Eindhovens Model: Gesprek met wethouder Lenie Scholten

Op donderdag 18 november 2010 heeft de Denktank van het Eindhovens Model in het stadhuis van Eindhoven een gesprek gevoerd met de wethouder van Jeugd, Welzijn en Zorg, mevr. Lenie Scholten (GroenLinks) over het opstarten van een pilotproject van het Eindhovens Model met de Eigen Kracht-conferentie. Vanuit de Denktank van het Eindhovens Model waren Gxc3xa9 de Wilde, Thijs van Dooren, Erik Kuijpers, Wil Janssen en ik aanwezig.

Het Eindhovens Model is een alternatief voor het wetsvoorstel Verplichte GGZ.
In het Eindhovens Model wordt in crisissituaties een Eigen Kracht-conferentie ingezet in plaats van een BOPZ-procedure. Via de Eigen Kracht-conferentie worden de naastbetrokkenen actief betrokken bij het zoeken naar een mogelijke oplossing voor een gezamenlijk geformuleerde vraag.
Met het pilotproject in Eindhoven willen we de Eigen Kracht-conferentie inzetten xe2x80x9caan de voordeur van de GGZxe2x80x9d, dus om (dwang)opname te voorkomen, door gezamenlijk op zoek te gaan naar kansen en wenselijke oplossingen, in plaats van te focussen op de mogelijkheden voor onvrijwillige vrijheidsbeperkende maatregelen (zoals de BOPZ en het Wetsvoorstel Verplichte GGZ).

In de kamer van Lenie Scholten hebben we een prettige bijeenkomst gehad van ruim een half uur, waarbij we het vooral hebben gehad over wat er nodig is om een pilotproject van het Eindhovens Model op te starten.

Met de Denktank hadden we inmiddels een conceptbegroting opgesteld van in totaal ca 185.000 euro voor een pilotproject van 30 Eigen Kracht-conferenties.  Maar voordat de gemeente Eindhoven dit geld kan vrijmaken moet de doelgroep helder zijn, zodat men weet uit welk potje het geld moet komen.

We hebben gezamenlijk afgetast welke plek het Eindhovens Model zou kunnen krijgen ten opzichte van de andere voorzieningen die er al zijn, met centrale vragen zoals: Wie kunnen we als doelgroep beschouwen? Waar bevindt zich onze doelgroep? En wie kan aanmelden voor een Eigen Kracht-conferentie?
Vanuit de gemeente werd o.a. aangegeven dat zij graag aan de slag wilden met een groep waarbij andere voorzieningen hebben gefaald, en die bekend staan als overlast gevende zorgmijders en/of mensen met complexe maatschappelijke problemen, en multi-probleem gezinnen waarbij ook psychische problemen een rol spelen. Dit zijn doorgaans xe2x80x9cbekendenxe2x80x9d in het maatschappelijke opvangsysteem, waarin al veel geinvesteerd is, echter zonder veel succes.

Maar door doelgroep- en aanbodsgericht te blijven denken, en bijv. organisaties aan te wijzen die met de Eigen Kracht-conferentie gaan werken, wordt verzuiling en versnippering van het zorgaanbod in de hand gewerkt, en dan kan het zo zijn dat een kwetsbare burger tussen wal en schip valt omdat hij/zij niet in de aangewezen organisatie is opgenomen. Dat is onwenselijk.
We streven juist naar integrale samenhang in de zorg en optimaal burgerschap voor iedereen. We willen uiteindelijk toe naar een situatie waarbij de Eigen Kracht-conferentie een mogelijkheid is voor alle inwoners van Eindhoven die dat nodig hebben vanuit hun kwetsbaarheid, ongeacht of zij in de categorie Jeugd, GGZ  of topsporter worden ondergebracht.

Ons idee is daarom om de gedachte om te draaien, en te organiseren dat een Eigen Kracht-conferentie aangeboden kan worden op het moment dat daar behoefte aan is. De Eigen Kracht-conferentie is immers een mogelijkheid of instrument voor de burger(s) zelf, los van hulpverleners, verzekeraars enz. De Eigen Kracht wordt gevormd door de eigen kring van naastbetrokkenen.

We willen met het pilotproject van het Eindhovens Model starten in situaties waarbij er een link is met GGZ-problematiek. Daarbij hebben we meerdere doelen voor ogen, namelijk:

  • Aantonen dat het Eindhovens Model met de Eigen Kracht-conferentie  alternatieven kan geven waarmee dwangtoepassingen voorkomen worden,  en daarmee aantonen dat het wetsvoorstel Verplichte GGZ reeds achterhaald is. (Ook de VN is op zoek naar werkende alternatieven).
  • Het vergroten van de kwaliteit van zorg, en de kwaliteit van leven van kwetsbare burgers, en herstellen van fundamentele mensenrechten en waarden, zoals gelijkwaardig burgerschap, sociale samenhang en zelfbeschikking.
  • Aantonen dat de Eigen Kracht-conferentie werkt als besluitvormingsmodel om goede zorg te organiseren.

Het plan is nu dus om bekendheid te geven aan de mogelijkheid om een Eigen Kracht-conferentie te organiseren in situaties waarbij psychosociale / GGZ-problemen een rol spelen.  Deze doelgroep is te vinden bij diverse maatschappelijke organisaties en we willen dan ook een cursus gaan aanbieden aan medewerkers van diverse organisaties, zodat deze bekend raken met de Eigen Kracht-conferentie  en met het juiste gevoel een Eigen Kracht-conferentie kunnen aanbieden aan de personen die daarvoor in aanmerking komen.

De gemeente Eindhoven zal op de bestaande begroting gaan kijken waar er geschoven kan worden om geld vrij te maken voor het pilotproject van het Eindhovens Model, want in deze tijden van bezuinigingen is het aanvragen van extra geld voor een pilotproject niet te doen. De gemeente Eindhoven wil daarom het geld van de begroting op de meest efficiente manier besteden, en ziet kansen in het Eindhovens Model met de Eigen Kracht-conferentie. De gemeente Eindhoven is dus bereid om te bezien of er op andere posten bezuinigd kan worden om het Eindhovens Model te kunnen laten starten.

Daar ben ik natuurlijk heel erg blij mee.
Het gaat dus goed met het opzetten van het Eindhovens Model.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s