voortgangsvergadering wetsvoorstel Verplichte GGZ

Vandaag, op dinsdagmiddag 29 juni 2010 ging ik naar Den Haag, naar een conferentiezaaltje aan de Lange Voorhout 62 voor een vergadering over het wetsvoorstel Verplichte GGZ. Ik was uitgenodigd, omdat ik in de consultatiefase in 2008 en 2009 in de klankbordgroep heb deelgenomen en mijn kritiek op het wetsvoorstel Verplichte GGZ heb gegeven (in de manifesten 1 t/m 4, maar veel van mijn suggesties zijn echter niet overgenomen).  

Inmiddels heeft de Raad van State advies uitgebracht over het wetsvoorstel, en een aantal juridisch-technische opmerkingen gemaakt. Dat heeft tot een aantal (kleine) wijzigingen in het wetsvoorstel Verplichte GGZ geleid, die vandaag gepresenteerd werden. (Ik heb nog niet alles doorgelezen).

 

Het wetsvoorstel Verplichte GGZ is op 4 juni 2010 aangeboden aan de Tweede Kamer en terug te vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/32399 *

*  Morgenochtend, woensdag 30 juni, zal de commissie VWS van de Tweede Kamer in een proceduredebat bepalen of het  wetsvoorstel xe2x80x9ccontroversieelxe2x80x9d wordt verklaard, wat inhoudt dat de procedure van de wetswijziging wordt doorgeschoven naar het nieuwe kabinet (vermoedelijk gebeurt dat). Deze vergadering is openbaar en ik ga erheen. Ik ben erg benieuwd naar de argumentatie.

 

Vandaag bij de voortgangsvergadering over de wijzigingen in het wetsvoorstel Verplichte Zorg waren er behalve ikzelf, nog ongeveer 20 andere mensen uit de consultatieronde aanwezig, en enkele mensen vanuit VWS en Justitie die de dag organiseerden.  

 

August Nieland gaf vanuit het Ministerie van Justitie een presentatie van de wijzigingen in het wetsvoorstel Verplichte GGZ.  Dat waren vooral veranderingen in juridische terminologie en xe2x80x9cdetailsxe2x80x9d in de procedure.  

De kern van het wetsvoorstel was niet gewijzigd. Het wetsvoorstel houdt in dat een verzoek voor dwangbehandeling wordt afgewogen door een speciale Commissie (in de huidige situatie maken een onafhankelijke psychiater en rechter die afweging). Maar dwang is helemaal geen zorg, maar juist het tegendeel!  Het is dus onjuist om te spreken van xe2x80x9czorg onder dwangxe2x80x9d. Het is immers OF zorg voor welzijn van de client, OF dwang waarbij het welzijn van de client er tijdelijk even wat minder toe blijkt te doen. Het hele wetsvoorstel Verplichte GGZ is dus gebaseerd op een misvatting.

Ik vroeg langs welke weg de kern van de wet nog aangepast zou kunnen worden, en dat is via amendementen in de Tweede Kamer, en/of door een Nota van Wijziging door de minister. Het is dus nu onze missie om de politici voor te lichten.  (Ik ben weer meteen geinspireerd om een voorlichtend stuk te gaan schrijven)

 

August Nieland gaf aan welke punten er aangepast waren in het wetsvoorstel Verplichte GGZ, maar ik kan hier niet alles weergeven. Hieronder volgen wat dingen die ik eruit heb gepikt.

 

Men behoudt uiteindelijk toch het begrip xe2x80x9cwilsonbekwaamxe2x80x9d in plaats van het nieuwe woord xe2x80x9coordeelsonbekwaamxe2x80x9d.  

(Eigenlijk zijn deze termen mensonterend, omdat de term wilsonbekwaam het verzet van clienten bestempelt als een ziekteverschijnsel, terwijl het menselijk is om je te verzetten tegen een ongewenste inbreuk op je vrijheid. Met een begripvolle benadering bereik je veel meer. Het begrip xe2x80x9cwilsombekwaamxe2x80x9d tast de fundamentele zelfbeschikking aan, het ontneemt de eigen zeggenschap van een persoon, en daarmee de eigenheid van zijn/haar leven, het recht om te leven volgens een eigen overtuiging).

 

Ik heb aangehaald dat het VN-verdrag inzake de rechten van personen met beperkingen (CRPD) mogelijk in 2011 geratificeerd zal worden door Nederland, en dat dan het hele wetsvoorstel Verplichte GGZ niet meer uitvoerbaar is, want dwangbehandeling is in strijd met CRPD artikel 12 Zelfbeschikking (legal capacity) en CRPD-artikel 25 dat stelt zorg enkel op vrijwillige basis (vrije keuze) kan plaatsvinden.

Er kwam een verraste reactie uit de zaal: Moet de hele wereld dan veranderen, want dit gebeurt in alle landen. En mijn antwoord was ja, VN-verdragen gaan altijd over nieuwe beeldvorming.

Om meer te lezen over het VN-verdrag, ga naar: http://www.un.org/disabilities/

 

In het wetsvoorstel Verplichte GGZ is voor jeugdigen de term xe2x80x9cextra zorgvuldigheidxe2x80x9d toegevoegd in de wettekst (maar alle dwangmaatregelen zijn dus wel mogelijk, en ook dit is in strijd met de VN-principes (zie bijv. de Istanbul verklaring http://www.solitaryconfinement.org/uploads/Istanbul_expert_statement_on_sc.pdf ) waarin bijv. wordt gesteld dat kinderen onder de 18 en mensen met psychische problemen niet eenzaam opgesloten mogen worden, omdat dit psychische problemen veroorzaakt en verergert. (NB. dit geldt voor gevangenissen, en in de GGZ zijn die problemen alleen maar erger).

Dhr. Manfred Nowak (Special Rapporteur on Torture, OHCHR) werkte mee aan de Istanbul verklaring en heeft een uitgesproken visie tegen dwang en uitsluiting.

 

Terug naar het wetsvoorstel. De meeste discussie ging over de rolverdeling (commissie, rechter, politie, burgemeester) en de informatieuitwisseling (verschijningsplicht voor de client?, inzagerecht voor de client, verzoek tot vernietiging van dossier, bewaartermijn van 30 jaar). Ook werd gesproken over de aansluiting met andere sectoren en wetten (Forensische Zorg, Psychogeriatrie, Verstandelijke Gehandicaptenzorg, Kinder en Jeugdpsychiatrie, WGBO, WKCZ,  Algemene Wet Binnentreding enz. ) en de ten uitvoerbrenging van de nieuwe voorgestelde wet(ten).

Er is nu een termijn gekoppeld aan de xe2x80x9ctijdelijke ZORG voorafgaand aan de crisismaatregelxe2x80x9d (vaak is dat de taak van de politie), en daarbij werd toegelicht dat een client dan maximaal 12 uur in de cel moet afwachten voordat er een crisismaatregel is… (maar afwachten in een cel IS GEEN ZORG).

 

Ook werd kort gesproken over klachtrecht, klachtprocedures, in beroep en in cassatie, maar ik heb er zelf niet zoveel vertrouwen in dat het ook allemaal echt gaat werken (want dat werkt nu ook al niet). Er worden geen bijzondere inhaalslagen gemaakt.

Voor het toezicht op de kwaliteit van zorg worden de IGZ en de PVP verder ingezet. En ook vindt de verplichte zorg xe2x80x9cin principe op basis van een richtlijnxe2x80x9d plaats volgens de wettekst. (erg vaag)

 

Het ging ook nog even over de Eigen Bijdrage van 165 euro die bij dwangbehandeling niet aan de orde zou zijn, want dan zou je ook nog eens ongewenst moeten betalen. Maar bij vrijwillige zorg geldt wel een Eigen Bijdrage.. dus daar gaat het systeem scheef:  medewerking geven aan de zorg zou dan xe2x80x9cduurderxe2x80x9d zijn voor de client. Dat is zo dus ook niet goed.

 

Het meest positieve aan dit wetsvoorstel is dat visiteren (gedwongen onderzoek in lichaamsholten) wordt verboden. Maar verder blijft er nog erg veel  dwang mogelijk, en dat is schending van de mensenrechten. Dwang is geen zorg. Het is niet moeilijk. Zorg voelt goed, dwang voelt fout.  

 

 

Meer info over de strijdigheid tussen het wetsvoorstel Verplichte GGZ en het VN-verdrag CRPD:

 

Download manifest4_strijdigheid_tussen_wet_verplichte_zorg_
en_vnverdrag _crpd.doc

Aankondiging Shop till you stop – 15 sept in Eindhoven

Aankondiging 

   

Shop till you stop!

 

xe2x80x9cStop incidenten door clixc3xabnten-instrumentenxe2x80x9d

   

 

Meld uw producten aan voor 1 juli aub

 

Themadag

Woensdag 15 september 2010

Locatie: Fontys Hogeschool Eindhoven (onder voorbehoud)

 

Organisator: xe2x80x99t Roer Om / Clixc3xabntenbelangenbureau GGzE Eindhoven en Actiegroep Tekeer tegen de isoleer!

 

De themadag xe2x80x9cShop till you stopxe2x80x9d is bedoeld om de uitwisseling van succesvolle alternatieven voor dwang te stimuleren, waarbij clixc3xabntenperspectieven centraal staan.

 

Het programma zal bestaan uit een Conferentie, met interessante sprekers over het terugdringen van dwang vanuit clixc3xabnten- en familieperspectieven , Workshops, met concrete producten die ingezet kunnen worden bij het voorkomen van dwang, en een Kennismarkt, voor wie nog meer informatie wil, of wil netwerken.

 

Dagvoorzitter: Renxc3xa9 Kerkwijk

 

Voor het programma van deze dag zijn wij op zoek naar concrete producten, ontwikkeld door of met clixc3xabnten, voor de cultuuromslag in de GGZ. De nadruk ligt bij het terugdringen van dwang, succesvolle alternatieven, verbetermethodes enz. Zoals bijvoorbeeld een evaluatieformulier na separatie, triadekaart, crisiskaart enz. 

 

Wilt u een workshop verzorgen of een plaats op de kennismarkt, om uw product(en) te presenteren, of informatie te verstrekken, reageer dan snel. Ook als u folders of informatie wilt aanbieden voor de kennismarkt!

 

Alle presentaties dienen bij voorkeur door of met clixc3xabnten-/familieorganisaties en/of ervaringsdeskundigen te worden verzorgd.

 

 

Workshops kunnen tot uiterlijk 1 juli 2010 worden aangemeld door een samenvatting van ca 1500 woorden (of 1 a4) te sturen naar

cs.vander.linden@ggze.nl

 

16 juli 2010 zal het definitieve programma bekend gemaakt worden.

 

 

Wij zien uw aanmelding graag tegemoet!

 

Met vriendelijke groet,

 

De organisatie

 

Het Roer Om

Clixc3xabntenbelangenbureau GGzE

Actiegroep Tekeer tegen de isoleer!

 

 Wij stellen het erg op prijs als u dit bericht verder wilt verspreiden.

Verkiezingsdebat GGzE xe2x80" lees hier politieke standpunten over zorg en dwang!

xe2x80x9cWaarom is er wel geld voor banken, en niet voor de zorgxe2x80x9d

 

Op maandag 31 mei was er tussen 16.00 en 18.15 in het conferentiecentrum bij de GGzE een verkiezingsdebat xe2x80x9cDe Dichtbij mijn bed- showxe2x80x9d. In plaats van stoelen stonden er 2 ziekenhuisbedden voor de sprekers klaar. Ook waren er broodjes en hapjes geregeld.

Alle (grotere) politieke partijen waren uitgenodigd, en bij het debat waren 7 verschillende partijen vertegenwoordigd, namelijk:

Mw. Elly Blanksma CDA, mw. Mieke Ansems Dxe2x80x9966, dhr. Ko Jansen ChristenUnie, dhr. Rene Kerkwijk GroenLinks, dhr. Eelke van der Veen PvdA, mw. Lies van Aelst SP en mw. Monique Belinfante VVD.  

 

Dhr. Joep Verbught, voorzitter van de Raad van Bestuur van de GGzE heette ons welkom en gaf vervolgens het woord aan mw. Annelou van Egmond, persvoorlichter van de Raad voor Volksgezondheid & Zorg.

Annelou gaf een korte samenvatting van waar de politiek zich momenteel mee bezig houdt en wat in het kader van zorg de belangrijke themaxe2x80x99s zijn bij deze verkiezingen, bijvoorbeeld: wel/geen marktwerking in de zorg, wel/geen Eigen Bijdrage, wat zit er in het basispakket van de verzekering, wat gaat de premie worden, wel/geen Eigen Risico, wat gebeurt er met AWBZ (wonen en zorg apart financieren?).

Daarna vertelde ze in het kort wat de standpunten zijn van de verschillende politieke partijen op die themaxe2x80x99s. Bijvoorbeeld: PvDA, SP en ChristenUnie zijn tegen marktwerking in de zorg.

 

Vervolgens kregen de politici het woord om zichzelf voor te stellen en hun plannen en speerpunten voor de Tweede Kamer in het kort toe te lichten.

We hadden allemaal een stemkastje gekregen en vooraf konden we stemmen op welke partij we van plan waren om te gaan stemmen. Na afloop zouden we dat opnieuw doen. De winnaars van de eerste ronde waren: SP 22%, PvDA 21%, Dxe2x80x9966 13% en Groenlinks 11%. (gevolgd door CDA, VVD, PVV, en CU)

 

Daarna begon de discussie. Gee de Wilde was de gespreksleider, en hij deed dat weer op plezierige wijze. De debatonderwerpen waren aangedragen door de clientenorganisatie van de GGzE.

 

Het eerste thema voor het debat was goede zorg, voorzorg en nazorg. Goede nazorg kan voorkomen dat clienten terugvallen en de dure klinische opname nodig hebben. De centrale vraag was daarom: Hoe wil uw partij gaan zorgen voor goede zorg en nazorg?

 

Alle partijen vonden nazorg belangrijk, want daarmee kan je voorkomen dat iemand terugvalt en dat is fijner voor iedereen. Net als bij reclassering kan men stellen dat goede nazorg een goede besparende investering is.

GroenLinks wil xe2x80x9cniet bezuinigen op nazorgxe2x80x9d, terwijl de VVD stelt dat xe2x80x9cde zorgkosten niet meer mogen stijgen en het bestaande budget herverdeeld moet worden door de sector zelf, met toezicht van de overheidxe2x80x9d. Het CDA wil vooral dat xe2x80x9cde taken worden herverdeeld en de nazorg bij de 1e-lijnszorg (huisarts, casemanager) wordt ondergebracht ipv de 2e-lijn (specialisatie/ GGZ) , want 1e-lijn is goedkoper en dichterbijxe2x80x9d

De ChristenUnie wil de zorg vooral xe2x80x9contschotten en vooral op lokaal niveau organiserenxe2x80x9d om de zorg efficixc3xabnter en xe2x80x9cminder duurxe2x80x9d te maken. Ook de PvdA wil xe2x80x9cmeer samenwerkende hulpverleners, die niet op hun eigen domein blijven zitten, maar de zorg breed kunnen organiserenxe2x80x9d, en Dxe2x80x9966 pleit voor het betrekken van ervaringsdeskundigen en familieleden/naasten. De SP voegt daar nog aan toe xe2x80x9cdat er in de zorg niet bezuinigd kan worden op het aantal handen aan het bed, maar wel op het overmatige managementxe2x80x9d.

 

Daarna ging het nog even over wachtlijsten. De SP motiveerde dat de zorg om mensen draait, en niet om geld (geen markt dus), en dat de wachtlijsten alleen maar gegroeid zijn sinds de marktwerking, terwijl men dacht dat marktwerking dat zou oplossen.

Uiteraard was iedereen begaan met de zorg, uit liefde voor de mens (CU) of de menselijke waardigheid (PvdA) en iedereen was het erover eens dat de wachtlijsten weg moeten, maar vervolgens ging het meteen weer over geld en bezuinigingen.

Mensen vonden het vervelend dat het toch steeds over (te weinig) geld moest gaan. Een ijzersterke opmerking kwam uit de zaal: xe2x80x9cwaarom is er wel geld voor de banken, en niet voor de zorgxe2x80x9d. Daarop konden de politici geen antwoord geven.

 

Toen begon de pauze en werd er rondgegaan met schalen met broodjes en hapjes. Er was genoeg te eten voor iedereen. Dat was goed geregeld.

 

Na de pauze gingen we door op het thema bureaucratie, over CIZ -indicaties, Eigen Bijdrage en Zorgtoeslag. Bureaucratische procedures zoals de indicatiestelling en het rondpompen van geld via allerlei potjes kosten veel geld en belasten de clixc3xabnt. Waarom doet men dit? De centrale vraag was: Wat gaat uw partij doen: handhaven of afschaffen? 

 

Dxe2x80x9966 wil zorg-indicaties achteraf toetsen, en vertrouwen geven aan de arts of specialist die de zorg verleend. Daarbij zullen ze fraude hard bestraffen.

Het CDA vond het CIZ ook een xe2x80x9condingxe2x80x9d en wil het eenvoudiger maken en ook achteraf toetsen. Het CDA wil echter ook de grenzen voor zorgtoeslag veranderen (anders lopen de kosten te hoog op), en een eigen risico/eigen bijdrage invoeren van 230 voor minima en 700 voor draagkrachtigen. 

Ook de ChristenUnie wil de zorgtoeslag beheersen door het anders te verdelen, en vond dat het CIZ niet werkt, en het nodig is om meer vertrouwen in de professionals te hebben.

GroenLinks vind het belangrijk dat kosten voor de zorg inkomensafhankelijk worden gemaakt, en ziet het CIZ ook als grotendeels onnodig. GroenLinks wil dat er eenmalig een diagnose wordt gesteld, die dan overal verder gebruikt kan worden.

De SP stelt dat Eigen Bijdragen en zorgtoeslag niet nodig zijn als de premie inkomensafhankelijk wordt gemaakt. Dat zou veel bureaucratische kosten schelen. Ook het CIZ is ongewenst, omdat daar een onbekende persoon telefonisch moet beoordelen of je de zorg wel echt nodig hebt. De SP vindt ook dat de arts de benodigde zorg gewoon zelf moet kunnen beoordelen en indiceren.

De VVD wil ook van het CIZ af en vond dat de zorgpremie gebaseerd moest zijn op een xe2x80x9ceerlijke verdeling van de lastenxe2x80x9d. Hierop kwam natuurlijk een discussie, want de VVD heeft enorme plannen met de zorgkosten, waarbij iedereen, ook minima, fors meer zal gaan betalen.

 

Over het financiele stelsel waren er dus flinke verschillen, maar over het algemeen vonden alle partijen dus wel dat de indicatie-procedure van het CIZ niet werkt en wil men het CIZ ofwel afschaffen ofwel grondig hervormen en vereenvoudigen. Dat zou mooi zijn.   

 

Na afloop gingen we weer stemmen. De einduitslag van de stemming onder het publiek was enigszins gesaboteerd, maar de uitslag was 36% voor de SP (grote winst dus), 13% PvdA en 10% voor GroenLinks. Opvallend was dat de PVV gegroeid was ondanks dat zij niet vertegenwoordigd waren.

 

Dit verkiezingsdebat vond ik veel prettiger dan het vorige landelijke GGZ-verkiezingsdebat van de LPGGZ. Bij dit GGzE-debat stond informatie-uitwisseling met de zaal en de clixc3xabnten werkelijk centraal. Er was veel meer rust en interactie dan bij het landelijke debat. Het ging er bij de GGzE duidelijk om dat de zaal helderheid kreeg, zodat men op 9 juni goed gexc3xafnformeerd kan gaan stemmen.

 

*** 

 

Het thema Dwang en Drang stond niet op het programma van dit politieke debat, maar ik heb natuurlijk als activist toch geprobeerd om helder te krijgen wat de partijen vinden. Er zijn niet veel specifieke standpunten over dwang in de zorg opgenomen in de verschillende verkiezingsprogrammaxe2x80x99s, (eigenlijk alleen de SP). Ik zal daarom een zo goed mogelijk overzicht proberen te geven van mijn ervaringen met de verschillende politieke partijen.

Hieronder volgt dus een persoonlijk overzicht van verschillende partijstandpunten op het thema Dwang en Drang in de GGZ.

 

  • SP: De SP is helaas VOOR dwangopnames en dwangbehandeling (xe2x80x9cis nodigxe2x80x9d), maar is geen voorstander van separeren. De SP schrijft in het partijprogramma: xe2x80x9cPsychiatrische patixc3xabnten zonder ziekte-inzicht moeten worden opgenomen en behandeld als dat nodig is, om te voorkomen dat zij zonder zorg op straat verkommeren, of een gevaar zijn voor anderenxe2x80x9d. De SP wil meer investeren in goede zorg, en Henk van Gerven pleitte in een kamerdebat aan Minister Klink voor toiletten in de isoleercel. Maar de SP wil gedwongen behandelingen niet afschaffen. (daar hebben we dus nog werk aan).
  • PVDA: De PvdA heeft als standpunt: xe2x80x9cGeen dwang, tenzijxe2x80x9d. Lea Bouwmeester, nr. 20 op de PvdA-lijst, deed in 2008 de motie Bouwmeester-Miltenburg, waarin gevraagd werd om een onafhankelijk onderzoek naar separeren in Nederland. Lea Bouwmeester/ PvdA pleit voor ambitieuzere doelstellingen in het terugdringen van dwang en wil dat er een Plan van Aanpak komt om dwang af te schaffen. Er moet maximaal ingezet worden op alternatieven, en de PvdA wil uit het veld horen wat er nodig is en daarin investeren. Over het terugdringen van dwang staat echter niets in het verkiezingsprogramma van de PvdA, alleen dat kwaliteit belangrijk is, en dat de Inspectie actief toezicht moet houden. De PvdA wil het nieuwe VN-verdrag (CRPD) voor mensen met beperkingen zo snel mogelijk ratificeren (NB. Dit impliceert dat dwangbehandeling dan juridisch niet meer legaal is).
  • GROENLINKS: Yolande Sap, nr. 2 voor GroenLinks vertelde bij het debat op 28 mei jl dat dwang een schending van de autonomie van de patient is, en dat GroenLinks 500 miljoen beschikbaar wil stellen om dwang tegen te gaan. Er staat niets specifiek over dwang in het partijprogramma, alleen dat GroenLinks wil stimuleren dat clienten maximale zeggenschap krijgen over het eigen leven en daarin wil investeren.
  • VVD: De VVD wil ruimte geven aan de ontwikkelingen in de praktijk en als overheid vooral faciliteren en toezicht houden. Anouska van Miltenburg van de VVD heeft in 2008 in het Kamerdebat haar verontwaardiging geuit over het separeren in Nederland: xe2x80x9cdat hoort niet meer bij deze tijdxe2x80x9d. Ze pleitte samen met Lea Bouwmeester voor een onderzoek naar separeren. De VVD vindt kwaliteit en patient-veiligheid in de zorg belangrijk. Maar er staat ook in het verkiezingsprogramma van de VVD: xe2x80x9cDe patient heeft plichten. Van iedereen mag worden verwacht dat hij een afgesproken therapie netjes afmaakt. Ook mogen kosten in rekening worden gebracht bij het niet komen opdagen voor een afspraak. Agressie tegen zorgpersoneel is altijd uit den bozexe2x80x9d.
  • CDA: Ciska Joldersma, nr.34 van het CDA stelt dat de nieuwe wet Verplichte Zorg er zo snel mogelijk moet komen, en ziet dat als prioriteit voor het terugdringen van dwang. (daar denkt Stichting Mind Rights anders over). Ook het CDA heeft geen specifiek standpunt over dwang in hun verkiezingsprogramma. Wel wil het CDA dat alle zorgkwaliteitsnormen in de Wet Clixc3xabntenrechten Zorg worden opgenomen, en het CDA wil uiterlijk in 2011 het nieuwe VN-Verdrag CRPD ratificeren.
  • TON: Carel Hoffman, nr. 3 van Trots op Nederland stelt dat er meer personeel nodig is om separeren tegen te gaan, en wil daarin investeren.  

 

Van de overige partijen (D66, ChristenUnie enz.) heb ik geen specifieke standpunten kunnen achterhalen. Voor het afschaffen van dwang zouden de PvdA en GroenLinks tot dusver de beste keuzes zijn.

 

Stem verstandig op 9 juni!!