is een akelig overblijfsel uit het verleden van de psychiatrie. Dwang is een schending van mensenrechten, o.a. erkend onder het VN-Verdrag voor de Rechten van Personen met Beperkingen.

Goede zorg kan dwang uitbannen.
Een zorgzame benadering van moeilijke situaties is mogelijk, en kan crisis en dwang voorkomen. Maar dit vraagt meer tijd, aandacht, en flexibele mogelijkheden. Er is een inspanning nodig om het zorgaanbod op het gewenste peil te brengen, om de tekorten aan goede zorg op te lossen, en dwang uit te bannen.

Nieuw wetsvoorstel biedt geen verandering!
De huidige 3 wetsvoorstellen over dwang in de zorg: Verplichte GGZ, Zorg en Dwang, en Forensische Zorg, verruimen de mogelijkheden voor dwang, en regelen geen zorg. Dit biedt geen oplossing. Wat nodig is, is goede zorg, en geen dwang.

Herdenking GGZ-leed
Schadelijke praktijken in de GGZ veroorzaken al eeuwenlang veel leed. De term “zorg” is door de eeuwen heen veelvuldig misbruikt als argument voor segregatie. Onder het nazi-programma Aktion T4 in WO2 zijn vele patienten vermoord, omdat zij als “last” en “bedreiging” voor de samenleving werden gezien (alsof zij geen deel uitmaken van de samenleving?).  In plaats van een warme schouder, ontwikkelde de GGZ een harde hand. Dit veroorzaakt veel leed.

In de huidige wetsvoorstellen over dwang (WVGGZ, WZD en WFZ) zien we nog steeds een tendens van segregatie en hardhandig “aanpakken” . Maar hardhandig ‘corrigeren’ van mensen totdat zij ‘goed genoeg ’ worden bevonden om aan de samenleving deel te ‘mogen’ nemen,  is geen rechtschapen doel van de geestelijke gezondheidszorg. Dit is tucht, en geen zorg.
Dwang kan volgens de wetsvoorstellen ingezet worden op voorwaarde dat andere zorg niet beschikbaar is. Dit is een schandalige constructie als men kijkt naar huidige tekortkomingen in het GGZ-aanbod.

Door het GGZ-leed van toen en nu te herdenken, benadrukken we de waarde van elk individu. Elk leven is waardevol, en elke persoon is het waard om moeite en inspanningen te leveren voor inclusie en gelijke rechten.

Onze gedachten gaat uit naar de vele slachtoffers van dwangtoepassing en misstanden in de GGZ. Wij betreuren het vele leed dat de GGZ veroorzaakt, en wij beseffen dat veel leed, inclusief dwang, te voorkomen is door goede, tijdige, passende zorg. Hiervoor is een cultuurverandering nodig.  GGZ-leed kan niet langer als “normaal” beschouwd worden. GGZ-leed is onnodig. Goede zorg is mogelijk, mits de overheid hier prioriteit aan geeft.

Wij benadrukken dat elke persoon de moeite waard is, en recht heeft op de best mogelijke zorg, en dat verder leed voorkomen moet worden. Wij wijzen de overheid op het primaire beginsel: Doe geen schade. Wij roepen de wetgevers op: Verbied dwang, regel goede zorg!

Kom in actie
Het is de hoogste tijd om nu voorgoed af te rekenen met dwang in de zorg. Dit is de taak van onze generatie onder het VN-Verdrag voor de Rechten van Personen met Beperkingen.

Dwangtoepassing is achterhaalde dwaling van de GGZ. Innovatie is nodig. Elke persoon is waardevol, en elke persoon heeft recht op goede zorg. Dwang dient verboden te worden. Zorg moet gaan over welzijn. Laten we samen zorg dragen voor een dwangvrije toekomst, en de mensenrechten uit het VN-Verdrag voor de Rechten van Personen met Beperkingen ook in de Nederlandse GGZ realiseren.

Juist nu het wetsvoorstel in de Eerste Kamer ligt, is het belangrijk om een krachtig signaal af te geven.

Doe ook mee, en kom op zaterdag 6 mei naar Utrecht. Laat je stem horen tegen dwang in de zorg!
Ervaring delen
Het toepassen van dwang in de GGZ, zoals fysieke overmeestering, gedwongen medicatie, gedwongen opname, separatie, fixatie etc. is pijnlijk en traumatisch voor zowel cliënten, naasten, als ook voor vele hulpverleners en omstanders. Wij roepen iedereen op om GGZ-ervaringen en klachten te delen, zodat hiervan geleerd kan worden, en anderen dit leed bespaard kan blijven.  Zowel pijnlijke als goede ervaringen zijn leerzaam om GGZ-leed te voorkomen.

Kijk op de actie-website: www.ggzleed.nl voor nadere informatie of om ervaringen te delen.

*

De actie is een initiatief van Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! / Stichting Mind Rights (www.mindrights.nl) , en wordt mede ondersteund door Enik Recovery College en Mad Pride (www.madpride.nl)

Kijk regelmatig op www.ggzleed.nl voor de laatste info over deze actie tegen dwang in de GGZ

En kom op zaterdagmiddag 6 mei naar Utrecht, en laat je stem horen!

Klik op de afbeeldingen hieronder om de flyer voor de actie op 6 mei in Utrecht te bekijken:

VWS Rondetafel-gesprek over wetsvoorstel Verplichte GGZ

Op maandag 31 oktober 2016 ging ik naar de Tweede Kamer in Den Haag voor een Rondetafel-gesprek met de vaste Kamercommissie VWS over Wetsvoorstel Verplichte GGZ. Zie ook https://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2016A03872

Ik was uitgenodigd als spreker namens Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! / Stichting Mind Rights.

Het Rondetafel-gesprek bij VWS was een soort hoorzitting, waarbij verschillende groepen hun visie op het Wetsvoorstel Verplichte GGZ gaven. De Kamerleden van de Commissie VWS konden vervolgens nadere vragen stellen. Het Rondetafel-gesprek dient ter voorbereiding van de verdere behandeling van Wetsvoorstel Verplichte GGZ in de Tweede Kamer.

Vooraf was aan alle sprekers gevraagd om een Position Paper te sturen.
Lees hier het position paper van Stichting  Mind Rights tegen Wetsvoorstel Verplichte GGZ: wvggz_positionmindrights_oktober2016
En zie hier Bijlage 1:
wvggz-positionmindrights_bijlage1_crpd_guidelinesarticle14

En Bijlage 2:
wvggz_positionmindrights_bijlage-2_waarom-gedwongen-ggz-behandeling-verboden-moet-worden

Zie de lijst met alle position papers hier: https://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2016A03872

Het Rondetafel-gesprek begon om 10 uur in de Groen van Prinstererzaal. Er waren 4 blokken met sprekers. In totaal waren er 24 sprekers.  Zoals ik in mijn vorige bericht al aangaf, maakte ik me wel zorgen om de verwachtte toonzetting van het debat. Maar ik was goed voorbereid, en ik hoopte echt dat het me zou lukken om als voorlaatste spreker een sterk punt te maken. Dus ik kwam strijdvaardig binnen, en nam plaats op de publieke tribune.

Om 10 uur begon het eerste blok over: Wetenschap, adviescolleges, rechtsbescherming en juridische aspecten. In elk blok kregen de sprekers elk 2 minuten om hun standpunt te presenteren, en daarna konden de Kamerleden vragen stellen.

Mw. Ploem (AMC/UvA) sprak over de Thematische Wetsevaluatie Gedwongen Zorg van ZonMw, en over verdere procedurele harmonisatie van de wetgeving om de bestaande praktijken mee te faciliteren. Dit was niet vernieuwend, maar “meer van hetzelfde”.
(zie voor mijn visie op deze Thematische Wetsevaluatie mijn eerdere bericht: https://tekeertegendeisoleer.wordpress.com/2015/03/17/schokkend-gebrek-aan-kennis-bij-thematische-wetsevaluatie-gedwongen-zorg/ )

Dhr. Ruys, (Raad voor de Rechtspraak) sprak eveneens over de procedurele harmonisatie, vooral mbt strafrechtelijke sector (TBS) en de civielrechtelijke sector (GGZ), en het faciliteren van de geplande “gemakkelijke uitwisseling daartussen”.

Mw. B. Frederiks (VUmc)  sprak over Wetsvoorstel Zorg en Dwang mbt mensen met verstandelijke beperking en ouderen. Ze pleitte dat wetsvoorstel Zorg en Dwang minder rechtsbescherming biedt dan wetsvoorstel Verplichte GGZ, en dat dit verschil niet legitiem was, en “in strijd met het VN-Verdrag” (dat klonk bijna als een “recht op gelijke mishandeling” ). Ik was het dus maar ten dele met haar eens. In mijn visie zijn beide wetsvoorstellen onrechtvaardig.

Dhr. J. Dute (Radboud Universiteit Nijmegen) sprak zijn zorgen uit over de harmonisatie, afstemming en verschillen tussen verschillende sectoren en de Wetsvoorstellen Verplichte GGZ, Zorg en Dwang, en Forensische Zorg.
(Het viel mij enorm tegen dat hij niets zei over het VN-Verdrag voor de Rechten van Personen met Beperkingen, aangezien hij ook bij het College voor de Rechten van de Mens werkt. Hoe kan hij in deze context dit VN-Verdrag negeren en buiten beschouwing laten? Ik vond dit erg deprimerend, en eerlijk gezegd zelfs onbehoorlijk voor een lid van het College voor de Rechten van de Mens.)

Dhr. T-P. Widdershoven (Stichting PVP) sprak vervolgens over de formele rechtpositie van clienten, en benadrukte het gebrek aan kaders voor huisregels, en de grote impact hiervan op de rechten van clienten. Dat was op zich een goed punt. Daarnaast stelde hij o.a. dat “dwang bij ‘wilsbekwaam verzet’ in strijd is met het VN-verdrag”. Helaas: hiermee gaf hij blijk van de valkuil om onrechtmatigheden binnen bestaande normenkaders nu opeens te betitelen als “schending van het VN-verdrag”. In plaats van een nieuw normenkader te hanteren: Alle dwang is in strijd met het VN-verdrag.

Dhr. van Marle (Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming) vergeleek de aansluiting tussen de 3 wetsvoorstellen (Forensische zorg, GGZ en VG/PG) met een lappendeken, en sprak over verschillen in behandelkaders en rechtspositie tussen strafrechtelijke sector (Forensische Zorg) en civielrechtelijke sector (GGZ).

Na deze 6 sprekers begon ik me al een beetje ellendig te voelen, omdat men te positief was over de wetsvoorstellen, alsof dwangtoepassing een goede zorg-oplossing is. En alsof voortzetting van dwang een goede zaak is, en alsof er alleen verbetering binnen de bestaande modellen mogelijk is. En ook werd de inhoud van het VN-Verdrag niet correct neergezet door de sprekers, terwijl zij in principe te boek staan als wetenschappelijke en juridische experts ter zake. Hoe kan het dat een VN-verdrag, 10 jaar na haar verschijning, in Nederland nog steeds zo onbekend en onbemind is bij de professionals? Ik begrijp gewoon niet hoe dit kan in Nederland.

Gelukkig kwamen er tijdens de discussietijd vragen van Kamerleden (R. Leijten/SP en L. Voortman/GroenLinks) over de toepasselijkheid van het VN-verdrag voor de Rechten van Personen met Beperkingen voor deze wetgeving. En als allerlaatste spreker van dit blok gaf Jos Dute aan dat het General Comment over artikel 12 van het VN-Verdrag aangeeft dat geen enkele vorm van gedwongen zorg aanvaardbaar is onder het VN-Verdrag, en hij voegde daaraan toe dat hij daar zelf als persoon desondanks anders over dacht.

Ik was oprecht blij dat Jos Dute hardop erkende dat dwang niet is toegestaan onder het VN-verdrag, en ook zijn eerlijkheid over zijn persoonlijke standpunt op dit vlak vond ik toch wel netjes. Ik heb hem in de wandelgangen bedankt voor deze opmerking over het General Comment over CRPD artikel 12.

Rond 11 uur begon Blok 2: Overheid en rechterlijke macht.
In dit blok werd door de aanwezige vertegenwoordigers vanuit gemeenten en het justitiele apparaat veel tijd besteed aan het “aanpakken van verwarde personen” en de beheersing van openbare orde. Het ging nauwelijks over zorg.

Dhr. de Jonge (Vereniging Nederlandse Gemeenten/G4) pleitte voor een snelle invoering van wetsvoorstel Verplichte GGZ, wat hij een barmhartige wet vond om “mensen die een gevaar voor zichzelf of anderen zijn beter te beschermen, inclusief door ambulante dwang”.

Mw. Spies (Aanjaagteam verwarde personen) was ook onverdeeld positief over het wetsvoorstel Verplichte GGZ, wat “een instrument was voor een sluitende aanpak van verwarde personen”.

Dhr. Hofstee (Openbaar Ministerie) plaatste kanttekeningen bij de rolverdeling en procedures, met name op het gebied van gegevensuitwisseling tussen GGZ, politie, OM en eventueel andere actoren.

Dhr. Aalbersberg (Nationale Politie) hoopte dat Wetsvoorstel Verplichte GGZ resulteert in de broodnodige 24/7 beschikbaarheid van zorg, want “het is de vraag of het humaan is om een patient in handboeien af te voeren”. Hij zei letterlijk dat dwang averechts werkt en stress oplevert voor de client. (Ik vond dat een goed punt, maar dat WVGGZ de oplossing zou zijn is een slechte conclusie).

Dhr. Crone (burgemeester Leeuwarden /G32) bracht de welbekende casus van de vermoorde ex-politica nog maar eens over het voetlicht, en stelde dat “enkel ingrijpen bij gevaar” naar zijn mening te weinig was, en dat er behoefte was aan meer mogelijkheden “om in te grijpen wanneer de familie zich zorgen maakt”. (ook deze spreker leek dwang als goede zorg te beschouwen, en pleitte voor meer “preventieve opsluiting  ter voorkoming van criminaliteit en overlast op straat” – Dit is een enorm achterhaalde opvatting, en expliciet in strijd met de mensenrechten).

Dhr. Griffioen (Nationale Politie) vertelde dat de politie een “verward persoon” niet naar een politiecel wil brengen, maar vaak is er bij de GGZ geen plek en ‘zitten alle separeers vol’, en dan wordt iemand ter overbrugging toch een tijd in een politiecel opgesloten. Dat is niet goed voor de client. Er is gespecialiseerde zorg nodig.
Ik vond dit best een goed verhaal, behalve dan dat de naam en soort van de cel (separeer versus politiecel) ook weer niet veel uitmaakt, het gaat om zorg, maar dat was ook de conclusie van deze spreker, komend vanuit de praktijk. Ik kon me hier op zich wel in vinden. (eindelijk weer iemand met een zinnige bijdrage aan dit debat).

Mw. van Buren (woningcorporatie Aedes) sprak over de verantwoordelijkheden van woningbouwcorporaties mbt leefbaarheid in wijken, en verwachtte dat “dwang achter de voordeur” (ambulante dwang) een groot deel van de sociale problemen in wijken kan oplossen. (ook weer pijnlijk ouderwets)

Daarna was het tijd voor de vragen van de Kamerleden van de Commissie VWS. Zij vroegen vooral om verduidelijking, zoals: Hoe wordt de persoon centraal gezet, en hoe wordt de rol van familie versterkt. Helaas waren er geen hoogtepunten, alleen maar dieptepunten in dit deel van het debat. De antwoorden van de sprekers namens het Aanjaagteam, de gemeenten en de woningbouwcorporatie werden weliswaar gepresenteerd in mooie zorgtermen, maar het ging niet over zorg. Het bleef maar gaan over dwang als oplossing voor tal van maatschappelijke problemen, en hoofdzakelijk als een wondermiddel voor overlastbestrijding, en de hoge verwachtingen die zij van wetsvoorstel Verplichte GGZ hebben.

Daarna begon de lunchpauze. Het was geen goede ochtendsessie geweest. Ouderwetse visies hadden de overhand bij de sprekers. Maar omdat bij het eerste blok toch wel enorm duidelijk was geworden dat het VN-Verdrag daadwerkelijk vraagt om de afschaffing van dwang in de zorg, kon ik toch hoopvol en optimistisch blijven. De meningen van de Kamerleden zijn immers nog in vorming, vandaar dit Rondetafelgesprek. De race is nog niet uitgelopen.

Na de lunchpauze, om 13.15, begon Blok 3: zorgpartijen.
(De meeste juristen en gemeentelijke vertegenwoordigers waren alweer vertrokken tijdens de middagpauze, en leken blijkbaar geen interesse te hebben om de opvattingen uit het veld zelf te horen in blok 3 en 4, zorgpartijen en clienten/familie…  Dit is eigenlijk ronduit schandalig, zeker gezien de invloed die deze juridische/gemeentelijke groep heeft op dit traject. Gelukkig was de IGZ inspectie wel de hele dag vertegenwoordigd op de publieke tribune, hetgeen getuigt van oprechte interesse)

Dhr. Klompenhouwer (GGZ Nederland) was positief over wetsvoorstel Verplichte GGZ, maar zag nog wat juridische bezwaren rond de verschillen in burgerrechten tussen de diverse groepen.

Dhr. Backx (GGD/GHOR ) sprak over het belang van de OGGZ (Openbare GGZ, ambulante GGZ) voor preventie en als vangnet, en pleitte voor sterkere positionering van OGGZ voor een betere kwaliteit van zorg.

Dhr. E. Prinsen, (psychiater bij Dimence) benadrukte dat het primaire doel in de GGZ is om zorg te verlenen, en dwang te voorkomen, en dat beveiliging een te grote plaats heeft gekregen in wetsvoorstel Verplichte GGZ. Het gaat niet over “verwarde personen”, en is geen politietaak. GGZ is een specialisme, maar dat wordt nu opeens niet meer erkend door de wetgevers. Opsluiten vanwege “vreemd gedrag” zoals de observatiemaatregel beschrijft, is absoluut onwenselijk, zeker in het licht van dwangpreventie. Hij had veel fundamentele kritiek op wetsvoorstel Verplichte GGZ.
Ik was echt superblij met deze wijze woorden van nota bene een psychiater in dit debat. Erg hoopgevend.

Mw. H. Tamsma (NVvP) was eveneens bezorgd dat de WVGGZ van behandelwet, nu een beveiligwet is geworden, met veel nieuwe expliciete verwijzingen naar veiligheid, terwijl het aspect veiligheid reeds opgenomen was in het bestaande criterium van “doelmatigheid” onder BOPZ en WVGGZ. Doelmatigheid houdt in dat de behandeling ertoe moet leiden dat het gevaar verdwijnt.

Dhr. Vader (Leger des Heils) sprak over de toename van verwarde mensen op straat, en benadrukte dat wetsvoorstel Verplichte GGZ weinig concrete handvatten biedt om teloorgang tegen te gaan. Hij pleitte voor meer “drang” , wat hij uitlegde als bijvoorbeeld “verplichte begeleiding voor mensen die minder zelfsturing hebben”, vergelijkbaar met de reclassering. (Ik vond dit eerlijk gezegd maar een eng idee. Dwang is geen zorg.)

Dhr. Bluiminck (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) benadrukte dat vanwege de inherente verschillen tussen de doelgroepen van GGZ en VG/PG, de verschillen tussen de wetsvoorstellen Zorg en Dwang en Verplichte GGZ volgens hem te rechtvaardigen zijn.

Daarna was het weer tijd voor de vragen van de Kamerleden van de Commissie VWS. De vragen gingen over de rolverdeling en plichten bij het verlenen van gedwongen zorg, en over informatie-uitwisseling en overlegstructuren, over toezicht en richtlijnen voor ambulante dwang, over kostendekking (vooral bij preventie als er geen diagnose is), en over de sociale dimensie van GGZ-problematiek en gedrag.
Vooral Dhr. E. Prinsen was wederom een sterke pleitbezorger van het sociale model, en benadrukte dat het merendeel van de WVGGZ-doelgroep geen overlastgevers zijn, en dat het onzin is om de buurt verplicht te informeren over diagnoses, hetgeen bovendien ook in strijd kan zijn met goed hulpverlenerschap waarbij maatwerk centraal staat.
Verder werd duidelijk dat er geen richtlijnen zijn voor ambulante dwang, en het toezicht is ook nog niet uitgewerkt (toezicht achter de voordeur is een zeer complex vraagstuk op zichzelf). Ook is het door de theoretische opdeling van sectoren niet altijd duidelijk welke wet er nu van toepassing is op een bepaalde persoon, bijvoorbeeld iemand met een combinatie van verstandelijke beperking en GGZ-problemen. Dit is niet praktisch, en zou simpeler moeten stelden de sprekers.

Het was een interessante discussie, waarbij er aanzienlijke kritiek was op wetsvoorstel Verplichte GGZ, en er vooral werd gepleit dat beveiliging iets anders is dan zorg. Daar kon ik me helemaal in vinden.  Ik was echt blij dat de hulpverleners zich verzetten tegen de trend van verharding en toenemende beheersmaatregelen die momenteel door andere partijen wordt opgedrongen. Wederom hoopgevend.

Om 14.35 begon het laatste blok, Blok 4: patienten en hun familie en omgeving.
Ik nam plaats in het rijtje met sprekers.

Marjan ter Avest (LPGGZ) benadrukte dat de observatiemaatregel, waarbij mensen 3 dagen kunnen worden opgesloten op basis van enkel een vermoeden en zonder rechterlijke toets, sowieso in strijd is met het VN-Verdrag, en dat deze maatregel moet worden geschrapt. Wat nodig is, is preventie en 24/7 beschikbare zorg, en terugdraaien van bezuinigingen op sociale ondersteuning.

Bert Stavenuiter (Ypsilon) vertelde dat Ypsilon blij is dat de rol van de familie sterker is uitgewerkt in het wetsvoorstel Verplichte GGZ, maar noemde vervolgens een reeks aan zorgen en verbeterpunten voor het wetsvoorstel. Echt tevreden is Ypsilon dus ook niet met dit wetsvoorstel.

May-May Meijer (ervaringsdeskundige) vertelde over haar negatieve ervaringen met dwangmedicatie, en benadrukte het belang van vrijwillige zorg en de rol van familie. Net als LPGGZ pleitte ze voor het schrappen van de observatiemaatregel. Ook onderstreepte ze het belang van goede terminologie. Over ambulante dwang zei ze: “dan was ik waarschijnlijk van huis weggelopen” (en dat is precies wat mijn achterban ook zegt).

Daarna was ik, Jolijn Santegoeds (Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! / Stichting Mind Rights) aan de beurt.
Ik benadrukte dat dwang iets heel anders is dan zorg, en dat wetsvoorstel Verplichte GGZ in strijd is met het VN-Verdrag voor de Rechten van Personen met Beperkingen, en dus ingetrokken moet worden. Wat nodig is, is een wet die goede zorg regelt, ook in crisissituaties. Daarbij heb ik ook de petitie: Wetgevers: Regel zorg, in plaats van dwang! overhandigd aan de Commissie VWS. (het aanbieden van een petitie tijdens spreektijd schijnt niet volgens de procedures te zijn, maar er werd ter plekke een uitzondering gemaakt, en de petitie is overhandigd via de bode).
Na mijn speech kreeg ik applaus vanaf de publieke tribune (als enige), dat was een mooie statement.

Lees hier mijn 2 minuten speech 2-minuten-speech-tegen-wvggz
Klik hier om de petitie: Wetgevers: Regel zorg, in plaats van dwang! in te zien.

Als allerlaatste spreekster kwam Mw. A.-M. Bruijs (Alzheimer Nederland), en ook zij verwierp de observatiemaatregel voor “verwarde personen”, want dit biedt totaal niet de zorg en aandacht die mensen met dementie nodig hebben, en is dus geen oplossing. Wat nodig is, is meer zorg en specialisatie, en betere kennis bij leken en omstanders.

Daarna volgden de vragen van de VWS-commissieleden. Zij vroegen vooral of de wet gepast was, waar het om gaat, en wat er als belangrijkste punt beter kan.

Op hoofdlijnen waren wij als sprekers het wel met elkaar eens, bijvoorbeeld dat goede zorg dwang kan voorkomen, en dat er structurele tekorten zijn in de zorg waardoor dwang veelvuldig wordt toegepast.
Maar er waren ook verschillen. Zo is LPGGZ (met een gemixte achterban) niet tegen alle vormen van dwang, maar streven naar zo min mogelijk dwang. Ypsilon gaf aan vroeger wel geheel tegen dwang te zijn geweest, maar inmiddels richten zij zich op “best practices”. Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! / Stichting Mind Rights is wel tegen alle vormen van dwang, en stelt dat de hoofdvraag voor wetgeving niet moet gaan over: “wanneer dwang toepassen”, maar moet gaan over: “Hoe kunnen we goede zorg verlenen in crisissituaties”.
Goede communicatie, eigen regie, goede bejegening, inzet van ervaringsdeskundigen, en echt luisteren naar de persoon werden aangehaald als cruciale aspecten waar het om gaat in de zorg. En LPGGZ benadrukte dat de verandering van het criterium voor dwangtoepassing van “voorkomen van schade” naar “voorkomen van ernstig nadeel” een zeer ongewenste ontwikkeling is, en ook daarover waren we het eens.

Toen was de tijd op, en werd het Rondetafelgesprek afgesloten.
Mw. Leijten, de voorzitter, gaf aan dat er op woensdag 23 november 2016 een volgende VWS-vergadering is over wetsvoorstel Verplichte GGZ, getiteld: Tweede nader verslag.

Daarna werden we gevraagd om de zaal te verlaten. Ik kreeg diverse complimenten vanuit het publiek, dat het een sterk en helder verhaal was geweest. Ik heb ook nog wat gepraat met Grietje en Annemarie, die speciaal waren gekomen om mijn standpunt te steunen. En daarna ging ik terug richting Eindhoven.

*

Het was een geslaagd debat. Aanvankelijk vreesde ik dat het een enorm deprimerende dag zou worden, maar dat was het niet. Wellicht kam dat omdat ik ditmaal uitgenodigd was om te spreken, en ook nog eens een petitie bij me had, en me daardoor veel minder machteloos voelde dan andere keren, zelfs wanneer er vreselijke misvattingen en stigmatiserend taalgebruik werden gebezigd.

Na afloop van het rondetafelgesprek voelde ik me zelfs echt goed en trots op mezelf. Ik had de indruk dat mijn verhaal de aanwezigen wel aan het denken had gezet, hoewel er verder geen enkele vraag over het VN-verdrag werd gesteld.

Het was bovendien een echte mijlpaal om uitgenodigd te zijn om te spreken in de Tweede Kamer.Dit is een enorme verbetering tov vorig jaar, toen we niet uitgenodigd waren, zie ook https://tekeertegendeisoleer.wordpress.com/2015/10/20/reactie-op-wetsvoorstel-verplichte-ggz-is-nederland-nog-een-rechtsstaat/
“Na 10 jaar willen ze nu eindelijk een keer naar me luisteren”.

Op 20 november 2016 bestaat Stichting Mind Rights officieel 10 jaar (Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! is enkele jaren ouder).  En op 23 november is het volgende debat over de WVGGZ. Ik hoop dat er iets veranderd.

Ik merk dat het hele wetsvoorstel-traject me enorm raakt. De primaire oorsprong van mijn activisme ligt in mijn eigen ervaringen met onrecht, en het besef “dat de wet veranderd moet worden” om anderen dit leed te besparen. Het raakt me nu enorm, dat wetsvoorstel Verplichte GGZ nu toch zo op tafel ligt, ondanks onze vele acties. Elke ontwikkeling in het wetsvoorstel-traject levert een psychosociale achtbaan op voor mij, tussen hoop en vrees, tussen mijn grootste droom (verandering bereiken) en mijn grootste nachtmerrie (wederom geen gehoor vinden). Dit hakt er elke keer weer in.
Ik zou het echt onverteerbaar vinden als wetsvoorstel Verplichte GGZ wordt aangenomen, en als ik zou moeten concluderen dat al mijn inspanningen uiteindelijk tot geen enkel werkelijk resultaat leiden, en dat ik me opnieuw heel machteloos ga voelen, net zo machteloos als in de isoleercel, waar mijn stem ook niet gehoord werd….

Het is nog onduidelijk wat de politici zullen gaan doen met dit wetsvoorstel. Het is nu tijd om te blijven lobbyen voor verandering in lijn met het VN-verdrag, en dus: het afschaffen van dwang in de GGZ. Dat dwang niet helpt tegen psychische problemen, en daarom geen zorg genoemd kan worden, is toch niet zo moeilijk te begrijpen lijkt mij. Dit onrecht moet gewoon stoppen.

Ik heb in ieder geval mijn best gedaan bij dit Rondetafel-gesprek. Meer kan ik niet doen.
Ik heb nog steeds hoop.

Hoe mooi zou het zijn als Nederland inzet op vernieuwing. Er is inmiddels heel veel kennis ontwikkeld over dwangreductie in de klinische psychiatrie (o.a. via de projecten Dwang en Drang, en HIC, www.hic-psy.nl ). Hier is overheidsgeld aan besteed. De overheid zou juist nu de opdracht moeten geven om deze lijn voort te zetten, en een totaal ander wetsvoorstel gaan voorbereiden, over goede zorg en behoud van rechten tijdens crisissituaties. De bouwstenen zijn al deels geidentificeerd (conclusies van projecten Dwang en Drang, en HIC). Als Nederland, als kenniseconomie, nu inzet op het “leggen van de puzzel”, het formuleren van een nieuw kader (zorg in plaats van dwang), dan zou Nederland kunnen voldoen aan de internationale verwachtingen op het vlak van mensenrechten, zorg en innovatie.  Ik zie echt kansen voor Nederland mbt echte vernieuwing. Er zijn talrijke initiatieven, als puzzelstukjes.
Ik zal blijven proberen om de WVGGZ van tafel te krijgen. Het is echt mogelijk om het in Nederland ontzettend veel beter te doen, en ervoor te zorgen dat mensen met psychosociale problemen in crisissituaties goede zorg en ondersteuning krijgen, en dat dwang naar het museum gaat.

Er is hoop. Steeds meer mensen gaan “out of the box” denken, en er is groeiend draagvlak voor zorg in plaats van dwang. Langzaam sijpelt de bewustwording door. En ook al gaat het langzaam, er is dus wel beweging. Opvattingen in de GGZ beginnen te schuiven op allerlei vlakken (ook het werk van prof. Jim van Os is daar een voorbeeld van).

Ik kijk terug op het debat met gemengde gevoelens (hoop en vrees), maar toch vooral positief, omdat ik blij was dat ik een stem mocht hebben, en mijn bijdrage ging goed. En nu maar hopen dat de politici ervoor zullen kiezen om zorg te regelen in plaats van dwang!

Campagne: VOOR een absoluut verbod op dwang in de GGZ – Steun de positie van het VN-Comité voor de Rechten van Personen met Beperkingen

Wil je meehelpen in de strijd tegen dwang in de GGZ?

Laat dan van jezelf horen, en geef op je eigen manier aan waarom jij vindt dat dwang niet thuishoort in de geestelijke gezondheidzorg. Schrijven, tekenen, zingen, filmen, alles mag, (en het mag ook anoniem). 

Draag met jouw publicatie bij aan de internationale campagne:

Vóór een absoluut verbod op dwang in de GGZ – Publicaties ter ondersteuning van de positie van het VN-Comité voor de Rechten van Personen met Beperkingen

 

INTRODUCTIE VAN DE CAMPAGNE

 

OPROEP TOT ACTIE:
De internationale campagne is gestart door Tina Minkowitz,
“Campaign to support CRPD absolute prohibition of commitment and forced treatment”
zie ook: https://absoluteprohibition.wordpress.com/

Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! / Stichting Mind Rights doet graag mee aan deze internationale campagne, en wil iedereen oproepen om ook mee te doen aan de campagne:

VOOR een absoluut verbod op dwang in de GGZ – Publicaties ter ondersteuning van de positie van het VN-Comité voor de Rechten van Personen met Beperkingen

 

ACTIE:
Gecoördineerde publicaties en blogberichten die gelanceerd worden op 29 maart 2016, de openingsdag van de 15e sessie van het VN Comité voor de Rechten van Personen met Beperkingen.

 

DEELNEMERS:
Ervaringsdeskundigen, (ex-) clienten, overlevenden en zorgmijders, bondgenoten, naasten, onderzoekers, juristen, academici, hulpverleners, journalisten, bezorgde burgers vanuit de hele wereld…

 

INHOUD:
Schrijf (of kies een andere creatieve manier) vanuit je hart en ziel over aspect(en) van het absolute verbod op gedwongen psychiatrische interventies, en waarom het nodig is:

denk bijvoorbeeld aan:

  • de schade door gedwongen medicatie of andere gedwongen psychiatrische interventies;
  • het belang van solidariteit en het opbouwen van een inclusieve samenleving waar alle mensen gelijk zijn;
  • de juridische implicaties van het VN-verdrag voor de Rechten van Personen met Beperkingen (CRPD) en het internationaal en nationaal recht;
  • de ontvangst van het VN-verdrag voor de Rechten van Personen met Beperkingen (CRPD) door andere mechanismen voor mensenrechten;
  • het potentieel van het absoluut verbod op gedwongen psychiatrische interventies in relatie tot de transformatie naar vraaggestuurde diensten en ondersteuning op basis van vrije, geinformeerde keuze en respect voor de eigen regie van mensen met psychosociale problematiek;
  • de relatie tussen het pathologiseren van diagnoses en gedwongen behandeling en opname;
  • en nog veel meer….

Het is niet nodig om je tot deze voorbeelden te beperken; Wat belangrijk is, is dat vele stemmen vanuit vele perspectieven het nut en de noodzaak van het absolute verbod op gedwongen psychiatrische interventies aangeven.

 

REFERENTIE:
Link in je publicatie naar het VN-Verdrag voor de Rechten van Personen met Beperkingen (CRPD) en spreek je steun uit voor de positie die het VN-Comité voor de Rechten van Personen met Beperkingen uitdraagt.

Het VN-Committee voor de Rechten van Personen met Beperkingen heeft in de afgelopen jaren een aantal juridische stukken uitgebracht om het VN-Verdrag voor de Rechten van Personen met Beperkingen te verduidelijken. In de General Comment nr. 1 on CRPD Article 12 (mei 2014) en de Guidelines on CRPD article 14 (november 2015), wordt duidelijk uitgelegd dat dwang in de geestelijke gezondheidszorg in strijd is met het recht op vrijheid, het recht op handelingsbevoegdheid (zelfbeschikking), en vrijwaring van wrede, inhumane of vernederende behandeling of bestraffing.

Het verouderde concept, waarbij gedwongen psychiatrische interventies gezien werden als “laatste redmiddel” en “legaal mits omgeven door procedurele waarborgen” zoals onder de bestaande wetgeving (BOPZ, WVGGZ) is inmiddels achterhaald.

Voortschrijdende inzichten hebben geleid tot een vernieuwde norm, waarbij vrijheidsbeperking en dwangtoepassing op grond van een gezondheidstoestand of beperking als discriminatie en mensenrechtenschending wordt beschouwd.

Het VN-Committee voor de Rechten van Personen met Beperkingen promoot deze nieuwe norm, hetgeen in lijn is met wat Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! / Stichting Mind Rights ook al jaren benadrukt: “Opsluiting en dwang zijn het tegenovergestelde van zorg.”

** (NOOT voor juridische experts) Het kan ook nuttig zijn om in publicaties te refereren aan de Basic Principles and Guidelines van de Working Group on Arbitrary Detention, (zie Principle 20 en Guideline 20), waarin een brug wordt geslagen van het oude concept naar de nieuwe norm, met instructies voor rechters om het absolute verbod op gedwongen psychiatrische interventies toe te passen.

 

CONTEXT VAN DE CAMPAGNE:
Het VN-Verdrag voor de Rechten van Personen met Beperkingen voorstaat een grote verandering voor de huidige ‘status quo’ van de rechtsstaat en de macht van de georganiseerde psychiatrie.

Inmiddels zijn twee VN-verdragsorganen openlijk in conflict gekomen met de tekst en de gezaghebbende interpretatie van het VN-Verdrag voor de Rechten van Personen met Beperkingen. Dit zijn:

– het Human Rights Committee (HRCtee) (dat toeziet op naleving van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten) middels hun General Comment No. 35 (para 19);

– het Subcommittee on Prevention of Torture (SPT) (dat plaatsen van vrijheidsbeneming bezoekt, en toezicht houdt op nationale preventie-mechanismen die hetzelfde doen), middels hun document “Rights [sic] of persons institutionalized and medically treated without informed consent”.

De positie van het SPT is het meest grimmig, en zij staan niet enkel gedwongen opname en gedwongen behandeling toe, maar zij stellen bovendien dat een absoluut verbod op dwangtoepassing het “recht op zorg” zou schenden, alsmede het “recht op vrijwaring van marteling en andere mishandeling”. Met andere woorden, het SPT steunt het achterhaalde argument van “recht op (gedwongen) behandeling” in lijn met de gevestigde psychiatrie, hetgeen dus gebaseerd is op talloze misvattingen, zoals bijvoorbeeld:

– alsof “het verlies van vrijheden, zeggenschap en maatschappelijke deelname”, of “het recht op opsluiting” een mensenrecht zou zijn ….

– alsof  dwangtoepassing een heilzame interventie zou zijn, of “therapeutisch-verantwoorde, wetenschappelijk-ontwikkelde, herstel-ondersteunende, welzijns-bevorderende, kwalitatief goede zorg” genoemd zou kunnen worden…

– alsof er geen alternatieven zoals echte heilzame, herstel-ondersteunende zorg zou bestaan, ook in crisissituaties …

 

Het afnemen van het recht op regie, zeggenschap en zelfbeschikking, en het afnemen van de bevoegdheid van de persoon om eigen beslissingen te nemen is in strijd met artikel 12 van het VN-Verdrag voor de Rechten van Personen met Beperkingen.

Lichamelijke en geestelijke integriteit, en autonomie omvatten de fundamenten van persoonlijkheid en veiligheid, en vormen zowel basale aspecten van mensenrechten alsook noodzakelijke condities voor een goed leven.

Zie eventueel ook de tekst van de oorspronkelijke internationale oproep:

https://absoluteprohibition.wordpress.com/2016/01/19/introducing-the-campaign-call-to-action/

 

METHODE:
Als je een individuele blog of website hebt die je wilt gebruiken voor je post, geef dan a.u.b. de naam en de link (URL) door, en een samenvatting van de inhoud voor 14 maart 2016. Er kan dan een link geplaatst worden vanuit deze blog.

Als je geen blog of website hebt, maar wel iets wil publiceren, neem dan contact op met Jolijn Santegoeds, tekeertegendeisoleer@hotmail.com .

Of neem contact op met de internationale coordinator van deze campagne: Tina Minkowitz, tminkowitz@earthlink.net

 

Deze campagne is onderdeel van de internationale campagne gestart door Tina Minkowitz,
“Campaign to support CRPD absolute prohibition of commitment and forced treatment”
https://absoluteprohibition.wordpress.com/

 

Persoonlijke verklaring: 16 years old, depressed and tortured in psychiatry

Het is 10 december 2014, de dag van de mensenrechten. Daarom wil ik vandaag aandacht vragen voor de mensenrechtenschendingen door dwang in de psychiatrie in Nederland.

Vandaag publiceer ik mijn verklaring van mijn persoonlijke afschuwelijke ervaringen met mensenrechtenschendingen door dwang in de psychiatrie.

Eerder dit jaar, in maart 2014, werden mijn klachten over mensenrechtenschendingen door dwangtoepassing in de psychiatrie zeer serieus genomen door de VN Special Rapporteur on Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment en de VN Special Rapporteur on the Right of Everyone to the Enjoyment of the Highest Attainable Standard of Physical and Mental Health, die een alarmerende brief stuurden aan de Nederlandse Staat.

Zie evt. dit eerdere blog-bericht over de brief van de VN Special Rapporteurs

Zie ook de TV-uitzending van EenVandaag van 29 mei 2014:  Het einde van de isoleercel? http://www.eenvandaag.nl/buitenland/51755/het_einde_van_de_isoleercel_

 

Helaas reageerde de Nederlandse overheid niet zoals gehoopt, en stonden zij afwijzend tegenover het verzoek van de VN Special Rapporteurs om een onderzoek te starten naar mijn persoonlijke klachten.

Nu, 20 jaar na 1994 is het mij nog steeds niet gelukt om mijn dossier door een rechter te laten toetsen. Persoonlijk vind ik het noodzakelijk om de doofpot nu te doorbreken, door mijn ervaringen publiekelijk te delen, zodat eenieder weet welke taferelen aan het zicht onttrokken zouden zijn gebleven in het huidige Nederlandse systeem. Ik beschouw het als mijn plicht om dit bizarre onrecht te melden, en als dat niet op de reguliere weg kan, dan moet het blijkbaar via een persoonlijke publicatie.

Hier dient het nodige van geleerd te worden, zodat andere mensen dit leed bespaard kan blijven.

Mijn verklaring is in het Engels, zodat deze zaak ook door internationale ogen gevolgd kan worden.

Klik hier voor mijn Engelstalige verklaring over mijn persoonlijke ervaringen met dwang in de psychiatrie:16 years old depressed and tortured in psychiatry

Petitie aan wetgevers: Regel zorg in plaats van dwang in de GGZ

Wij hebben uw steun nodig om de GGZ te veranderen.

Er zijn andere wetten nodig.
Teken onze petitie, als je vindt dat de Tweede Kamer goede zorg moet regelen in plaats van dwang in de GGZ.

***
Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! / Stichting Mind Rights heeft een petitie tegen Wetsvoorstel Verplichte GGZ gelanceerd:

Petitie:  * Wetgevers: Regel zorg, in plaats van dwang in de GGZ *
http://www.avaaz.org/nl/petition/Aan_de_Voorzitter_en_de_leden_van_de_Tweede_Kamer_der_StatenGeneraal_Wetgevers_Regel_zorg_in_plaats_van_dwang_in_de_GGZ_3/

Wij verzoeken om intrekking van wetsvoorstel Verplichte GGZ.

Wetsvoorstel Verplichte GGZ (Kamerstuk 32399) staat toe dat kwetsbare mensen op een ruwe wijze behandeld worden.

Het doel van de Nederlandse GGZ is niet: Kwetsbare mensen ruw behandelen, maar het doel is: goede zorg verlenen in crisissituaties.

Dwangtoepassing in de GGZ is een probleem, en geen oplossing!

De werkelijke hoofdvraag voor wetgeving mbt zorg in crisissituaties zou moeten zijn:
“Hoe te voorzien in een goed zorgaanbod in crisissituaties dat dwang overbodig maakt?”

Er is een transitie nodig in het GGZ-crisiszorg-aanbod.
Daarvoor zijn andere wetten nodig.

Wij verzoeken aan de Tweede Kamer:
Regel goede zorg, in plaats van dwang.

Om de hele petitie te lezen en te ondertekenen, ga naar:
http://www.avaaz.org/nl/petition/Aan_de_Voorzitter_en_de_leden_van_de_Tweede_Kamer_der_StatenGeneraal_Wetgevers_Regel_zorg_in_plaats_van_dwang_in_de_GGZ_3/

(Onderteken de petitie op de bovenstaande website, door je email-adres in te vullen)

De petitie zal aangeboden worden aan de Tweede Kamer op een nog te bepalen tijdstip. Hierover volgt tzt nader bericht.

Regel goede zorg ipv dwang_Avaaz

Gezellig benefietfeestje in Nijmegen: veel steun tegen isoleercellen

Op woensdag 28 mei 2014 hebben we een heel gezellig benefietfeestje gehad, in Cafe Weerlicht in Nijmegen.

panorama benefiet 28-5-2014

Het feestje was georganiseerd door Robin Timmers, de bekende ervaringsdeskundige uit Nijmegen. Hij organiseerde het benefietfeestje onder de naam Party for Peace (www.partyforpeace.nl ). Het benefietfeestje was tegelijk ook het verjaardagsfeest van Robin Timmers (hoeraa!!). Het doel van het benefietfeest was om geld in te zamelen voor Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! / Stichting Mind Rights (www.mindrights.nl ) voor acties tegen dwang en isoleercellen in de GGZ.

flyer party for peace   Rocking Robin Timmers
(links: flyer voor benefietfeestje , rechts: Robin Timmers)

Het was heel gezellig. De avond begon met een aantal optredens, van gevoelig tot swingend, en daarna werd het podium opengesteld voor een doorlopende jam-sessie met tal van artiesten die elkaar steeds afwisselden. Zo ontstond er een hele dansbare gevarieerde mix van muziek die de hele avond duurde. Heel erg funky! De sfeer was super. Het was druk, warm en vol, en vooral gezellig.

Er werden toepasselijke liedjes gespeeld/gemaakt (en ter plekke verzonnen), over eenzaamheid en kracht enz. Veel mensen in het publiek hadden ook ervaringen met de GGZ, en wensen ook dat de dwang ophoudt. Het was fijn om deze verbondenheid te kunnen delen, soms zelfs zonder woorden. Het was een fijne, warme, open avond, en het was vooral feest. Veel gezelligheid en er werd volop gedanst. Ik heb genoten, en ik heb een hoop leuke nieuwe contacten opgedaan.

Door het benefietfeestje van Party for Peace is er 305 euro ingezameld voor onze acties tegen dwang in de psychiatrie. Dat is een geweldige steun! Via deze weg willen we Robin Timmers bedanken voor de geweldige avond en de fantastische bijdrage aan de acties van Tekeer tegen de isoleer! / Stichting Mind Rights!!!

Robin: dankjewel!

Lara & Rani

jam sessie @ Cafe Weerlicht

meer jamsessie

Robin crowdsurfen @ Cafe Weerlicht

Jolijn en Robin

Programma info: https://tekeertegendeisoleer.wordpress.com/2014/05/27/benefietfeest-tegen-dwang-in-de-ggz-cafe-weerlicht-nijmegen/

Benefietfeest tegen dwang in de GGZ – Cafe Weerlicht – Nijmegen

Morgen, woensdag 28 mei 2014
Benefietfeest  tegen dwang in de GGZ
Cafe Weerlicht, Smetiusstraat 9 Nijmegen
Organisatie: Robin Timmers  www.partyforpeace.nl

(de opbrengst van de avond gaat naar stichting Mind Rights)

flyer party for peace

 

Wil je iets doen tegen isoleercellen en dwang in de GGZ?
Draag je de acties van Actiegroep Tekeer tegen de isoleer!/ Stichting Mind Rights een warm hart toe?  

Kom dan morgen, op woensdagavond 28 mei 2014 naar het benefietfeest voor stichting Mind Rights in Cafe Weerlicht in Nijmegen! De opbrengsten van de avond zullen gebruikt worden voor acties tegen dwang in de GGZ. Dus wil je onze acties versterken, en hou je van een gezellig avondje live-muziek: Kom dan 28 mei, van 20.00 tot 4.00 naar Cafe Weerlicht, Smetiusstraat 9 in Nijmegen.

Lukt het je niet om te komen, maar wil je ons wel steunen?
Donaties zijn altijd welkom!
rekeningnummer Stichting Mind Rights, Eindhoven: 2762216 
IBAN :  NL31 INGB 0002 7622 16    (BIC: INGBNL2A)

 

PERSBERICHT PARTY FOR PEACE:

Op woensdag 28 mei 2014 zal er van 20:00-4:00 een benefietfeest onder de naam Party For Peace tegen dwang in de psychiatrie worden gehouden in Café Weerlicht aan de Smetiusstraat 9 in Nijmegen. De entree is gratis en donaties gaan naar Stichting Mindrights/Actiegroep Tekeer Tegen de Isoleer. De gebruikelijke woensdagjamsessie van Augusto zal worden versterkt door Nijmegen Rock City All Stars. Leden van bands als Automatic Sam, Shaking Godspeed, Bandito en Sister Johnson zullen hun steen/rock bijdragen. De avond begint rustig met een optreden van singer-songwriters Lara & Rani.

Party For Peace terug van weggeweest
Party For Peace was een aantal jaar een begrip in de Nijmeegse uitgaanswereld. Gratis toegankelijke feesten met een divers programma van lokaal talent van diverse pluimage: van sfeervolle singer-songwriters tot heftige rockbands, van dichters tot goa-trance en buikdanseressen. Ooit begonnen in 2007 als een poëzie benefietfestival voor een middelbare school in Sudan ontwikkelde de benefieten zich tot zinnenprikkelende feesten op locaties zoals Funkenstein, Odessa en Villa Lila en zelfs grote reggaefestivals, zoals het laatste reggaebenefiet Jahwalla in september 2012 in Waalhalla. Organisator Robin Timmers besloot dat het weer tijd was om Party For Peace nieuw leven in te blazen met een benefiet voor mensenrechten in de psychiatrie. Niet ontoevallig zal het plaats vinden op 28 mei, zijn verjaardag en vormt het goede doel iets wat hem zeer aan het hart ligt.
www.partyforpeace.nl

VN verbiedt dwang in de zorg
De VN heeft vorig jaar besloten dat alle vormen van dwang in de zorg, zoals isoleercel, vastbinden, dwangopname en dwangmedicatie, in strijd is met de mensenrechten en daarom verboden dient te worden. Dit besluit is gebaseerd op een combinatie van het Verdrag voor mensenrechten voor mensen met een “beperking” en het Verdrag tegen marteling. Dwang wordt dus gezien als een vorm van marteling en voor veel mensen die dwang hebben meemaken ervaren dit ook als traumatisch. Alhoewel er in Nederland er de laatste jaren Toch gebeurt dit in Nederland nog op grote schaal in Nederland en is dit historische besluit van de VN niet bekend bij zowel de mensen die dwang ondergaan als de mensen die dwang uitvoeren. Ervaringsdeskundige Jolijn Santegoeds voert met haar Stichting Mindrights en Actiegroep Tekeer Tegen de Isoleer al jaren actie tegen dwang in de GGZ. Nadat ze jaren geleden extreme vormen van dwang heeft ervaren praat ze tegenwoordig met de VN, de Nederlandse regering en GGZ Nederland over de afschaf van dwang in de GGZ. Ook de organisator van het benefietfeest, Robin Timmers, heeft ervaring met dwangopnames, isoleercellen en dwangmedicatie. Na zijn psychische herstel heeft hij als ervaringsdeskundige en psycholoog (B.Sc.) meegewerkt aan projecten om menswaardigere manieren te vinden om mensen in psychische nood op een veilige manier te helpen.
www.mindrights.nl & www.tekeertegendeisoleer.wordpress.com

Party For Peace allicht in Weerlicht
Het is gepast dat de Party For Peace in Muziekcafé Weerlicht plaats vindt. Het eerste benefiet vond ooit plaats in de voorganger van Weerlicht, namelijk Allicht toen nog in de Hertogstraat. Net als in Allicht, is er elke week veel gejamd in Weerlicht. Elke woensdagavond is er een jamsessie met Augusto, elke donderdag een latinrockjam met Carlos en elke zondag is er en jam met wisselende sessieleiders. Naast de sessies zijn er regelmatig concerten en dansfeesten in Weerlicht. Mede-eigenaar Kees is geluidstechnicus en maakt vaak fraaie live-registraties van de concerten. Menig live-CD van Nijmeegse bands zijn op die manier in de kroeg opgenomen.
www.cafeweerlicht.nl

Nijmegen Rock City All Star Jam!
Liefhebbers van stevige rockmuziek zal het niet ontgaan zijn, maar Nijmegen heeft zich ontwikkeld tot een soort Seatle van de huidige Nederlandse rockscene. Bands als De Staat, Go Back To The Zoo, Automatic Sam, Shaking Godspeed en Black Bottle Riot gooien in zowel Nederland als in het buitenland. Hun albums krijgen lovende recensies en hun concerten blaast menig doorgewinterde rocker omver. Om de gezonde rockscene in Nijmegen te verenigen en zowel jonge als oude bands te promoten is een aantal jaar geleden het platform Stichting Nijmegen Rock City opgezet. Nijmegen Rock City organiseert onder andere festivals, stelt verzamel CD’s samen en zorgt elk jaar weer voor een fijne bowl-avond in de spirit van de Dude uit The Big Lebowski. De ontwikkeling van deze gezonde rockscene in Nijmegen heeft veel te danken aan de lange traditie van jamsessies. Menig rockmuzikant is begonnen is begonnen bij een jamsessie en ook bij live optredens wordt er vaak flink stevig groovend psychedelisch erop los geïmproviseerd. Het leek Party For Peace dan ook een goed idee om een keer een Nijmegen All Star Jam Sessie te organiseren. Het geeft de gelegenheid aan onze lokale helden om weer eens met hun maten van eerdere bands te spelen en fans om met hun helden te jammen. Het belooft nu al een legendarische avond te worden. Leden van Automatic Sam, Shaking Godspeed en Sister Johnson hebben al aangegeven in te zijn voor stevig potje jamrock!
www.nijmegenrockcity.nl

Augusto de Godfather van de Nijmeegse Jamsessies
Augusto is de Godfather van de Nijmeegse Jamsessies. Als sessieleider organiseert hij al decennia lang jamsessies op allerlei locaties in Nijmegen. Tegenwoordig doet hij z’n ding versterkt elke woensdag in Weerlicht en akoestisch in Ergens. Als begenadigd multi-instrumentalist kan hij goed uit de voeten met zowel zang, gitaar, basgitaar als drums en ook qua stijl is Augusto veelzijdig: Van stevige en niet zelden psychedelische rock tot reggae via funk en Soul rock naar de goeie oude blues & rock ‘n’ roll. Bij Augusto’s jams is iedereen welkom of je een onbekende nieuweling bent of een beroemde ervaren rot in het vak. Augusto’s motto is Love, Peace en Respect. Hij heeft dan vroeger ook vaak meegewerkt aan Party For Peace. Party For Peace is dan ook dankbaar dat het deze keer kan aansluiten bij Augusto’s wekelijkse jam in Weerlicht. www.augusto.nl

Singer-songwriters Lara en Rani
De avond begint rustig met een optreden van beginnende singer-songwriters Lara en Rani. Deze twee studentes spelen al jaren samen en hebben zich gespecialiseerd in sfeervolle uitvoeringen van hun favoriete liedjes. Denk aan Landslide van Fleedwood Mac. Zangeres-gitariste Lara heeft de zeldzame gave om met haar mooie stem het publiek stil te laten worden en Rani zorgt voor toepasselijke arrangementen op de akoestische gitaar.

flyer party for peace

Tot morgen bij Cafe Weerlicht in Nijmegen!

Lukt het je niet om te komen, maar wil je ons wel steunen?
Donaties zijn altijd welkom!
rekeningnummer Stichting Mind Rights, Eindhoven: 2762216 
IBAN :  NL31 INGB 0002 7622 16    (BIC: INGBNL2A)

Koop loten voor Stichting Mind Rights bij de Vriendenloterij

Wil je onze acties tegen dwang in de GGZ steunen, en tegelijkertijd kans maken op een prijs?  Wil je dat onze acties onafhankelijk blijven van de overheid en de GGZ?  Koop dan loten voor Stichting Mind Rights!!

Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! / Stichting Mind Rights doet mee aan een actie van de Vriendenloterij, waarbij we in 1 maand tijd zoveel mogelijk loten voor Stichting Mind Rights willen verkopen. We streven ernaar om 75 loten te verkopen voor 10 februari 2014, dan krijgen wij een leuke bonus.

Mensen kunnen via de website www.vriendenloterij.nl zichzelf aanmelden om mee te spelen met de Vriendenloterij, en kunnen daarbij kiezen voor: Club: Stichting Mind Rights Eindhoven. (zie ook de handleiding hieronder). Stichting Mind Rights krijgt dan 50% van de verkoopprijs van elk lot, en dat maakt onze acties mogelijk. De lotprijs is 12 euro per trekking (14x per jaar). Opzeggen kan op elk moment.

Ieder lot voor Stichting Mind Rights kan ook het lot van anderen in de GGZ verbeteren. Elke aanmelding helpt ons. De inkomsten van de Vriendenloterij vormen een belangrijke inkomstenbron voor Stichting Mind Rights, waardoor onze acties onafhankelijk kunnen blijven van de GGZ-mechanismen en de overheid.

Dus wil je onze acties tegen dwang in de GGZ steunen, en tegelijkertijd kans maken op een prijs? Koop dan loten voor Stichting Mind Rights bij de Vriendenloterij.

Handleiding voor aanmelden bij de Vriendenloterij

1. Ga naar www.vriendenloterij.nl
2. Klik de reclame weg door midden op de pagina Bezoek onze website op http://www.vriendenloterij.nl te kiezen.

3. Je bent nu op de Homepage. Kies rechts-bovenin het tabblad Clubs (grote blauwe letters)
4. Je ziet nu de pagina Clubs en Verenigingen met 2 grote rode vlakken: Ik ben clubbestuurder, en Ik ben clublid.
5. Klik op de ronde button rechts-bovenaan: Koop Loten.
6. Ga naar vraag 1: Voor welk goed doel speelt u mee? Kies het derde bolletje: Ik speel mee voor mijn favoriete club of vereniging.

7. Er opent een venster: Je ziet nu de vraag: Voor welke club speelt u mee?
8. Bij Naam en/of Trefwoord vul je dan in: Stichting Mind Rights. Bij plaats vul je in: Eindhoven. Klik op Zoek.
9. Je ziet nu bij Zoekresultaten: Stichting Mind Rights, Eindhoven, Welzijn, ideele organisatie. Klik op de rode button: Speel mee.
10. Je keert nu terug op het aanmeldscherm. Bij vraag 1, het derde bolletje staat nu: Ik speel mee voor Stichting Mind Rights
11. Vul je gegevens in, en verstuur het formulier.

Voor eventuele hulp bij het aanmelden kan je een mailtje sturen naar tekeertegendeisoleer@hotmail.com

Hartelijk bedankt namens Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! / Stichting Mind Rights
(meer info over onze acties is te vinden op www.mindrights.nl )

Nieuw adres en jaaroverzicht van 2013

Bij deze wil ik iedereen graag  op de hoogte brengen van een adreswijziging:
Jolijn Santegoeds  en Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! / Stichting Mind Rights zijn verhuisd naar: Lievendaalseweg 50, 5652 SC Eindhoven

De rest blijft hetzelfde.
(De software van de website  www.mindrights.nl  is inmiddels verouderd en wordt niet op alle pc’s goed weergegeven. Daarom wordt ook de website momenteel vernieuwd. Het adres van de website blijft hetzelfde.)

Daarnaast wil ik ook het jaaroverzicht van 2013 met de belangrijkste mijlpalen van Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! / Stichting Mind Rights in 2013 delen.

Jaaroverzicht van 2013 –  Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! / Stichting Mind Rights 

Januari 2013
In januari 2013 heeft de cliënten en familie-werkgroep Het Roer Om (waar ik lid van ben) bij GGzE, Eindhoven de JAK-award voor innovatieve projecten gewonnen. De werkgroep kreeg 2500 euro voor het project: Evalueren van dwangmaatregelen door ervaringsdeskundigen. Zie ook: https://tekeertegendeisoleer.wordpress.com/2013/01/18/jak-award-2013-gewonnen/

JAK-award 2013 gewonnen !!

http://www.ggze.nl/nieuws/het-roer-om-wint-jak-award-2013

Februari 2013
In februari 2013 ben ik vooral bezig geweest met interne administratie, het proeflezen van het mensenrechtenrapport van Juan E Mendez,  en het voorbereiden van een schaduwrapport over mensenrechtenschendingen in de GGZ in Nederland verstuurd naar het CAT-Committee van de Verenigde Naties (mbt. CAT review of the Netherlands, Mei 2013).

Maart 2013
In maart 2013 kwam het baanbrekende rapport Torture and Ill-treatment in Health Care Settings van de Special Rapporteur on Torture, Juan E. Mendez uit, met daarin een absoluut verbod op het gebruik van dwang en isoleercellen in de zorg, want dat is mishandeling en valt onder het verdrag tegen marteling/foltering en andere wrede, inhumane of vernederende behandeling of bestraffing (CAT). Zie ook: https://tekeertegendeisoleer.wordpress.com/2013/03/05/vn-verbiedt-dwang-in-de-ggz-hoera/
Een extra bijzonderheid van dit mensenrechtenrapport van Mendez is dat ik aan een voorbereidende expertmeeting heb deelgenomen in Washington DC, USA in december 2012, zie ook mijn Engelstalige verslag op: http://punkertje.waarbenjij.nu/reisverslagen/428176/expert-meeting-on-torture-washington-dc/1

In maart 2013 was ik ook voor het eerst in Moldavie, voor een training aan cliënten en de ombudsman-office mbt. het monitoren van mensenrechten in instellingen (art 33 CRPD). Ik was uitgenodigd als expert on torture prevention. Vooral het bezoek aan de Moldavische GGZ-instelling in Chisinau was aangrijpend, diep triest…. (Ik heb direct aangeboden om mee te helpen aan alternatieven, zoals Eigen Kracht-conferenties. Dit is direct aan het rollen gebracht.).  Zie ook mijn Engelstalige verslag op: http://punkertje.waarbenjij.nu/reisverslagen/437804/rights-into-action-training-in-moldova/1

In maart 2013 heb ik namens ENUSP en WNUSP het voortouw genomen bij het opstellen van een Amicus Brief voor de zaak Stankov v. Bulgaria aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Daarbij pleit ik dat het recht op zelfbeschikking en participatie in de samenleving (art 12 en art 19 uit het CRPD) onder artikel 8 van het EVRM gelezen kunnen worden, namelijk het recht op privéleven, familie- en gezinsleven. Zie ook:  http://mindrights.nl/docu_en_info.htm

April 2013
In april 2013 was ik bij het Nationale Voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor de Psychiatrie (NVVP). Dat was weer zware kost, in de zin van weerbarstige praktijken…  Zie ook: https://tekeertegendeisoleer.wordpress.com/2013/04/12/2-intensieve-dagen-op-het-voorjaarscongres-nvvp/

Mei 2013
In mei 2013 hebben we ons schaduw-rapport (Torture and ill-treatment in mental health care in the Netherlands) verdedigd in Geneve bij het CAT-committee van de Verenigde Naties, waarbij we de mensenrechtenschendingen in de Nederlandse GGZ aan de kaak stelden. Zie ook: https://tekeertegendeisoleer.wordpress.com/2013/04/23/klacht-bij-vn-over-dwang-in-de-ggz-in-nederland/  en mijn Engelstalige verslag op: http://punkertje.waarbenjij.nu/reisverslagen/443053/cat-review-of-the-netherlands-2013/1

003_800x600 009_800x600 012_800x600

Juni 2013
Het CAT-committee heeft in juni 2013 officieel haar zorgen geuit over de mensenrechtensituatie in de Nederlandse GGZ . Zie ook: https://tekeertegendeisoleer.wordpress.com/2013/06/10/vn-levert-kritiek-op-dwang-in-de-geestelijke-gezondheidszorg/

In juni 2013 ben ik verkozen tot Co-Chair van het World Network of Users and Survivors of Psychiatry (WNUSP, www.wnusp.net )

Juli 2013
In juli 2013 ben ik betrokken geweest bij de consultatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) voor het document de “Staat van de Grondrechten” en het “Nationaal Actieplan Mensenrechten”. Ook heb ik een contact gehad met het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM). Zie ook:  https://tekeertegendeisoleer.wordpress.com/2013/07/11/verslag-van-recente-activiteiten-voor-mensenrechten-in-nederland/

In juli 2013 ging ik naar het VN-hoofdkantoor in New York, (mbv donaties) naar de 6e Conference of State Parties to the UN CRPD (COSP), om aldaar een presentatie te geven over het Eindhovens Model waarbij Eigen Kracht-conferenties worden ingezet om dwang te voorkomen. Het Eindhovens Model kan bijdragen aan de implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van personen met beperkingen (CRPD), en werd zeer goed ontvangen. Zie ook:  https://tekeertegendeisoleer.wordpress.com/2013/07/14/presentatie-eindhovens-model-bij-de-verenigde-naties-vn-in-new-york/

981677_10152104619014008_1736240178_o 1116004_10152104617319008_1263544835_o

Augustus 2013
In augustus 2013 werd Nederland opgeschrikt door de berichtgeving rond de gruwelijke dood van ‘Roelie’; de vrouw die overleed door buitensporig geweld in de zorginstelling NOVO, en waarbij uiteindelijk “niemand” verantwoordelijk was voor haar dood.  zie ook: https://tekeertegendeisoleer.wordpress.com/2013/08/09/gehandicapte-vrouw-overleden-door-eenzame-opsluiting-dit-is-tucht-en-geen-zorg/

In augustus 2013 werd ook mijn artikel “My Freedom to Walk Away from Coercive Psychiatry” gepubliceerd in het themanummer over Homelessness and Mental Health van het Europese Magazine “Homeless in Europe” van FEANTSA (p 14-17) http://www.feantsa.org/spip.php?article1813&lang=en

September 2013
In september 2013 werd het wetsvoorstel Zorg en Dwang aangenomen in de Tweede Kamer. Een zwarte dag in de geschiedenis. Zie ook: https://tekeertegendeisoleer.wordpress.com/2013/09/11/wet-zorg-en-dwang-laat-de-politiek-zijn-woord-houden/

Oktober 2013
In oktober 2013 werd het herziene wetsvoorstel Verplichte GGZ weer openbaar gemaakt (het gaat helaas nog steeds niet over zorg). Wederom een zwarte dag dus.

In oktober 2013 werd ook mijn artikel “Herstel de depressie in het cliëntenrecht” gepubliceerd in Journaal GGZ en Recht (nr. 85, JGGZR 6-7, Oktober 2013) Zie ook het bijbehorende blog-bericht op https://tekeertegendeisoleer.wordpress.com/2013/11/04/wetsvoorstel-verplichte-ggz-in-plaats-van-mensenrechten/ en lees het volledige artikel (PDF) via deze link: https://tekeertegendeisoleer.files.wordpress.com/2013/11/jggzr-6-7-santegoeds_herstel-de-depressie-in-het-clientenrecht.pdf

Ook ging ik in oktober 2013 op uitnodiging naar Belgrado, Servie voor een seminar van het European Network of Family Group Conferencing (internationaal netwerk voor Eigen Kracht-conferenties, www.fgcnetwork.eu  ) waar ik een workshop heb verzorgd over FGC in mental health care (Het Eindhovens Model). Dat werd zeer goed ontvangen. Zie ook mijn Engelstalige verslagen op: http://punkertje.waarbenjij.nu/reisverslagen/458324/european-network-for-family-group-conferencing/1

November 2013
In november 2013 is Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! / Stichting Mind Rights verhuisd naar: Lievendaalseweg 50, 5652 SC Eindhoven

2013-11-05 16.25.24

Ook hebben wij in oktober-november 2013 de boekhouding van Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! / Stichting Mind Rights laten doorlichten door een ANBI-adviseur, en daarna de boekhouding openbaar gemaakt op onze website www.mindrights.nl

December 2013
In december 2013 ging ik op uitnodiging naar Vadul Lui Voda en Chisinau in Moldavie voor empowerment van de kersverse clientenbeweging aldaar, en heb ik tevens een voorlichting verzorgd mbt de inzet van Eigen Kracht-conferenties in de GGZ. Zie ook mijn Engelstalige verslagen op: http://punkertje.waarbenjij.nu/reisverslagen/460011/starting-fgc-in-moldova-user-survivor-initiative/1

Ook ben ik in december 2013 op uitnodiging naar Boekarest, Roemenie geweest voor een Empowerment Seminar van het European Network of Users and Survivors of Psychiatry (ENUSP, www.enusp.org ) Zie ook mijn Engelstalige verslagen op: http://punkertje.waarbenjij.nu/reisverslagen/460544/enusp-empowerment-seminar-2013-bucharest/1

In december 2013 is ook mijn grote held Tata Madiba, Nelson Rolihlahla Mandela, heengegaan. Ook ik heb me sinds vele jaren vastgehouden aan zijn geschiedenis, zijn strijd, zijn volharding, zijn oprechte kracht. Mede dankzij hem wilde ik niet afwijken van mijn eigen overtuiging (nl. dat het fout was wat ze met me deden). Ik ben dankbaar dat ik zijn geschenk heb mogen ontvangen: een baken van hoop, in de allerdiepste zin. (geef nooit op!). Daarom is hij mijn grootste held, het grootste voorbeeld, eigenlijk altijd al. Ik had hem heel graag nog willen ontmoeten.  Hij zal altijd mijn grote held blijven, en ik hoop dat zijn legende nog velen zal inspireren en verwarmen. Rust zacht Tata Madiba, rest in peace. Dankjewel voor je enorme licht en wijsheid.

Zie hier de Statement van WNUSP  WNUSP Statement 7 December

Nelson Mandela on Day After Release

Verder
Het Nationaal Actieplan Mensenrechten is inmiddels in december 2013 gepresenteerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Daarin worden de rechten van personen met psychosociale problemen teniet gedaan en er staat enkel een misplaatste verwijzing naar de wetsvoorstellen Zorg en Dwang en Verplichte GGZ. (in andere woorden: De overheid poogt de mensenrechten te bevorderen door meer dwang toe te passen. Dat gaat uiteraard niet werken!)

Opsluiten is geen zorg. En platspuiten en vastbinden ook niet. Dwang draagt niet bij aan welzijn. Echte zorg is heel andere koek.

Er is dus nog werk genoeg te doen. Wij maken ons op voor een strijdbaar nieuw jaar. Wij zullen met Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! / Stichting Mind Rights blijven doorvechten tegen het onrecht van dwang en isoleercellen in de zorg, o.a. door het stimuleren van sociale alternatieven die werkelijk bijdragen aan het welzijn van de cliënt, het bevorderen van cliëntenrechten, en het tegengaan van wetgeving en beleid waarmee dwang gefaciliteerd wordt. Daar hebben we het vooralsnog erg druk mee.

Wij blijven beschikbaar als consulent voor alle partijen die dwang willen verminderen. Dit betekent onder meer dat er ook vanuit internationale kringen een beroep kan worden gedaan op onze expertise, hetgeen regelmatig gebeurd.

Als u dat wilt, kunt u Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! / Stichting Mind Rights steunen door een gift over te maken op rekening: 2762216 / IBAN: NL31 INGB 0002 7622 16 tnv Stichting Mind Rights, Eindhoven (KVK: 17198277 , ANBI:  RSIN/fiscaal nr. 8172.51.261)

Ik wens iedereen veel vrijheid tijdens de feestdagen en ook daarna, en veel zorgvernieuwing in 2014.