Verslag van recente activiteiten voor Mensenrechten in Nederland

De afgelopen 2 weken ben ik weer druk bezig geweest met allerlei vergaderingen over de mensenrechten in Nederland.

7 prioriteiten van MindRights voor verbetering van mensenrechten in Nederland
Ik was o.a. uitgenodigd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrijksrelaties (BZK) naar aanleiding van de bijeenkomst over de Staat van de Grondrechten, om 7 prioriteiten voor de mensenrechten in Nederland aan te geven, vanuit mijn eigen perspectief als activist. Vorige week maandag, 1 juli 2013, heb ik het volgende lijstje doorgestuurd:

1. Een absoluut verbod op dwangmaatregelen/ gedwongen interventies in de zorg, zoals eenzame opsluiting, fysieke fixatie, dwangmedicatie, gedwongen sterilisatie/abortus enz.
2. Verbod op gedwongen opname/gedwongen verblijf/ gedwongen behandeling in instellingen
3. Wet- en stelselwijzigingen in de zorg: Afschaffen van de begrippen ‘wilsonbewaam’/ ‘oordeelsonbekwaam’/ ‘bestwil’ / ‘gevaarscriterium’ / enz. – Het verbieden van “substitute decision making”.
4. Garanderen dat elke persoon het recht op zeggenschap en zelfbeschikking kan uitoefenen. – in alle aspecten van zijn/haar leven, dus ook mbt zorg, ondersteuning, verblijfplaats, levensinvulling enz.
5. Actieve bescherming van clienten als kwetsbare burgers– met name mbt rechtspositie en sociale positie.
6. Erkennen en herstellen van misstanden en leed, aangericht door wetgeving die mensenrechtenschendingen in/door de zorg op grote schaal mogelijk heeft gemaakt (“prosecute and redress”): Nationaal onderzoek naar de omvang van leed en schade door zorg en instellingen (hetgeen mogelijk gemaakt werd door ‘verkeerde wetgeving’ ) en daarom gepaste excuses/ voorzieningen van de staat aan getraumatiseerde clienten en naastbetrokkenen; Tevens een onderzoek naar de tekortkomingen in de zorg en passende maatregelen.
7. Voorkomen van sociale uitsluiting – Gelijke kansen voor inclusie

Zie hier de volledige: Inhoudelijke inbreng Staat van de Grondrechten_Mind Rights.
De onderbouwing bevat veel Engelse citaten van de Verenigde Naties (VN).

Nederlands Juristen Comite voor de Mensenrechten (NJCM)
Op vrijdag 5 juli 2013 was ik uitgenodigd bij het werkoverleg van het Nederlands Juristen Comite voor de Mensenrechten (NJCM) over Jeugdrecht en Gezondheidsrecht. De bijeenkomst vond plaats bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie, afd. Raad voor de Kinderbescherming.
Het was een vrij pittige eerste kennismakingsbijeenkomst. Ik was uitgenodigd om mijn acties toe te lichten, en met name de juridische dimensie van mensenrechten in de GGZ. Maar helaas had vrijwel niemand mijn stukken gelezen, en kwam het niet echt tot een constructief gesprek over de VN-standaarden en hoe dat er dan uit zou kunnen zien in Nederland. In plaats daarvan ging het over de GGZ zelf, en soms kwam “de noodzaak tot gedwongen behandelen ” zelfs voorbij. Maar gelukkig waren er ook enkele juristen aanwezig die echt wel leken te snappen dat zeggenschap en regie over het eigen leven cruciaal is. Ik denk dat als ze mijn stukken lezen, en de bronnen natrekken, dat er dan wel ruimte voor samenwerking zou kunnen ontstaan. Dat zou een doorbraak zijn, als de mensenrechten-juristen onze kant op zouden kijken. Ik hoop het van harte.
Maar op deze meeting liepen bij mij de emoties behoorlijk op. Dat kwam mede doordat ik me in de steek gelaten voel door het hele rechtssysteem, en ook door het feit dat slechts een enkeling de stukken gelezen had, en de discussie daardoor weinig op niveau kwam, terwijl ik 25 euro geinvesteerd had om bij hun te komen praten. (en ook omdat mbt een ander onderwerp de strategie leek te zijn: “wij juristen vinden dit en dat een mensenrechtenschending, en nu gaan we kijken of we er een casus bij kunnen vinden…” Ik werd echt niet goed toen ik dat hoorde, en ik dacht bij mezelf: ER ZIJN ZOVEEL KLACHTEN OVER MENSENRECHTEN-SCHENDINGEN,… Vandaar dat ik best wel geschokt was door deze gang van zaken, en ik kon mijn interne commotie niet verbergen.

Ondanks alles was het wel positief dat enkele juristen wel leken te horen en te begrijpen wat ik zei, en ook echt hun best deden om verbinding te maken. Er is dus hoop. De werkgroep Jeugd- en Gezondheidsrecht van de NJCM zal mijn stukken lezen, en we zullen verder in contact blijven. Ik ga ervan uit dat ze de stukken van de VN (zoals het rapport A/HRC/22/53 van Mendez en de bijbehorende statement) serieus zullen nemen, en dat zou dan inhouden dat er nieuwe juridische standaarden mbt GGZ-clientenrecht zouden moeten worden gemaakt (o.a. geen dwang meer). Daar zou ik het dus graag met het NJCM over willen hebben.

Coalitie voor Inclusie
Gisteren, op woensdag 10 juli 2013 was er een Ronde Tafelbijeenkomst met de Coalitie voor Inclusie (www.coalitievoorinclusie.nl ) , om samen met verschillende organisaties (CG raad, Perspectief, LPGGZ, Oogvereniging enz.) te praten over de invoering van het VN-verdrag CRPD in Nederland.
Zie ook: www.vnverdragwaarmaken.nl

Het ging bij de Ronde Tafelbijeenkomst met name over de ratificatie van het VN-verdrag, die in Nederland geregeld wordt via een speciale ratificatie-wet, waarmee de rechten uit het VN-verdrag wettelijk van kracht worden voor Nederland. Het wetsvoorstel voor de ratificatie van het VN-verdrag (CRPD) inzake personen met een handicap/beperking staat nu online op www.internetconsultatie.nl . Het is de bedoeling dat burgers en organisaties via deze overheidswebsite wetsvoorstellen kunnen bekijken en hun reactie kunnen geven. Ook kan je je abonneren op updates over zaken die je belangrijk vindt.
De Coalitie voor Inclusie werkt aan een reactie op de ratificatiewet en zoekt daarvoor de samenwerking met de aangesloten organisaties. Gezamenlijke en individuele reacties kunnen elkaar aanvullen en versterken. Daarover ging deze Ronde Tafel bijeenkomst.

Binnen de Coalitie voor Inclusie bestaat er gelukkig WEL een goed begrip van het VN-verdrag. Dat was echt een verademing. Het was dan ook een hele prettige, warme en constructieve bijeenkomst, waarbij we eigenlijk steeds op dezelfde lijn zaten, en elkaar konden aanvullen om zo tot een goed overzichtelijk gezamenlijk beeld te komen. Bij mij groeit het vertrouwen in deze samenwerking, en volgens mij voelden alle aanwezigen zich gesterkt en geinspireerd.

Het is echt fijn om te zien dat dit een gedeelde strijd is, en geen eenzame strijd. Er is echte verbinding op thema’s als regie en zeggenschap, en het meedoen in de samenleving (wonen, werk, transport, recreatie enz.). Het voelt goed om de handen ineen te slaan, en met zijn allen voor de cultuuromslag te zorgen mbt de inclusie van personen met een beperking (incl. psychosociale problematiek). Bij de Coalitie voor Inclusie worden we gehoord en tellen we mee. Dat voelt als echte inclusie, en dat voelt echt goed.

Er zal de komende weken dus zowel gezamenlijk (vanuit de Coalitie voor Inclusie) als individueel gereageerd gaan worden op het wetsvoorstel. Dus ga naar www.internetconsultatie.nl  en bekijk het wetsvoorstel voor de ratificatie van het VN-verdrag (CRPD) inzake personen met een handicap/beperking, en geef je reactie !
• je kan je reactie, vragen, zorgen enz ook sturen naar mij: Jolijn Santegoeds, tekeertegendeisoleer@hotmail.com of naar de Coalitie voor Inclusie: www.coalitievoorinclusie.nl

Advertenties

Een gedachte over “Verslag van recente activiteiten voor Mensenrechten in Nederland

  1. Pingback: Nieuw adres en jaaroverzicht van 2013 | Welkom op de weblog van Actiegroep Tekeer tegen de isoleer!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s