Verkiezingsdebat GGzE xe2x80" lees hier politieke standpunten over zorg en dwang!

xe2x80x9cWaarom is er wel geld voor banken, en niet voor de zorgxe2x80x9d

 

Op maandag 31 mei was er tussen 16.00 en 18.15 in het conferentiecentrum bij de GGzE een verkiezingsdebat xe2x80x9cDe Dichtbij mijn bed- showxe2x80x9d. In plaats van stoelen stonden er 2 ziekenhuisbedden voor de sprekers klaar. Ook waren er broodjes en hapjes geregeld.

Alle (grotere) politieke partijen waren uitgenodigd, en bij het debat waren 7 verschillende partijen vertegenwoordigd, namelijk:

Mw. Elly Blanksma CDA, mw. Mieke Ansems Dxe2x80x9966, dhr. Ko Jansen ChristenUnie, dhr. Rene Kerkwijk GroenLinks, dhr. Eelke van der Veen PvdA, mw. Lies van Aelst SP en mw. Monique Belinfante VVD.  

 

Dhr. Joep Verbught, voorzitter van de Raad van Bestuur van de GGzE heette ons welkom en gaf vervolgens het woord aan mw. Annelou van Egmond, persvoorlichter van de Raad voor Volksgezondheid & Zorg.

Annelou gaf een korte samenvatting van waar de politiek zich momenteel mee bezig houdt en wat in het kader van zorg de belangrijke themaxe2x80x99s zijn bij deze verkiezingen, bijvoorbeeld: wel/geen marktwerking in de zorg, wel/geen Eigen Bijdrage, wat zit er in het basispakket van de verzekering, wat gaat de premie worden, wel/geen Eigen Risico, wat gebeurt er met AWBZ (wonen en zorg apart financieren?).

Daarna vertelde ze in het kort wat de standpunten zijn van de verschillende politieke partijen op die themaxe2x80x99s. Bijvoorbeeld: PvDA, SP en ChristenUnie zijn tegen marktwerking in de zorg.

 

Vervolgens kregen de politici het woord om zichzelf voor te stellen en hun plannen en speerpunten voor de Tweede Kamer in het kort toe te lichten.

We hadden allemaal een stemkastje gekregen en vooraf konden we stemmen op welke partij we van plan waren om te gaan stemmen. Na afloop zouden we dat opnieuw doen. De winnaars van de eerste ronde waren: SP 22%, PvDA 21%, Dxe2x80x9966 13% en Groenlinks 11%. (gevolgd door CDA, VVD, PVV, en CU)

 

Daarna begon de discussie. Gee de Wilde was de gespreksleider, en hij deed dat weer op plezierige wijze. De debatonderwerpen waren aangedragen door de clientenorganisatie van de GGzE.

 

Het eerste thema voor het debat was goede zorg, voorzorg en nazorg. Goede nazorg kan voorkomen dat clienten terugvallen en de dure klinische opname nodig hebben. De centrale vraag was daarom: Hoe wil uw partij gaan zorgen voor goede zorg en nazorg?

 

Alle partijen vonden nazorg belangrijk, want daarmee kan je voorkomen dat iemand terugvalt en dat is fijner voor iedereen. Net als bij reclassering kan men stellen dat goede nazorg een goede besparende investering is.

GroenLinks wil xe2x80x9cniet bezuinigen op nazorgxe2x80x9d, terwijl de VVD stelt dat xe2x80x9cde zorgkosten niet meer mogen stijgen en het bestaande budget herverdeeld moet worden door de sector zelf, met toezicht van de overheidxe2x80x9d. Het CDA wil vooral dat xe2x80x9cde taken worden herverdeeld en de nazorg bij de 1e-lijnszorg (huisarts, casemanager) wordt ondergebracht ipv de 2e-lijn (specialisatie/ GGZ) , want 1e-lijn is goedkoper en dichterbijxe2x80x9d

De ChristenUnie wil de zorg vooral xe2x80x9contschotten en vooral op lokaal niveau organiserenxe2x80x9d om de zorg efficixc3xabnter en xe2x80x9cminder duurxe2x80x9d te maken. Ook de PvdA wil xe2x80x9cmeer samenwerkende hulpverleners, die niet op hun eigen domein blijven zitten, maar de zorg breed kunnen organiserenxe2x80x9d, en Dxe2x80x9966 pleit voor het betrekken van ervaringsdeskundigen en familieleden/naasten. De SP voegt daar nog aan toe xe2x80x9cdat er in de zorg niet bezuinigd kan worden op het aantal handen aan het bed, maar wel op het overmatige managementxe2x80x9d.

 

Daarna ging het nog even over wachtlijsten. De SP motiveerde dat de zorg om mensen draait, en niet om geld (geen markt dus), en dat de wachtlijsten alleen maar gegroeid zijn sinds de marktwerking, terwijl men dacht dat marktwerking dat zou oplossen.

Uiteraard was iedereen begaan met de zorg, uit liefde voor de mens (CU) of de menselijke waardigheid (PvdA) en iedereen was het erover eens dat de wachtlijsten weg moeten, maar vervolgens ging het meteen weer over geld en bezuinigingen.

Mensen vonden het vervelend dat het toch steeds over (te weinig) geld moest gaan. Een ijzersterke opmerking kwam uit de zaal: xe2x80x9cwaarom is er wel geld voor de banken, en niet voor de zorgxe2x80x9d. Daarop konden de politici geen antwoord geven.

 

Toen begon de pauze en werd er rondgegaan met schalen met broodjes en hapjes. Er was genoeg te eten voor iedereen. Dat was goed geregeld.

 

Na de pauze gingen we door op het thema bureaucratie, over CIZ -indicaties, Eigen Bijdrage en Zorgtoeslag. Bureaucratische procedures zoals de indicatiestelling en het rondpompen van geld via allerlei potjes kosten veel geld en belasten de clixc3xabnt. Waarom doet men dit? De centrale vraag was: Wat gaat uw partij doen: handhaven of afschaffen? 

 

Dxe2x80x9966 wil zorg-indicaties achteraf toetsen, en vertrouwen geven aan de arts of specialist die de zorg verleend. Daarbij zullen ze fraude hard bestraffen.

Het CDA vond het CIZ ook een xe2x80x9condingxe2x80x9d en wil het eenvoudiger maken en ook achteraf toetsen. Het CDA wil echter ook de grenzen voor zorgtoeslag veranderen (anders lopen de kosten te hoog op), en een eigen risico/eigen bijdrage invoeren van 230 voor minima en 700 voor draagkrachtigen. 

Ook de ChristenUnie wil de zorgtoeslag beheersen door het anders te verdelen, en vond dat het CIZ niet werkt, en het nodig is om meer vertrouwen in de professionals te hebben.

GroenLinks vind het belangrijk dat kosten voor de zorg inkomensafhankelijk worden gemaakt, en ziet het CIZ ook als grotendeels onnodig. GroenLinks wil dat er eenmalig een diagnose wordt gesteld, die dan overal verder gebruikt kan worden.

De SP stelt dat Eigen Bijdragen en zorgtoeslag niet nodig zijn als de premie inkomensafhankelijk wordt gemaakt. Dat zou veel bureaucratische kosten schelen. Ook het CIZ is ongewenst, omdat daar een onbekende persoon telefonisch moet beoordelen of je de zorg wel echt nodig hebt. De SP vindt ook dat de arts de benodigde zorg gewoon zelf moet kunnen beoordelen en indiceren.

De VVD wil ook van het CIZ af en vond dat de zorgpremie gebaseerd moest zijn op een xe2x80x9ceerlijke verdeling van de lastenxe2x80x9d. Hierop kwam natuurlijk een discussie, want de VVD heeft enorme plannen met de zorgkosten, waarbij iedereen, ook minima, fors meer zal gaan betalen.

 

Over het financiele stelsel waren er dus flinke verschillen, maar over het algemeen vonden alle partijen dus wel dat de indicatie-procedure van het CIZ niet werkt en wil men het CIZ ofwel afschaffen ofwel grondig hervormen en vereenvoudigen. Dat zou mooi zijn.   

 

Na afloop gingen we weer stemmen. De einduitslag van de stemming onder het publiek was enigszins gesaboteerd, maar de uitslag was 36% voor de SP (grote winst dus), 13% PvdA en 10% voor GroenLinks. Opvallend was dat de PVV gegroeid was ondanks dat zij niet vertegenwoordigd waren.

 

Dit verkiezingsdebat vond ik veel prettiger dan het vorige landelijke GGZ-verkiezingsdebat van de LPGGZ. Bij dit GGzE-debat stond informatie-uitwisseling met de zaal en de clixc3xabnten werkelijk centraal. Er was veel meer rust en interactie dan bij het landelijke debat. Het ging er bij de GGzE duidelijk om dat de zaal helderheid kreeg, zodat men op 9 juni goed gexc3xafnformeerd kan gaan stemmen.

 

*** 

 

Het thema Dwang en Drang stond niet op het programma van dit politieke debat, maar ik heb natuurlijk als activist toch geprobeerd om helder te krijgen wat de partijen vinden. Er zijn niet veel specifieke standpunten over dwang in de zorg opgenomen in de verschillende verkiezingsprogrammaxe2x80x99s, (eigenlijk alleen de SP). Ik zal daarom een zo goed mogelijk overzicht proberen te geven van mijn ervaringen met de verschillende politieke partijen.

Hieronder volgt dus een persoonlijk overzicht van verschillende partijstandpunten op het thema Dwang en Drang in de GGZ.

 

  • SP: De SP is helaas VOOR dwangopnames en dwangbehandeling (xe2x80x9cis nodigxe2x80x9d), maar is geen voorstander van separeren. De SP schrijft in het partijprogramma: xe2x80x9cPsychiatrische patixc3xabnten zonder ziekte-inzicht moeten worden opgenomen en behandeld als dat nodig is, om te voorkomen dat zij zonder zorg op straat verkommeren, of een gevaar zijn voor anderenxe2x80x9d. De SP wil meer investeren in goede zorg, en Henk van Gerven pleitte in een kamerdebat aan Minister Klink voor toiletten in de isoleercel. Maar de SP wil gedwongen behandelingen niet afschaffen. (daar hebben we dus nog werk aan).
  • PVDA: De PvdA heeft als standpunt: xe2x80x9cGeen dwang, tenzijxe2x80x9d. Lea Bouwmeester, nr. 20 op de PvdA-lijst, deed in 2008 de motie Bouwmeester-Miltenburg, waarin gevraagd werd om een onafhankelijk onderzoek naar separeren in Nederland. Lea Bouwmeester/ PvdA pleit voor ambitieuzere doelstellingen in het terugdringen van dwang en wil dat er een Plan van Aanpak komt om dwang af te schaffen. Er moet maximaal ingezet worden op alternatieven, en de PvdA wil uit het veld horen wat er nodig is en daarin investeren. Over het terugdringen van dwang staat echter niets in het verkiezingsprogramma van de PvdA, alleen dat kwaliteit belangrijk is, en dat de Inspectie actief toezicht moet houden. De PvdA wil het nieuwe VN-verdrag (CRPD) voor mensen met beperkingen zo snel mogelijk ratificeren (NB. Dit impliceert dat dwangbehandeling dan juridisch niet meer legaal is).
  • GROENLINKS: Yolande Sap, nr. 2 voor GroenLinks vertelde bij het debat op 28 mei jl dat dwang een schending van de autonomie van de patient is, en dat GroenLinks 500 miljoen beschikbaar wil stellen om dwang tegen te gaan. Er staat niets specifiek over dwang in het partijprogramma, alleen dat GroenLinks wil stimuleren dat clienten maximale zeggenschap krijgen over het eigen leven en daarin wil investeren.
  • VVD: De VVD wil ruimte geven aan de ontwikkelingen in de praktijk en als overheid vooral faciliteren en toezicht houden. Anouska van Miltenburg van de VVD heeft in 2008 in het Kamerdebat haar verontwaardiging geuit over het separeren in Nederland: xe2x80x9cdat hoort niet meer bij deze tijdxe2x80x9d. Ze pleitte samen met Lea Bouwmeester voor een onderzoek naar separeren. De VVD vindt kwaliteit en patient-veiligheid in de zorg belangrijk. Maar er staat ook in het verkiezingsprogramma van de VVD: xe2x80x9cDe patient heeft plichten. Van iedereen mag worden verwacht dat hij een afgesproken therapie netjes afmaakt. Ook mogen kosten in rekening worden gebracht bij het niet komen opdagen voor een afspraak. Agressie tegen zorgpersoneel is altijd uit den bozexe2x80x9d.
  • CDA: Ciska Joldersma, nr.34 van het CDA stelt dat de nieuwe wet Verplichte Zorg er zo snel mogelijk moet komen, en ziet dat als prioriteit voor het terugdringen van dwang. (daar denkt Stichting Mind Rights anders over). Ook het CDA heeft geen specifiek standpunt over dwang in hun verkiezingsprogramma. Wel wil het CDA dat alle zorgkwaliteitsnormen in de Wet Clixc3xabntenrechten Zorg worden opgenomen, en het CDA wil uiterlijk in 2011 het nieuwe VN-Verdrag CRPD ratificeren.
  • TON: Carel Hoffman, nr. 3 van Trots op Nederland stelt dat er meer personeel nodig is om separeren tegen te gaan, en wil daarin investeren.  

 

Van de overige partijen (D66, ChristenUnie enz.) heb ik geen specifieke standpunten kunnen achterhalen. Voor het afschaffen van dwang zouden de PvdA en GroenLinks tot dusver de beste keuzes zijn.

 

Stem verstandig op 9 juni!!

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s