Nieuw adres en jaaroverzicht van 2013

Bij deze wil ik iedereen graag  op de hoogte brengen van een adreswijziging:
Jolijn Santegoeds  en Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! / Stichting Mind Rights zijn verhuisd naar: Lievendaalseweg 50, 5652 SC Eindhoven

De rest blijft hetzelfde.
(De software van de website  www.mindrights.nl  is inmiddels verouderd en wordt niet op alle pc’s goed weergegeven. Daarom wordt ook de website momenteel vernieuwd. Het adres van de website blijft hetzelfde.)

Daarnaast wil ik ook het jaaroverzicht van 2013 met de belangrijkste mijlpalen van Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! / Stichting Mind Rights in 2013 delen.

Jaaroverzicht van 2013 –  Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! / Stichting Mind Rights 

Januari 2013
In januari 2013 heeft de cliënten en familie-werkgroep Het Roer Om (waar ik lid van ben) bij GGzE, Eindhoven de JAK-award voor innovatieve projecten gewonnen. De werkgroep kreeg 2500 euro voor het project: Evalueren van dwangmaatregelen door ervaringsdeskundigen. Zie ook: https://tekeertegendeisoleer.wordpress.com/2013/01/18/jak-award-2013-gewonnen/

JAK-award 2013 gewonnen !!

http://www.ggze.nl/nieuws/het-roer-om-wint-jak-award-2013

Februari 2013
In februari 2013 ben ik vooral bezig geweest met interne administratie, het proeflezen van het mensenrechtenrapport van Juan E Mendez,  en het voorbereiden van een schaduwrapport over mensenrechtenschendingen in de GGZ in Nederland verstuurd naar het CAT-Committee van de Verenigde Naties (mbt. CAT review of the Netherlands, Mei 2013).

Maart 2013
In maart 2013 kwam het baanbrekende rapport Torture and Ill-treatment in Health Care Settings van de Special Rapporteur on Torture, Juan E. Mendez uit, met daarin een absoluut verbod op het gebruik van dwang en isoleercellen in de zorg, want dat is mishandeling en valt onder het verdrag tegen marteling/foltering en andere wrede, inhumane of vernederende behandeling of bestraffing (CAT). Zie ook: https://tekeertegendeisoleer.wordpress.com/2013/03/05/vn-verbiedt-dwang-in-de-ggz-hoera/
Een extra bijzonderheid van dit mensenrechtenrapport van Mendez is dat ik aan een voorbereidende expertmeeting heb deelgenomen in Washington DC, USA in december 2012, zie ook mijn Engelstalige verslag op: http://punkertje.waarbenjij.nu/reisverslagen/428176/expert-meeting-on-torture-washington-dc/1

In maart 2013 was ik ook voor het eerst in Moldavie, voor een training aan cliënten en de ombudsman-office mbt. het monitoren van mensenrechten in instellingen (art 33 CRPD). Ik was uitgenodigd als expert on torture prevention. Vooral het bezoek aan de Moldavische GGZ-instelling in Chisinau was aangrijpend, diep triest…. (Ik heb direct aangeboden om mee te helpen aan alternatieven, zoals Eigen Kracht-conferenties. Dit is direct aan het rollen gebracht.).  Zie ook mijn Engelstalige verslag op: http://punkertje.waarbenjij.nu/reisverslagen/437804/rights-into-action-training-in-moldova/1

In maart 2013 heb ik namens ENUSP en WNUSP het voortouw genomen bij het opstellen van een Amicus Brief voor de zaak Stankov v. Bulgaria aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Daarbij pleit ik dat het recht op zelfbeschikking en participatie in de samenleving (art 12 en art 19 uit het CRPD) onder artikel 8 van het EVRM gelezen kunnen worden, namelijk het recht op privéleven, familie- en gezinsleven. Zie ook:  http://mindrights.nl/docu_en_info.htm

April 2013
In april 2013 was ik bij het Nationale Voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor de Psychiatrie (NVVP). Dat was weer zware kost, in de zin van weerbarstige praktijken…  Zie ook: https://tekeertegendeisoleer.wordpress.com/2013/04/12/2-intensieve-dagen-op-het-voorjaarscongres-nvvp/

Mei 2013
In mei 2013 hebben we ons schaduw-rapport (Torture and ill-treatment in mental health care in the Netherlands) verdedigd in Geneve bij het CAT-committee van de Verenigde Naties, waarbij we de mensenrechtenschendingen in de Nederlandse GGZ aan de kaak stelden. Zie ook: https://tekeertegendeisoleer.wordpress.com/2013/04/23/klacht-bij-vn-over-dwang-in-de-ggz-in-nederland/  en mijn Engelstalige verslag op: http://punkertje.waarbenjij.nu/reisverslagen/443053/cat-review-of-the-netherlands-2013/1

003_800x600 009_800x600 012_800x600

Juni 2013
Het CAT-committee heeft in juni 2013 officieel haar zorgen geuit over de mensenrechtensituatie in de Nederlandse GGZ . Zie ook: https://tekeertegendeisoleer.wordpress.com/2013/06/10/vn-levert-kritiek-op-dwang-in-de-geestelijke-gezondheidszorg/

In juni 2013 ben ik verkozen tot Co-Chair van het World Network of Users and Survivors of Psychiatry (WNUSP, www.wnusp.net )

Juli 2013
In juli 2013 ben ik betrokken geweest bij de consultatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) voor het document de “Staat van de Grondrechten” en het “Nationaal Actieplan Mensenrechten”. Ook heb ik een contact gehad met het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM). Zie ook:  https://tekeertegendeisoleer.wordpress.com/2013/07/11/verslag-van-recente-activiteiten-voor-mensenrechten-in-nederland/

In juli 2013 ging ik naar het VN-hoofdkantoor in New York, (mbv donaties) naar de 6e Conference of State Parties to the UN CRPD (COSP), om aldaar een presentatie te geven over het Eindhovens Model waarbij Eigen Kracht-conferenties worden ingezet om dwang te voorkomen. Het Eindhovens Model kan bijdragen aan de implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van personen met beperkingen (CRPD), en werd zeer goed ontvangen. Zie ook:  https://tekeertegendeisoleer.wordpress.com/2013/07/14/presentatie-eindhovens-model-bij-de-verenigde-naties-vn-in-new-york/

981677_10152104619014008_1736240178_o 1116004_10152104617319008_1263544835_o

Augustus 2013
In augustus 2013 werd Nederland opgeschrikt door de berichtgeving rond de gruwelijke dood van ‘Roelie’; de vrouw die overleed door buitensporig geweld in de zorginstelling NOVO, en waarbij uiteindelijk “niemand” verantwoordelijk was voor haar dood.  zie ook: https://tekeertegendeisoleer.wordpress.com/2013/08/09/gehandicapte-vrouw-overleden-door-eenzame-opsluiting-dit-is-tucht-en-geen-zorg/

In augustus 2013 werd ook mijn artikel “My Freedom to Walk Away from Coercive Psychiatry” gepubliceerd in het themanummer over Homelessness and Mental Health van het Europese Magazine “Homeless in Europe” van FEANTSA (p 14-17) http://www.feantsa.org/spip.php?article1813&lang=en

September 2013
In september 2013 werd het wetsvoorstel Zorg en Dwang aangenomen in de Tweede Kamer. Een zwarte dag in de geschiedenis. Zie ook: https://tekeertegendeisoleer.wordpress.com/2013/09/11/wet-zorg-en-dwang-laat-de-politiek-zijn-woord-houden/

Oktober 2013
In oktober 2013 werd het herziene wetsvoorstel Verplichte GGZ weer openbaar gemaakt (het gaat helaas nog steeds niet over zorg). Wederom een zwarte dag dus.

In oktober 2013 werd ook mijn artikel “Herstel de depressie in het cliëntenrecht” gepubliceerd in Journaal GGZ en Recht (nr. 85, JGGZR 6-7, Oktober 2013) Zie ook het bijbehorende blog-bericht op https://tekeertegendeisoleer.wordpress.com/2013/11/04/wetsvoorstel-verplichte-ggz-in-plaats-van-mensenrechten/ en lees het volledige artikel (PDF) via deze link: https://tekeertegendeisoleer.files.wordpress.com/2013/11/jggzr-6-7-santegoeds_herstel-de-depressie-in-het-clientenrecht.pdf

Ook ging ik in oktober 2013 op uitnodiging naar Belgrado, Servie voor een seminar van het European Network of Family Group Conferencing (internationaal netwerk voor Eigen Kracht-conferenties, www.fgcnetwork.eu  ) waar ik een workshop heb verzorgd over FGC in mental health care (Het Eindhovens Model). Dat werd zeer goed ontvangen. Zie ook mijn Engelstalige verslagen op: http://punkertje.waarbenjij.nu/reisverslagen/458324/european-network-for-family-group-conferencing/1

November 2013
In november 2013 is Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! / Stichting Mind Rights verhuisd naar: Lievendaalseweg 50, 5652 SC Eindhoven

2013-11-05 16.25.24

Ook hebben wij in oktober-november 2013 de boekhouding van Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! / Stichting Mind Rights laten doorlichten door een ANBI-adviseur, en daarna de boekhouding openbaar gemaakt op onze website www.mindrights.nl

December 2013
In december 2013 ging ik op uitnodiging naar Vadul Lui Voda en Chisinau in Moldavie voor empowerment van de kersverse clientenbeweging aldaar, en heb ik tevens een voorlichting verzorgd mbt de inzet van Eigen Kracht-conferenties in de GGZ. Zie ook mijn Engelstalige verslagen op: http://punkertje.waarbenjij.nu/reisverslagen/460011/starting-fgc-in-moldova-user-survivor-initiative/1

Ook ben ik in december 2013 op uitnodiging naar Boekarest, Roemenie geweest voor een Empowerment Seminar van het European Network of Users and Survivors of Psychiatry (ENUSP, www.enusp.org ) Zie ook mijn Engelstalige verslagen op: http://punkertje.waarbenjij.nu/reisverslagen/460544/enusp-empowerment-seminar-2013-bucharest/1

In december 2013 is ook mijn grote held Tata Madiba, Nelson Rolihlahla Mandela, heengegaan. Ook ik heb me sinds vele jaren vastgehouden aan zijn geschiedenis, zijn strijd, zijn volharding, zijn oprechte kracht. Mede dankzij hem wilde ik niet afwijken van mijn eigen overtuiging (nl. dat het fout was wat ze met me deden). Ik ben dankbaar dat ik zijn geschenk heb mogen ontvangen: een baken van hoop, in de allerdiepste zin. (geef nooit op!). Daarom is hij mijn grootste held, het grootste voorbeeld, eigenlijk altijd al. Ik had hem heel graag nog willen ontmoeten.  Hij zal altijd mijn grote held blijven, en ik hoop dat zijn legende nog velen zal inspireren en verwarmen. Rust zacht Tata Madiba, rest in peace. Dankjewel voor je enorme licht en wijsheid.

Zie hier de Statement van WNUSP  WNUSP Statement 7 December

Nelson Mandela on Day After Release

Verder
Het Nationaal Actieplan Mensenrechten is inmiddels in december 2013 gepresenteerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Daarin worden de rechten van personen met psychosociale problemen teniet gedaan en er staat enkel een misplaatste verwijzing naar de wetsvoorstellen Zorg en Dwang en Verplichte GGZ. (in andere woorden: De overheid poogt de mensenrechten te bevorderen door meer dwang toe te passen. Dat gaat uiteraard niet werken!)

Opsluiten is geen zorg. En platspuiten en vastbinden ook niet. Dwang draagt niet bij aan welzijn. Echte zorg is heel andere koek.

Er is dus nog werk genoeg te doen. Wij maken ons op voor een strijdbaar nieuw jaar. Wij zullen met Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! / Stichting Mind Rights blijven doorvechten tegen het onrecht van dwang en isoleercellen in de zorg, o.a. door het stimuleren van sociale alternatieven die werkelijk bijdragen aan het welzijn van de cliënt, het bevorderen van cliëntenrechten, en het tegengaan van wetgeving en beleid waarmee dwang gefaciliteerd wordt. Daar hebben we het vooralsnog erg druk mee.

Wij blijven beschikbaar als consulent voor alle partijen die dwang willen verminderen. Dit betekent onder meer dat er ook vanuit internationale kringen een beroep kan worden gedaan op onze expertise, hetgeen regelmatig gebeurd.

Als u dat wilt, kunt u Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! / Stichting Mind Rights steunen door een gift over te maken op rekening: 2762216 / IBAN: NL31 INGB 0002 7622 16 tnv Stichting Mind Rights, Eindhoven (KVK: 17198277 , ANBI:  RSIN/fiscaal nr. 8172.51.261)

Ik wens iedereen veel vrijheid tijdens de feestdagen en ook daarna, en veel zorgvernieuwing in 2014.