Stichting Pandora weggevaagd

Ik ben ontzettend boos en teleurgesteld in de overheid.

Het is net alsof ze aan mijn familie komen.

Stichting Pandora wordt van tafel geveegd door veranderde subsidieregelingen. De structurele financiering is weggevallen, en daardoor valt de professionele ondersteuning van Stichting Pandora om. Alleen de vrijwilligers en hun diensten kunnen worden behouden. De vrijwilligers zullen worden ondergebracht bij de samenwerking Clientenbond-Voice.   

Dit is echt een afschuwelijke wending in de geschiedenis.

Stichting Pandora (opgericht in 1964) is een van de oudste clientenorganisaties van de wereld, en is de grondlegger van de Nederlandse clientenparticipatie.

Stichting Pandora ging als eerste echt zichtbaar de strijd aan met het taboe dat van oudsher op de psychiatrie ligt ( Ooit een normaal mens gezien? En beviel het? ), en Stichting Pandora zorgde er in de afgelopen decennia voor dat levensomstandigheden van psychiatrische patixc3xabnten steeds meer verbeterd werden en worden.

Stichting Pandora vormde al voor het ontstaan van de Wet BOPZ (1971-1994) de spreekbuis voor mensen met psychiatrische problemen, en was de eerste clientenorganisatie die betrokken werd bij de wetswijzigingdiscussies. Maar uitgerekend nu, ten tijde van de wettelijke procedures ter vervanging van de wet BOPZ en de discussies over de Wet Verplichte Zorg, uitgerekend nu krijgt Stichting Pandora geen structurele subsidie meer!

Iedereen weet dat wetswijzigingen geen lichte kost zijn, en om mee te kunnen doen in de discussies over de juridische procedures is inzicht en overzicht nodig. En iedereen weet dat mensen met kopzorgen doorgaans iets meer moeite moeten doen om het allemaal te volgen. De ervaring en expertise van Stichting Pandora op dit gebied is uniek en onvervangbaar.

De continuxc3xafteit van de professionele clientenbelangenbehartiging is dus ernstig in het geding als Pandora nu werkelijk omvalt.

Stichting Pandora heeft inzicht, overzicht en expertise opgebouwd over de gehele breedte van het clixc3xabntenveld, en weet als geen ander waar de diverse behoeften van clienten liggen. Dat is wezenlijk anders dan bijv. Actiegroep Tekeer tegen de isoleer (Stichting Mind Rights) die zich op het deelgebied Dwang en Drang focust. Er zijn tegenwoordig diverse organisaties die specifieke knelpunten in het GGZ veld aanpakken, maar toch zal een grote brede organisatie als Pandora altijd nodig blijven om de vele clienten te informeren en te helpen bij het vinden van hun weg in de gecompliceerde jungle van de geestelijke gezondheidszorg.

Maar Stichting Pandora betekent meer dan een bron van expertise. Stichting Pandora biedt clienten veiligheid, vertrouwen, begrip, herkenning en erkenning. Juist als mensen verward zijn is het voor hen vaak moeilijk om veiligheid, vertrouwen en begrip te vinden.

De vastigheid en zekerheid die Stichting Pandora mensen kan geven doordat ze al jarenlang bestaan als een fundamentele organisatie is zeer waardevol. Stichting Pandora geldt als een betrouwbare expert. En zeker voor clienten die zich vaak toch al extreem kwetsbaar voelen is het belangrijk om ergens van op aan te kunnen, en kan het erg moeilijk zijn om naar een relatief jonge en onbekende organisatie te stappen.

Daar nog bovenop geeft het goed georganiseerde imago van Stichting Pandora mensen met psychische problemen hoop. Stichting Pandora is een grote, sterke organisatie, waardoor wij als clienten minder het gevoel hebben dat we klein, kwetsbaar en minderwaardig zijn, maar ervaren dat ook mensen met psychiatrische problemen zich professioneel kunnen organiseren en succesvol kunnen zijn.

Voor ons, als jonge organisatie, is Stichting Pandora als een grote, wijze en sterke zus. Wij kunnen en willen Stichting Pandora niet missen, en zeker niet vervangen. Wij horen naast elkaar te staan en elkaar te versterken. Wij kunnen het niet alleen.

Wij vinden het echt heel erg dat onze partner nu geslacht wordt door het beleid, en we schamen ons voor de laksheid en desinteresse vanuit de overheid, waardoor een prachtige volgroeide clientenorganisatie, met ongeveer de oudste wortels ter wereld, nu ten onder gaat aan de Nederlandse bureaucratie. Nagenoeg elk ander land zou jaloers zijn op zoxe2x80x99n representatieve clientenorganisatie, zeker in deze nieuwe eeuw waarin clixc3xabntenrechten door de VN als prioriteit worden beschouwd (CRPD-verdrag).

Clientenorganisaties zijn geen liefdadigheidsvertoning of extraatje, maar een werkelijke beleidspartner (xe2x80x9cnothing about us, without usxe2x80x9d). De noodzaak voor een sterkere rechtspositie van clienten in de GGZ is evident en wordt ook genoemd in de officixc3xable beleidsstukken, en dus is ook consultatie met gedegen clientenorganisaties noodzakelijk. Door het afschaffen van de Stichting Pandora, de meest gerenommeerde clientenorganisatie, maakt de overheid zichzelf ongeloofwaardig inzake het GGZ-beleid.

Tenslotte willen wij ons medeleven tonen aan de medewerkers van Stichting Pandora zelf. Het is ongelooflijk grof dat alle tijdrovende subsidieaanvragen zijn afgewezen. Wij weten dat iedereen zich met hart en ziel heeft ingezet voor de doelen van de clientenbeweging, en we vinden het verschrikkelijk dat er vanuit de overheid geen waardering aan wordt gegeven, en dat er geen reddingsplan is. Wij zullen dit niet zonder tegengeluid laten gebeuren.

Wij weten dat het werken bij een clientenorganisatie vaak bijdraagt aan persoonlijk herstel (opkomen voor jezelf en anderen), en dat het verliezen van dit werk een enorme klap is. We hopen dat de medewerkers niet vergeten dat ze erg trots mogen zijn dat zij diegenen waren die bij die grote, sterke, betrouwbare Stichting Pandora hebben gewerkt, en erg veel goeds hebben gedaan voor de mensheid. Wij zijn jullie erg dankbaar en we wensen jullie ontzettend veel sterkte bij het verwerken van deze ontworteling van de clientenbeweging. Wij zullen voor jullie opkomen, en we hopen nog steeds dat de overheid inziet dat met het stoppen van subsidie aan Stichting Pandora een enorme fout is gemaakt.

Aan de overheid willen we vragen om NU in actie te komen en Stichting Pandora de helpende hand toe te steken door alsnog de structurele subsidie toe te zeggen voor meerdere jaren. Het gaat om het belang van ongeveer een kwart van alle Nederlanders (feit: ca 1 op de 4 mensen krijgt ooit te maken met psychische problemen). Stichting Pandora vertegenwoordigd het clientenperspectief, onafhankelijk van familie en derden, en heeft doorontwikkelde expertise over het gehele spectrum en vrijwel alle facetten van clixc3xabntenzaken. Stichting Pandora is duidelijk onmisbaar, voor de clienten als houvast, voor de maatschappij als voorlichter en voor de overheid als beleidspartner.

Iedereen weet dat zonder Stichting Pandora onze psychiatrie er nu wezenl
ijk nog veel slechter aan toe zou zijn. En als we echt succesvol willen zijn in de toekomst, en werkelijk hoogstaande geestelijke gezondheidszorg willen ontwikkelen, dan is het absoluut noodzakelijk om wezenlijke clientenorganisaties zoals Stichting Pandora te beschermen.

Ik vraag de overheid daarom om haar verantwoordelijkheid per direct te nemen en Stichting Pandora te redden.

Hieronder volgt de laatste nieuwsbrief van Stichting Pandora (zie ook www.stichtingpandora.nl)

Overdracht vrijwilligersactiviteiten en stopzetten kantoororganisatie Stichting Pandora

Per 1 februari 2010 worden alle door vrijwilligers uitgevoerde Pandora-activiteiten, inclusief alle ervaringsdeskundige vrijwilligers overgedragen aan de Stichting samenwerking Clixc3xabntenbond-Voice. Het betreft de Pandora Helpdesk, de Pandora Depressielijn, de Pandora voorlichtingen ‘Ooit een normaals mens ontmoet? .en beviel ‘t?’ en het Pandora Forum.
Per die zelfde datum zijn de dienstverbanden van de professionele medewerkers ontbonden en is het kantoor gesloten.
De websites werkenpsyche.nl en zogeknogniet.nl zijn uit de lucht.

Het besluit van het Ministerie van VWS de structurele subsidie van Stichting Pandora vrijwel geheel af te bouwen in het kader van de per 1 januari 2009 ingevoerde veranderde subsidiesystematiek van Patixc3xabnten- Gehandicapten- en Ouderenorganisaties, is hier debet aan.

Er is lange tijd door bestuur en directie op verschillende manieren geprobeerd oplossingen te vinden voor de financixc3xable problemen, echter zonder resultaat. In de zomer van 2009 bleek bovendien dat alle bij het Ministerie van VWS ingediende projectvoorstellen vanwege het structurele karakter van de project activiteiten waren afgewezen. Per saldo betekende dit voor Stichting Pandora structurele lasten zonder inkomsten uit structurele of meerjaren projectsubsidies. Het bestuur van Stichting Pandora kon dan ook niet anders dan de structurele lasten stopzetten.

Hiermee is een einde gekomen aan de bijzondere werkwijze van Stichting Pandora: het combineren van ervaringsdeskundigheid, professionaliteit en creativiteit. Juist door deze combinatie kon Stichting Pandora vanuit de praktijk, op onafhankelijke wijze, de kritische rol vervullen van ‘luis in de pels’.

Sinds de oprichting in 1964 heeft Stichting Pandora zich ingezet om de (rechts)positie van en de beeldvorming over mensen met psychische en/of psychiatrische problemen te verbeteren. Er is het nodige bereikt. Stichting Pandora was de eerste organisatie in Nederland die is begonnen met het geven van voorlichtingen aan instellingen, scholen en bedrijven door (ex)psychiatrische patixc3xabnten zelf (1971). Veel mensen zijn aan het denken gezet door de Pandora campagne ‘Ooit een normaal mens ontmoet? en. beviel ‘t?‘. Een reeks films en documentaires vanuit clixc3xabntenperspectief zijn gemaakt, waarvan de speelfilm ‘Kind van de zon’ en de met een Gouden Kalf bekroonde documentaire ‘Levenslied’ de meest bekende zijn. Er is aandacht gekomen voor de maatschappelijke- en arbeidsmarkt positie van mensen die psychiatrische problemen hebben (gehad). Ook stond Stichting Pandora aan de basis van de oprichting van verscheidene organisaties, waaronder Stichting Labyrint en het Breed Platform Verzekeringen en Werk. Het clixc3xabntenperspectief wordt inmiddels serieus genomen en ervaringsdeskundige expertise wordt breed erkend en gewaardeerd.
Zie voor andere wapenfeiten http://www.stichtingpandora.nl

Het bestuur van Stichting Pandora zal de komende jaren alles in het werk stellen een bijdrage te leveren aan de verdere continuxc3xafteit van de Pandora (vrijwillige)activiteiten bij de Stichting samenwerking Clixc3xabntenbond-Voice. De doelstelling van Clixc3xabntenbond-Voice te streven naar de realisatie van een landelijk werkende, algemene clixc3xabntenorganisatie in de GGz met een goede regionale spreiding vinden wij van groot belang. Om de kwetsbare positie van (ex)psychiatrische patixc3xabnten te verbeteren is een dergelijke organisatie onmisbaar.

Amsterdam, 27 januari 2010

Archief PandoraNieuws