Reggae Sundance decor

Nou, ik heb even een politieke pauze. Het is weer tijd voor Reggae Sundance decor. Ik ben weer elke dag fulltime aan het schilderen. Er komen een paar mooie projecten bij, waarvan ik er een paar heb ontworpen. Nu zit de grondverf er al op en kunnen we bezig aan het echte werk. Het wordt weer supergaaf. Mooie dingen maken is zo rustgevend, en reggae is GOED. Love xe2x80x99n peace xe2x80x99n happiness. En ook dit jaar mogen we weer fooien ophalen voor Afrikaanse clientenorganisaties. Gaaf! Ik heb al echt zin in Reggae Sundance (8-10 augustus).

Voor iedereen die het nog niet weet: www.reggaesundance.nl

Werkconferentie Wet Forensische Zorg – "omdat het niet werkt"

Werkconferentie Wet Forensische Zorg

Op dinsdag 1 juli 2008, vond in Utrecht bij Seats2Meet de werkconferentie Wet Forensische Zorg plaats. Op het vlak van Forensische zorg ben ik geen echte ervaringsdeskundige, maar omdat men de grenzen wil vervagen tussen reguliere GGZ en forensische zorg leek het mij erg belangrijk om bij deze conferentie aanwezig te zijn. Dat bleek terecht.

Eerst vertelde Jacques Martini over het stelsel en de werkwijze van het Programma Vernieuwing Forensische Zorg. En daarna lichtte Arie Kors de werkwijze van de Wet Forensische Zorg toe. Na de pauze waren er 2 workshoprondes, en ik ben bij Indicatiestelling en Plaatsing geweest (en niet bij DBBCxe2x80x99s en Zorginkoop 2009). Hieronder volgt mijn samenvatting.

Verschillende deskundigen en commissies hebben onderzoeken en aanbevelingen gedaan mbt Forensische Zorg ( van Beeten, Houtman, Wolfsen Weekers, Visser enz.) Er blijkt een verandering nodig.

Er komt steeds meer marktwerking in de zorg, maar zorgaanbieders zitten niet te wachten op de moeilijke doelgroep van forensische clixc3xabnten. In principe zorgde de AWBZ voor de financiering van langdurig onverzekerbare zorg, en dat werd geregeld door VWS, maar daardoor heeft het Ministerie van Justitie, als verantwoordelijke voor strafrechtelijke zorginterventies, echter weinig invloed op de kwaliteit en kaders van de behandeling. Daarom is er een programma Vernieuwing Forensische Zorg opgestart.

Het programma Vernieuwing Forensische Zorg heeft als doel het bevorderen van de veiligheid van de samenleving en het verminderen van de recidive.

De 5 belangrijke kernthemaxe2x80x99s daarbij zijn: 1. capaciteit, 2. plaatsen, 3. de juiste plaats bij de juiste patixc3xabnt, 4. de juiste kwaliteit van zorg en 5. de juiste aansluiting van de nazorg.

Het stelsel kent 3 pijlers:

1. Wetgeving en het strafrechtelijke vonnis, (met de Indicatiestelling aan de zijlijn)

2. Plaatsing van de justitiabele in een geschikte setting

3. Behandeling ; de DBBCxe2x80x99s (die door de overheid ingekocht worden bij zorgaanbieders)

Het nieuwe stelsel wordt als volgt uitgewerkt voor de justitiabele:

1. Er komt een grofmazige Indicatiestelling bij het Vonnis met daarin een indicatie van:

         Beveiliging xe2x80″ opgedeeld in 4 niveaus van laag naar hoog.

         Verblijfsintensiteit xe2x80″ in 4 niveaus: 1. Ambulant, 2. Laag, 3. Gemiddeld, 4. Hoog.

         Aard van de behandeling xe2x80″ 1. Begeleiding (a, activerend, b ondersteunend) 2. Diagnostiek. 3. Behandeling

2. Op basis van het Vonnis en de Indicatie wordt passende zorg bij een aanbieder gezocht (via de DBBCxe2x80x99s) en zo wordt de Plaatsing van de justitiabele in een geschikte setting georganiseerd.

3. Na plaatsing kan men beginnen met Behandelen.

xc3 NB. Na plaatsing kan men pas werkelijk beginnen met nadere diagnoses, en een knelpunt hierbij is dus de indicatie, herindicatie, bijstelling enz. Hoe verhoudt zich de professie tot de algemene bandbreedte?

Ook de wegingsfactoren voor plaatsing zijn niet helder, selecteert men op beveiligingsniveau of op aard van de xe2x80x9cstoornisxe2x80x9d of sociale factoren.
Hier is men nog niet geheel uit.

Ook plaatsten sommigen vraagtekens bij de haalbaarheid van Grove Indicatiestelling voorafgaand aan het vonnis, ivm tijdsdruk. Zij vrezen langere procedures, of onzorgvuldigheid in diagnostiek. De grofmazigheid dient hierop afgesteld te zijn.

         Een reden voor Indicatiestelling bij het Vonnis is echter een secuurdere besluitvorming IN het vonnis, en het voorkomen van versnipperde beroepsprocedures (men zou anders apart in beroep moeten gaan tegen het vonnis, en apart tegen de zorgmachtiging). Er is daarom xe2x80″ vanwege bureauredenen- samenhang in het oordeel gewenst.

         Een andere reden voor samenhang in het xe2x80x9cZorgvonnisxe2x80x9d is: dat er een toenemende groep van personen met een complexe en/of meervoudige problematiek in het gevangeniswezen belanden. (bijv. mensen met een verstandelijke beperking, verslavingsproblemen en persoonlijkheidsstoornissen enz.). Men wil deze complexe groep liever in de reguliere zorg plaatsen (omdat de Forensische Zorg tekortschiet) , en daarvoor wil men in de reguliere zorg de beveiligingsmogelijkheden uitbreiden (op individuele behoefte).

o       Dit staat haaks op de doelstelling om dwang in de psychiatrie te doen afnemen. (inspanningsverplichting van de VN)

Ik heb van me laten horen in de discussie over de voorgenomen plaatsing van forensische patixc3xabnten in reguliere GGZ-instellingen (zoals klinische GGZ en RIBWxe2x80x99s)

Dit idee voor een clixc3xabntenmix is een gevolg van een niet optimale (falende) behandeling in de Forensische klinieken, men zoekt dus eigenlijk naar een betere en effectievere behandeling voor 1 groep, en zoekt daarbij aansluiting bij een aangrenzende (eveneens niet optimale) sector.

         1. De reguliere GGZ is ook zeer verre van optimaal, dus mijn vraag is of dit voor de forensische clienten xc3xbcberhaupt zinvol is (alweer een nieuwe omgeving, met relatief weinig kansen, minder investeringen, nog steeds ver van de maatschappij..)

         2. De clienten in de reguliere GGZ zijn extreem kwetsbaar en lijden onder de druk die de plaatsing van forensische clienten met zich meebrengt. De reguliere clienten zitten daar ook niet voor niks, zij zijn bijv. bexc3xafnvloedbaar, hebben een verminderd draagvlak en ook de impact van dreiging en geweld is enorm voor deze groep. Deze groep zit daar voor zichzelf, en niet om een voorbeeld te zijn voor zwaardere clienten..


         
3. De kwaliteit van de forensische Zorg en de Reclassering dient verbeterd te worden, zodat zij hun eigen problemen wel de baas kunnen. Deze specialisaties zijn er immers niet voor niets.

Door de forensische zorg weer een expliciet onderdeel van Justitie te maken, vraag ik mij af of er niet teveel verschoven wordt van xe2x80x9czorgxe2x80x9d naar xe2x80x9cveiligheid en beheersingxe2x80x9d.

De term Forensische Zorg roept vaak een schrikbeeld op van gevaarlijke TBS-ers en gestoorde psychopaten, maar de werkelijkheid ligt wat genuanceerder. Ook deze mensen kunnen leren van hun fouten, maar het is wel een feit dat xe2x80x9chun stoornis op een extrovertere manier naar buiten komtxe2x80x9d, dus relatief gevaarlijker. Dit vraagt om een gespecialiseerde aanpak, zoals de Forensische Zorg is, en waarvan de meerwaarde reeds lang is aangetoond.

Maar, misschien is het toeval, maar ook hier blijkt dat klinische zorg op zich niet voldoet (en nazorg/Reclassering is noodzakelijk voor het slagen van een maatregel)

xc3 Vermaatschappelijking van de zorg is dus ook hier een potentiele mogelijkheid. Meer aandacht voor sociale aspecten, positieve kansen en meer aandacht voor de mens en het leven. Ook deze mensen zitten in de zorg om zichzelf te leren kennen en handhaven. Er is goede begeleiding nodig (en niet steeds een nieuwe afdeling en nieuw team). Ook voor de forensische clienten is het niet goed om steeds overgeplaatst te worden naar een andere sector (opnieuw kennismaken, vertrouwen winnen enz.). De mix van regulier en forensisch heeft zeker nadelen.

xc3 Wij hebben inmiddels ook al klachten uit de reguliere GGZ ontvangen, van mensen die bij xe2x80x9cforensenxe2x80x9dop de afdeling zitten en daar nadeel van ondervinden. Dit is een zeer kwalijke zaak, want hiermee daalt dus de kwaliteit van de reguliere GGZ!! (kwaliteit van zorg is heilzaamheid en tevredenheid)

Een groot deel van de discussie werd gewijd aan financiering, zorginkoop, ondernemingsrisico, mededinging van particuliere aanbieders, transparantie van aanbestedingen enz. Dat kwam waarschijnlijk omdat er veel directeuren en andere bureaucraten in de zaal zaten, die daar belang bij hebben. De kwaliteit van zorg aan de clixc3xabnt werd nauwelijks benoemd xe2x80″ alleen via DBCxe2x80x99s en inkoop (en hieruit blijkt maar weer eens dat justitie over regels gaat en niet over mensen of welzijnxe2x80xa6)

Ook de Forensische Zorg is ZORG, waarbij de clixc3xabnt en zijn behoeften centraal dient te staan. Het is behoorlijk maf dat de beleidskaders gestuurd worden door organisatorische marktafspraken over rolmodellen en DBCxe2x80x99s, terwijl men zich zou moeten laten leiden door de zorgkwaliteit en de zorg op maat (in tegenstelling tot DBCxe2x80x99s). Maar men blijft maar polderen in plaats van de problemen aan te pakken. xe2x80x9cAls de forensische zorg niet goed genoeg werkt, dan plakken we er wat anders aan vastxe2x80xa6xe2x80x9d Maar DAT is geen oplossing van het probleem.