Mind Rights position paper tegen WVGGZ

Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! / Stichting Mind Rights is uitgenodigd om deel te nemen aan het rondetafelgesprek over Wetsvoorstel Verplichte GGZ (WVGGZ), aanstaande maandag 31 oktober 2016 bij de Tweede Kamer in Den Haag. Het is op zich goed nieuws dat ons standpunt op de agenda staat.

Het (openbare) rondetafelgesprek over het Wetsvoorstel Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg wordt gehouden door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, op maandag 31 oktober 2016 van 10.00 tot 15.20 uur, ter voorbereiding van de verdere behandeling van het wetsvoorstel.  (Voor meer info zie ook:  https://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2016A03872 )

Ik ben de voorlaatste spreker, in het laatste blok:  Blok 4: Patiënten en hun familie en omgeving (14.35-15.20 uur). Er zijn nog 22 andere sprekers, en de bijeenkomst duurt bijna de hele dag.

Het rondetafelgesprek zal pittig worden, dat weet ik vrij zeker. Nog niet iedereen is even overtuigd van nieuwe mogelijkheden. Ik ga mijn uiterste best doen om draagvlak voor een nieuwe koers in lijn met het VN-Verdrag te vinden. Het wordt een zeer spannende Halloween-dag op deze manier, dat sowieso.

Inmiddels heb ik ook het WVGGZ Position paper van Stichting Mind Rights ingestuurd, met daarin ons standpunt tegen Wetsvoorstel Verplichte GGZ.

Lees hier het  Mind Rights position paper tegen WVGGZ: wvggz_positionmindrights_oktober2016
En zie hier Bijlage 1:
wvggz-positionmindrights_bijlage1_crpd_guidelinesarticle14

En Bijlage 2:
wvggz_positionmindrights_bijlage-2_waarom-gedwongen-ggz-behandeling-verboden-moet-worden

De lijst met Position Papers van alle sprekers, is te vinden op: https://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2016A03872

*

Op maandag 31 oktober zullen we ook onze petitie: Wetgevers Regel zorg,  in plaats van dwang! aanbieden aan de Tweede Kamerleden. Wil je meehelpen om ons pleidooi kracht bij te zetten?  Ondertekenen kan nog steeds!
Zie: https://www.openpetition.eu/nl/petition/online/wetgevers-regel-zorg-in-plaats-van-dwang

Het debat op de tribune bijwonen kan ook. Het rondetafelgesprek heeft een openbaar karakter en vindt plaats in het gebouw van de Tweede Kamer (Groen van Prinstererzaal). In verband met de uitgebreide veiligheidsmaatregelen is het nodig om op tijd aanwezig te zijn en een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Via https://www.tweedekamer.nl/home  kunnen debatten ook online gevolgd worden.

 

Mijn persoonlijke perspectief op gender en GGZ

Onlangs ben ik uitgenodigd om een presentatie te geven over gender-perspectief en GGZ. Vanwege een aantal zeer pijnlijke persoonlijke ervaringen is dit een moeilijk onderwerp voor mij. Ik besloot om van me af te schrijven waarom het onderwerp gender zo pijnlijk voor me is, vooral om van het rotgevoel af te komen. Uiteindelijk heb ik besloten om mijn persoonlijke visie te publiceren in een persoonlijke verklaring (Engelstalig) “Gender interrupted by forced psychiatry”.

Ik ben een slachtoffer c.q. overlevende van gedwongen visitaties in de GGZ. Deze gedwongen visitaties waren zeer traumatisch en hadden een zware impact op mijn persoonlijke beleving van mijn eigen gender. De gevolgen van deze afschuwelijke ervaringen zijn nog steeds aanwezig in mijn leven.

Door mijn persoonlijke verklaring te delen, wil ik aandacht vestigen op de diepe impact die gedwongen visitaties in de GGZ hebben op de slachtoffers en overlevenden. Mijn doel is om het taboe te doorbreken, om lotgenoten te steunen, en vooral om te benadrukken dat deze praktijken per direct verboden moeten worden.

Ik wil deze gelegenheid ook gebruiken om anderen uit te nodigen hun verhaal te delen over gender-perspectief en GGZ.

Deze persoonlijke verklaring is enkel in het Engels beschikbaar.

Klik op de link hieronder om mijn persoonlijke verklaring te lezen: “Gender interrupted by forced psychiatry”
personal-testimony_-gender-interrupted-by-forced-psychiatry

My personal perspective on gender and mental health care

Recently, I received an invitation to speak about gender-perspective and mental health care. Due to some very painful personal experiences, this is a hard topic for me. I decided to write down why the issue of gender is so painful for me, mainly to get the nasty feelings off my chest. Eventually, I have decided to publish my personal view in a personal testimony: “Gender interrupted by forced psychiatry”.

I am a victim, and moreover, a survivor of forced body cavity searches in mental health care. These forced body cavity searches were deeply traumatizing and heavily impacted my personal perception of my own gender. The consequences of these horrible experiences are still present in my life. 

By sharing my personal testimony, I aim to bring attention to the deep impact forced body cavity searches in mental health care has on its victims and survivors. I aim to break the taboo, to support other survivors, and in particular, to stress that these practices need to be prohibited immediately.

I would like to take this opportunity to invite others to share their stories about gender perspective and mental health as well. 

Click the link below to read my personal testimony: “Gender interrupted by forced psychiatry” (PDF)
 personal-testimony_-gender-interrupted-by-forced-psychiatry