1300 kinderen onterecht in jeugdgevangenis

Jeugdinrichtingen / Aanklacht tegen xe2x80x99een uit de hand gelopen landelijke tragediexe2x80x99

Ouders staken gisteren in een kerk 1294 lichtjes aan voor kinderen die xe2x80x99misplaatstxe2x80x99 in een jeugdgevangenis zitten.

Uit met aluminiumfolie beplakte potten komen waxinelichtjes te voorschijn, evenveel als er kinderen met gedragsproblemen in jeugdgevangenissen zitten. xe2x80x99Hartelborgt 20, Den Engh 77, OG Heldringstichting 119, Rentray 226xe2x80x99. Zo gaat de lijst door, tot het totaal van 1294 is bereikt en de trappen naar het priesterkoor van de Sint Jozefkerk in Arnhem vol staan met waxinelichtjes.

Voor de dertig aanwezigen is het nog een hele klus om de lichtjes aan te steken. In de leegstaande kerk wordt het iets minder koud. Voorzitter Rob Brakel van de Stichting Misplaatst spreekt van xe2x80x99een uit de hand gelopen landelijke tragedie.xe2x80x99

Bijna 1300 kinderen met gedragsproblemen zitten op dit moment in justitixc3xable jeugdinrichtingen, omdat de reguliere hulpverlening geen plaats zou hebben. Volgens Brakel klopt dat niet. Er zouden xe2x80x99tientallenxe2x80x99 behandelplekken niet bezet zijn. xe2x80x9eDus ook het argument van de wachtlijsten of gebrek aan plaatsen klopt niet meer.xe2x80x9d Ouders met kinderen in een jeugdgevangenis melden dat hun kind er traumatische ervaringen heeft opgedaan. Er zijn volgens de Stichting Misplaatst gevallen bekend van kinderen die in een jeugdinrichting aan drugs verslaafd zijn geraakt, zwanger zijn geworden of zelfmoord hebben gepleegd.

Onder een statie van de kruisweg zit Trees. Ze is net bij haar 14-jarige zoon op bezoek geweest, die xe2x80x99achter mijn rug omxe2x80x99 van een observatiekliniek is overgeplaatst naar een jeugdinrichting. xe2x80x9eSchandalig! Zo kan je toch niet met kinderen omgaan.xe2x80x9d Treesxe2x80x99 zoon zag er xe2x80x99slechtxe2x80x99 uit. Met Kerst mag ze niet op bezoek. xe2x80x9eExc3xa9n uur bezoek per week, daar moet ik dan weer zeven dagen op teren.xe2x80x9d

Zoals tientallen andere ouders probeert ze haar zoon uit de gevangenis te krijgen. En als hij nergens anders terecht kan, dan maar thuis. xe2x80x9eAlles beter dan de gevangenis.xe2x80x9d

Bij de lichtjes staan fotoxe2x80x99s van kinderen. Het geeft de kerk een wat macabere sfeer, ondanks twee feestelijk verlichte kerstbomen op het altaarverhoog. Door de luidsprekers klinkt een moderne versie van Stille Nacht. De overeenkomsten tussen het kerstverhaal en xe2x80x99misplaatstexe2x80x99 kinderen liggen voor het oprapen: kou, eenzaamheid, nergens welkom.

Kim (16) viert Kerstmis dit jaar thuis. Na twee jaar omzwervingen door de jeugdzorg is ze bij haar moeder terug, omdat er geen behandelplek vrij is. Ze heeft zelfs een jaar in Belgixc3xab gezeten om maar uit de jeugdgevangenis te blijven. xe2x80x9eBizar dat je je kind in het buitenland moet plaatsen omdat er in Nederland geen plek isxe2x80x9d, zegt haar moeder.

Gesloten jeugdzorg in plaats van gevangenis

Minderjarige jongeren, die vanwege zeer ernstige gedragsproblemen niet meer thuis kunnen wonen, maar geen strafbaar feit hebben gepleegd, worden meestal opgesloten in een jeugdgevangenis. Daar zijn ook suxc3xafcidale jongeren bij en slachtoffers van loverboys. Zij zitten vast om ze tegen zichzelf te beschermen en te behandelen.

Ongeveer de helft van de 2500 plekken in de jeugdgevangenis wordt bezet door jongeren die formeel geen strafbaar feit hebben begaan. Ze verblijven daar meestal zes maanden tot twee jaar.

Ouders en politici hebben veel kritiek op het samenplaatsen van de twee groepen, de ene binnengekomen via het strafrecht de andere via het civielrecht. Kinderrechters en gevangenisdirecteuren stellen echter dat de verschillen gering zijn, omdat beide groepen jongeren ernstige gedragsproblemen hebben en best samen behandeld kunnen worden.

Het kabinet vindt het samenplaatsen van de twee groepen toch xe2x80x99naar de huidige maatschappelijke maatstaven ongewenstxe2x80x99. Voor jongeren met ernstige gedragsproblemen ontwikkelt het kabinet daarom een aparte vorm van zorg: gesloten jeugdzorg. De Eerste Kamer schaarde zich deze week unaniem achter een nieuwe wet die dit regelt.

Dat betekent dat vanaf 1 januari 2008 kinderen met ernstige opvoedproblemen niet meer in een jeugdgevangenis komen, maar in een instelling van de jeugdzorg. Het duurt nog tot 2010 voor er voor alle civielrechtelijke geplaatsten een plek is in zoxe2x80x99n nieuwe instelling. Vandaar dat velen van hen deze Kerst nog gewoon in de jeugdgevangenis zitten, tot verdriet van hun ouders.

Harrixc3xabt Salm

Zie artikel op website van Trouw

http://www.trouw.nl/deverdieping/opvoeding_onderwijs/article876734.ece/Jeugdinrichtingen_Aanklacht_tegen_een_uit_de_hand_gelopen_landelijke_tragedie#readmore

verslag van afspraak bij Ministerie VWS / JG

Gisteren, op dinsdag 18 december 2007 om 14.00 uur had ik een afspraak bij het Ministerie van VWS / Jeugd en Gezin op het Parnassusplein 5 in Den Haag. Ik was uitgenodigd om onze acties tegen jeugdvisitatie, opsluiting en dwang te komen toelichten.

Ik ging naar de 12e verdieping van het ministeriegebouw, en ik kwam op de afdeling Curatieve Zorg. Daar had ik een afspraak met Mevrouw Liesbeth Molenaar van de afdeling GGZ/ Curatieve Zorg/ Jeugd-GGZ en dhr. Wim Brunenberg, afdelingshoofd GGZ.

Mijn introductie was eigenlijk al gedaan via de briefwisselingen en de actie xe2x80x9cOpsluiting is geen zorg!xe2x80x9d van 5 december j.l. En ook de handschoenenactie tegen jeugdvisitatie was bekend bij het ministerie. Bij dit gesprek was een van mijn doelen om ook extra te pleiten voor een uitzonderingsregeling voor de kinderen die met de feestdagen in JJIxe2x80x99s zitten, terwijl ze daar niet horen; kortom:

Ja wel visite xe2x80″ Nee geen visitatie

In een redelijk ontspannen sfeer vond het gesprek plaats in een klein kantoortje, en ik vond het een positief gesprek.

Bij het kennismaken werd mij uitgelegd dat ons onderwerp xe2x80x98opsluiting in JJIxe2x80x99s en GGZxe2x80x99 (momenteel) erg breed is en zich uitstrekt over verschillende overheidsdisciplines met verschillende vertegenwoordigers: namelijk VWS (met GGZ) en Jeugd en Gezin (met Jeugdbeleid), waarvoor minister Rouvoet inhoudelijk verantwoordelijk is, en minister Klink voor het Programmabeleid van VWS en JG, en de staatssecretaris van VWS Jet Bussemaker. Daarnaast is ook Justitie voor een deel verantwoordelijk voor het beleid IN de JJIxe2x80x99s, en dus zijn minister Hirsch Ballin en staatsecretaris Albayrak ook bij dit onderwerp betrokken als bestuurders. Dat zijn dus al 3 ministers en 2 staatssecretarissen.

En daarnaast zijn er nog een aantal grensvlakken zoals Onderwijs, waar preventie en xe2x80x98Jeugd en Gezinxe2x80x99 ook steeds meer een plek zullen gaan krijgen. Jeugdzorg is daarmee dus een zorg van veel verschillende bestuurders.

Curatieve zorg heeft alles te maken met de wet BOPZ, en die valt per 1 januari in de Zorgverzekeringswet. De herziening van de wet BOPZ heeft, na het mislukken van het Plan Simons, al 6 jaar geduurd, en nu volgt invoering van de zorgverzekeringswet, maar men is er nog lang niet klaar mee. Er is momenteel vanuit de samenleving een ongewenste vraag naar verruiming van de wetten voor dwangtoepassing en er zijn niet voldoende concrete alternatieven voor dwang bekend bij de beleidsmakers.

Vanuit de GGZ is het nieuwe modewoord: patientveiligheid, en de speerpunten van het ministerie op dat vlak zijn onder andere: suicide-preventie en project Dwang en Drang.

Eerst werd mij gevraagd om uit te leggen waarom ik initiatiefneemster ben van deze acties, en dat deed ik door mijn persoonlijke verhaal te vertellen. Het was fijn om te merken dat de boodschap overkwam, en goed om te horen dat jeugdvisitaties in de klinische jeugdpsychiatrie helemaal niet toegestaan zijn (hoewel het toch gebeurd is..). In JJIxe2x80x99s is het momenteel nog wel toegestaan om jongeren te visiteren, dat houdt in: een visuele inspectie met 3x bukken (bijzonder vernederend en schadelijk voor kinderen..)

Ik verwees weer naar de noodzaak van een expliciet verbod op jeugdvisitatie.

Er werd gesteld dat wetten alleen niet voldoende zijn, want dat blijkt immers ook uit mijn verhaal (dat het toch gebeurde, en niet volgens protocol, maar met zware dwang). Daarop antwoordde ik dat hier gewoon duidelijkheid over nodig is, zodat mensen niet de xe2x80x98vergissingxe2x80x99 maken om onschuldige jongeren te visiteren, uit angst of onmacht enz. En bovendien kan je met een echt duidelijk verbod als client beter je recht halen, via de PVPer of een advocaat. Nu in mijn geval heb ik 13 jaar na dato nog steeds geen rechtspraak gehad, en de zaak is al 5 jaar bezig en dat is erg pijnlijk. Dus mijn conclusie is: Een expliciet verbod op jeugdvisitatie is hard nodig om een duidelijk kader te geven aan hulpverleners, en om de rechten van clienten te waarborgen!

Dat was duidelijk, maar er konden geen toezeggingen worden gedaan. Maar het was hoe dan ook goed om te horen dat onze mening tegen jeugdvisitatie wordt gedeeld door deze bestuurders, en volgens hun: ook door de meerderheid van de Tweede Kamer. 

Er zijn alleen te weinig concrete alternatieven bekend om de situatie nu te veranderen.

Hierna gingen we verder over de inhoudelijke zorgkwaliteit en splitsten we de discussie over JJIxe2x80x99s en GGZ op.

Eerst over GGZ: wat zijn alternatieven voor dwang en isoleercelgebruik? En hoe sta ik tegenover Project Dwang en Drang van GGZ Nederland? Wat vind ik van dwangmedicatie?

Ik vertelde dat ik vaak als ervaringsdeskundige betrokken word bij verschillende projecten Dwang en Drang door het hele land heen en bij verschillende instellingen, en dat ik regelmatig als spreker word gevraagd. Ik heb ook wel eens een duo-presentatie met Bert Lendemeijer van GGZ Nederland gedaan, en ik kan mij wel vinden in Project Dwang en Drang, waar gepleit wordt voor een cultuurverandering van controle en beheersing naar contact en preventie.

Isoleercellen vervangen door dwangmedicatie is lood om oud ijzer, want gedwongen een chemisch middel in je lijf is ook vreselijk. Toen dat mij overkwam vertrouwde ik mijn eigen gevoel helemaal niet meer, en ik ging me ertegen verzetten. Het lijkt op ongewenste drugs in je drankje. Dat is toch gruwelijk. Ook dwangmedicatie is symptoombestrijding (en valt dus ook in de categorie controle en beheersing) terwijl het ware probleem veel dieper zit.

Dwang kan vermeden worden als er overeenstemming kan worden bereikt. xe2x80x9cElke reactie heeft een oorzaak. Er is dikwijls geen tijd, aandacht, kennis en kunde om het werkelijke probleem aan te pakken. xe2x80x9d Er is een te hoge werkdruk. En ook binnen de opleidingen is er vaak te weinig aandacht voor de ethische vragen die het psychiatrische systeem oproept, en studenten komen vaak onvoldoende voorbereid op de werkvloer, alwaar de ouderwetse gewoonte van dwangtoepassing vaak de overhand heeft. Hierdoor komen veel van deze jonge idealistische hulpverleners in een innerlijke strijd en burn-out enz.

Mijns inziens is door onze Europese historie (met o.a heksenjachten, dolhuizen en de Holocaust) de Europese GGZ georixc3xabnteerd en gefundeerd op het xe2x80x9cverkrijgen van een homogeneuze samenle
vingxe2x80x9c en niet op het xe2x80x9cherstellen van het welzijn van het individuxe2x80x9d.

Dwang is een veelvuldige gewoonte om de orde en rust op een afdeling te bewaren, en dat heeft niets te maken met het welzijn van het individu.

Toen de vraag: Als iemand ernstig verward is, dan kan hij/zij misschien geen echte keuze meer maken. Wat dan? xe2x80x9cAls het rationele spectrum even niet meer toegankelijk is, dan zal men iemand wellicht op een emotionele basis moeten verleiden om hulp te accepterenxe2x80x9d. (vertrouwen wekken, koffie en gebak bij een crisis-intake enz.) Het gaat om overtuigingskracht. Ikzelf zou me door niemand terug laten sturen naar de psychiatrie, alleen als mn vrienden me ervan overtuigen dat het nodig is, dan zou ik er serieus over gaan denken. Maar ja, vrienden mogen dan weer vaak niet betrokken worden bij een behandeling, want dat is geen familie. Voor het inpassen van deze xe2x80x98diversiteitxe2x80x9d (van verschillende betrokkenen) in behandelingen heb ik verwezen naar de aanpak van Dhr. Detlef Petry die al veel ervaring heeft met een brede praktijkgerichte aanpak..

En bovendien moet de hulp dan ook wel iets te bieden hebben, want van hulp behoor je beter te worden, dus een vooruitgang in het welzijn. Als het een aantrekkelijk, uitnodigend of zelfs verleidelijk aanbod is (bijvoorbeeld een warme slaapplek, goede voorzieningen, geen verminderde bewegingsvrijheid, gastvrijheid enz.) dan wordt het gemakkelijker om daarvoor te kiezen.

Bovendien kan dwang (levens)gevaarlijk zijn: 1. vanwege de fysieke overmacht waarbij letsel kan ontstaan, en 2. door het niet serieus nemen van de client, waardoor interpretatiefouten op de loer liggen: als je niet meer praat en constant in strijd bent, is het gevaar dat signalen niet meer opgepikt worden (onrust wordt vaak al snel betiteld als lastig gedrag, dwarsliggen, en zelfs xe2x80x9caanstelleritisxe2x80x9d)

De zorg hoort de client te allen tijde serieus te nemen.

Ook hiervan is men zich wel bewust, maar men weet nog niet hoe men de problemen zal gaan oplossen. Er is vraag naar concrete succesvolle projecten mbt zorg en preventie en er werd gevraagd waar ik dan aan dacht. De grootste potentie voor het terugdringen van dwang en het vergroten van de zorgkwaliteit ligt volgens mij in preventie en vakkennis:

         Vroege signalering, echt contact (weten wat er speelt), en het vertrouwen niet beschadigen

         Ont-stigmatiseren, bespreekbaar en geen taboes of minderwaardigheid, uitnodigende preventie

         Opleidingen: kennis, kunde en ethiek.

Wat ik zou doen als ik een dag minister zou zijn:

         Vernieuwen: ik zou heel veel zorghotels en time-outcentra bouwen, het wegloophuis voor de psychiatrie past ook in dat rijtje. Plekken waar je zelf heen kan gaan om je balans en welzijn terug te vinden: een soort gastvrij balans-welzijns-oord.

         Afschaffen: ik zou jeugdvisitatie meteen verbieden, en de opsluiting in de JJIxe2x80x99s ook, en dwang in zijn geheel eigenlijk ook meteen.

Daarna praatten we weer verder over de jongeren in de JJIxe2x80x99s :

Ik heb mijn boosheid enigszins getoond over de opsluiting en visitatie van kinderen die zorg nodig hebben, en als reactie daarop werd bevestigd dat men het er al langer over eens was dat het anders dient te gaan, maar ze weten nog niet precies HOE de oplossing eruit moet gaan zien. Men is bezig met het crexc3xabren van extra behandelplaatsen die in 2010 klaar zullen zijn. Dan zouden er geen kinderen meer onterecht in de gevangenis zitten, en ook geen jeugdvisitaties op deze groep. xe2x80x9cEr wordt echt wel iets gedaanxe2x80x9d.

Maar de kinderen die NU onterecht in de gevangenis zitten hebben daar dus gewoon niets aan. En dat brengt ons weer bij onze vraag of er met de feestdagen een uitzondering gemaakt kan worden voor deze groep kinderen, door :

         een verbod op jeugdvisitatie

         het toestaan van visite en verlof met de feestdagen

         het toestaan van het ontvangen van cadeautjes

Mijn pleidooi werd goed ontvangen en het signaal zal worden doorgegeven aan minister Rouvoet en consorten. Er kunnen echter geen toezeggingen worden gedaan.

Nogmaals werd gezegd dat er zeker aandacht voor deze problemen is, en dat men zoekt naar oplossingen. Daarom kreeg ik nogmaals de vraag of ik mee wilde denken over concrete succesvolle projecten mbt kwalitatieve zorg en preventie: betaalbaar en effectief. Daarop zullen we dus nog terugkomen.

Ik ben erg tevreden over dit contact en ik kreeg ook complimenten over de positieve insteek.

Mijn boodschap is aangekomen en er komt wellicht nog een vervolgcontact.

Ik hoop verder heel erg vurig, dat er met kerst al veranderingen doorgevoerd worden voor de Jeugdzorg-jongeren die in de JJIxe2x80x99s zitten.

Tenslotte heb ik nog even aangestipt dat clientenorganisaties doorgaans erg weinig inkomsten hebben en dat wij bijvoorbeeld voor onze laatste internationale activiteiten een erfenis en een duurzaamheidsprijs hebben opgemaakt (voor onze reis naar Afrikaanse clienten en het WSF). Met het ESF en het WSF wederom in aantocht vragen wij ons af hoe we de internationale clientenbeweging nu weer levend kunnen houden, want de (relatief daadkrachtigere) Nederlandse clientenorganisaties zijn van oudsher een belangrijke spil in het ontstaan van internationale clixc3xabntennetwerken en xe2x80″bewegingen.

Dat alles gezegd en gehoord hebbende, ging ik weer naar huis.

En eenmaal buiten bedacht ik me dat we met geen woord over de Inspectie hadden gesproken, terwijl we het uitgebreid over allerlei misstanden hebben gehad. De Inspectie bleek dus ook hier de opvallende afwezige schakel in het geheelxe2x80xa6

Het was een interessante en leerzame ontmoeting.

Morgen afspraak bij ministerie van VWS / JG

Morgen, op dinsdagmiddag 18 december heb ik een afspraak bij het ministerie van VWS en  Jeugd en Gezin, over (curatieve) Jeugdzorg en onze acties tegen opsluiting en jeugdvisitatie.

Hieronder volgt een passage uit een brief aan het ministerie, met daarin een toelichting van onze acties:

xe2x80x9cMet de feestdagen voor de deur pleiten wij, met Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! / Stichting Mind Rights, voor een betere afstemming van het xe2x80x9czorg-aanbodxe2x80x9d op de hulpvragen die kinderen/jongeren (en hun omgeving) neerleggen bij Jeugdzorg en de Jeugdhulpverlening.

Zeker rond de feestdagen wordt het contrast schriller tussen enerzijds de kerstvieringen door het hele land met de gedachte aan wereldvrede en liefde voor elkaar, en anderzijds de niet-strafrechtelijk veroordeelde kinderen die opgesloten en afgesloten zitten in Justitixc3xable Jeugdinrichtingen (JJIxe2x80x99s) en aldaar geen bezoek of cadeautjes mogen ontvangen en zelfs geconfronteerd kunnen worden met visitaties.

(xe2x80xa6)

De ondertekening van het Verdrag van de Rechten van het Kind zou het insluiten en visiteren van onschuldige kinderen onmogelijk gemaakt moeten hebben, echter in de praktijk blijkt dat men zich niet heeft laten tegenhouden door dit fundamentele internationale verdrag ter bescherming van de ontwikkeling van kinderen.

Het toestaan van plaatsing van hulpbehoevende jongeren in justitixc3xable jeugdinrichtingen, alsmede het toestaan van visitaties voor deze groep onschuldige kinderen had dus nooit mogen gebeuren.

Gezien de veelal traumatische effecten die insluiting en met name visitatie heeft op kinderen en jongeren wier persoonlijke situatie al verstoord is, vinden wij, de ondertekenaars van de petitie en sympathisanten van Stichting Mind Rights, dat de wachtlijstjongeren gescheiden dienen te worden van de strafrechtelijk veroordeelde jongeren, zodat de noodomgeving dan beter afgestemd worden aan de behoeften van deze wachtlijstjongeren. Bovendien hoeven zij dan ook niet meer gevisiteerd te worden.

Een aanvullend expliciet verbod op jeugdvisitatie t.b.v. kinderen die niet strafrechtelijk veroordeeld zijn en zorg nodig hebben, is volgens ons tevens een noodzakelijke stap op weg naar verbetering van de jeugdhulpverlening, mede omdat er dan pas jurisprudentie mogelijk is voor gevisiteerde jongeren en zij kennelijk dan pas hun rechten kunnen verdedigen en uitoefenen.

Wij zouden u willen vragen om vanuit de kerstgedachte een daad te stellen, door de volgende zaken prioriteit te geven:

         Het verbieden van jeugdvisitatie op niet strafrechtelijk veroordeelde kinderen en jongeren

         Zoveel mogelijk toestaan van verlof en extra visite voor niet strafrechtelijk veroordeelde kinderen en jongeren in JJIxe2x80x99s, met name tijdens de feestdagen

         De ontvangst van cadeautjes toestaan voor niet strafrechtelijk veroordeelde kinderen en jongeren in JJIxe2x80x99s

Daarnaast zijn er enkele goede voornemens die wij hieraan zouden willen koppelen:

         Investeringen in kwaliteit van zorg, en het tegengaan van eenzame opsluiting en dwang, door alternatieven voor crisisaanpak te stimuleren; een gedragverandering vereist namelijk innerlijke motivatie van de clixc3xabnt zelf en voor het aanvaarden van sturing en advies is constructief contact nodig.

         meer preventie, bijvoorbeeld door laagdrempelige en uitnodigende adviescentra Jeugd en Gezin, maar ook laagdrempelige en uitnodigende opvangplekken, zoals Kinderherbergen en Time-Out centra (ook zonder indicatie voor bijv. tijdens echtscheidingen e.d.)

Wij zouden het bijzonder op prijs stellen als u, de betrokken leden van het ministerie van VWS, Jeugd en Gezin en Justitie, een daad zouden willen stellen en bovenstaande argumenten ter harte neemt.

Tenslotte volgt hier een samenvatting van de actiepunten:

  • Visitatie van kinderen die niks misdaan hebben moet verboden worden!
  • Kinderen die jeugdzorg nodig hebben horen niet in een cel!
  • Opsluiting is geen zorg!

(..)

xe2x80x9c JA wel visite, NEE geen visitatie xe2x80x9c

  Opsluiting is geen zorg!

Gelukkig is Chantal vrijgelaten

Chantal mag isoleercel verlaten

ALMERE –  De 15-jarige Chantal uit Almere die in de isoleercel zat nadat haar baby was overleden, is weer op vrije voeten. Psychologen hebben haar onderzocht en geconcludeerd dat ze het beste naar huis kan gaan.

Dat meldde haar advocaat Willem Jan Ausma vrijdag. De Raad voor de Kinderbescherming besloot twee weken geleden het meisje vast te zetten om vervolgens haar thuissituatie te onderzoeken. Volgens haar advocaat belandde ze vervolgens in de isoleercel van een jeugdgevangenis omdat er elders geen geschikte plek was om haar op te vangen. De baby van het meisje overleed voor of vlak na de bevalling. Justitie verdenkt haar van kinderdoodslag. bron:http://www.telegraaf.nl/binnenland/2793370/_Chantal_mag_isoleercel_verlaten__.html?p=20,1

Wanneer mag Chantal naar huis??

De voorgaande berichten over het meisje van 15 blijken niet helemaal te kloppen. Op EenVandaag d.d. 11-12-2007 werd een uitzending gewijd aan de schrijnende situatie van Chantal.

Chantal mag niet naar huis
De 15-jarige Chantal uit Almere zit sinds 29 november vast in de Bredase jeugdgevangenis Den Hey-Acker. Het meisje was thuis bevallen, maar de baby was al dood of is kort na de bevalling overleden. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar de dood van het kind maar dat is niet de reden dat Chantal opgesloten is. De Raad voor de Kinderbescherming is van mening dat Chantals ouders haar op dit moment niet kunnen opvangen. De geschokte ouders reageren vanavond voor het eerst in Exc3xa9nVandaag. Waarom mag Chantal niet naar huis?

De bewuste aflevering van EenVandaag is te vinden op:

http://www.eenvandaag.nl/index.php?module=PX_Story&func=view&cid=2&sid=32797&nav=32797,32796,32795,0

Reactie op het nieuws van de laatste dagen

Reactie op het nieuws van de laatste dagen

  1. meisje (15) in cel na bevalling dode baby

ALMERE (ANP) – Een 15-jarig meisje zit in een isoleercel van een jeugdgevangenis sinds ze is bevallen van een baby. Het kind is voor of vlak na de bevalling overleden, zei donderdag de advocaat van het meisje, Willem Jan Ausma.

Het meisje wordt verdacht van kinderdoodslag, maar wordt door de Raad voor de Kinderbescherming vastgehouden omdat die haar thuissituatie wil onderzoeken. Volgens Ausma is het meisje, nadat de kinderrechter een voorlopige ondertoezichtstelling en een machtiging uithuisplaatsing heeft bevolen, de verantwoordelijkheid van Bureau Jeugdzorg Flevoland.

Ausma trekt aan de bel vanwege de ,,schrijnende omstandigheden” waarin het meisje wordt vastgehouden. Het meisje is in de jeugdgevangenis geplaatst omdat er een chronisch tekort is aan geschikte plaatsen voor jongeren die een voorlopige onder toezichtstelling (VOTS) hebben.

Haar advocaat spreekt schande van de situatie. ”De Kinderbescherming twijfelt of ze thuis de opvang en hulp krijgt die ze nodig heeft, maar geeft haar zelf ook op geen enkele manier hulp. Haar psycholoog mag niet met haar praten en de Raad voor de Kinderbescherming zegt mogelijk drie maanden nodig te hebben om tot een oordeel te komen.”

Zie ook:  http://www.nosheadlines.nl/forum.php/list_messages/8819

Dit meisje hoort hulp te krijgen en niet in een gevangenis te zitten in haar vreselijke situatie. 

We hopen dan ook dat het volgende bericht klopt dat ze weer snel uit de gevangenis mag en hulp krijgt.

Meisje met dode baby binnenkort uit cel

Het 15-jarig meisje uit Almere dat wordt verdacht van het doden van haar baby wordt zo snel mogelijk uit de gevangenis gehaald. Dat stelt een woordvoerder van minister voor Jeugd en Gezin Andrxc3xa9 Rouvoet vrijdag. Sinds donderdag zit het meisje in de jeugdgevangenis Rentray in Lelystad. Daar wordt onderzocht hoe ze het best verder kan worden behandeld.

Het meisje werd na de vondst van haar dode baby door de kinderrechter uit huis geplaatst. Door gebrek aan plaats in normale opvanghuizen werd ze in de jeugdgevangenis in Breda ondergebracht. Daar werd ze in een isoleercel gezet, omdat nergens anders plaats was. "Maar de deur stond gewoon open. Ze kon meedoen aan alle activiteiten, alleen haar bed stond in die cel", licht de woordvoerder toe.

Het meisje werd vorige week maandag aangehouden nadat een babylijkje was gevonden. Uit sectie bleek volgens het Openbaar Ministerie dat het voldragen jongetje niet dood was geboren.

Zie ook:  http://www.depers.nl/Binnenland/?ID=145072&ref=rss 

  1. gehandicapte vrouw al 24 dagen in isoleercel

Persbericht: Een 47-jarige vrouw met het syndroom van Down heeft afgelopen weken in een tehuis in Maastricht 24 dagen achtereen opgesloten gezeten in een separeerruimte en op haar eigen kamer. Die lange periode is tegen de regels en mag hooguit enkele dagen worden opgelegd. Verzoeken van de familie om de ‘straf’ te bexc3xabindigen werden genegeerd door de leiding van ‘Huize Maasveld’. Exc3xa9nVandaag spreekt met de familie van de vrouw die inmiddels aangifte heeft gedaan bij de Inspectie.

Zie EenVandaag:  http://player.omroep.nl/?aflID=6048079&start=0:0:22.0&end=0:4:21 

De familie van deze vrouw, Paula, laat het er niet bij zitten. Sinds een woede-uitbarsting is Paula opgesloten en zegt men dat ze psychotisch is en zeer gevaarlijk gedrag vertoont. Ze zit in een prikkelloze ruimte: de isoleercel. Zelfs haar zus mag niet bij haar. Zij mocht alleen even door het spionnetje van de deur van de isoleercel kijken. xe2x80x9cDit zijn praktijken die je niet in Nederland verwacht, .. het lijkt wel Kazakstanxe2x80x9d.

Paula is niet geholpen met een kille vijandige omgeving zoals een isoleercel (het is zelfs geen snoezelruimte!). Een isoleercel geeft juist heel veel prikkels: desorixc3xabntatie, angst en paniek, onmacht, wanhoop, verzet en woede, onbegrip en wantrouwen, en heel groot verdrietxe2x80xa6

Hier is juist rust, vertrouwen en heel veel liefde nodig. Wij hopen dat er snel deskundige en menselijke hulp geboden wordt aan Paula, en we hopen dat zij en haar familie deze traumatische misbehandeling kunnen gaan verwerken.

  1. In de Dag, gratis dagblad van vrijdag 7 december 2007 stond een artikel: Naakt en alleen op een plastic matras waarin ook mijn mening tegen isoleercellen wordt gegeven.

Artikel DAG:  http://www.dag.nl/static/project/epaper/DG/20071207___/1_004/article4.pdf 

Ter verduidelijking op het artikel: Medicijnen zijn niet zonder meer het alternatief voor cellen. Er is een cultuurverandering nodig, van controle en dwang, naar preventie en contact.

Tenslotte:

Een verslag van de conferentie xe2x80x9cSamen optrekken voor het terugdringen van dwang en drangxe2x80x9d van 7 december in Amersfoort volgt nog.

OPSLUITING IS GEEN ZORG! 5 dec 2007 actie bij Ministerie VWS/JG

Verslag 5 december

Actie OPSLUITING IS GEEN ZORG! – 5 dec. bij het Ministerie in Den Haag

Op 5 december voerde Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! weer actie tegen het opsluiten van kinderen die zorg nodig hebben, en tegen jeugdvisitatie: Opsluiting is geen zorg!! Ditmaal vond de manifestatie plaats bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Jeugd en Gezin (JG) op het Parnassusplein 5 in Den Haag.

Om 2 uur begon de actie en verzamelden we ons op het Parnassusplein bij Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Jeugd en Gezin (JG). Het regende en we besloten de slingers met latex handschoenen en de spandoeken onder het afdak op te hangen. Het was triest weer voor een triest onderwerp..

Er was een 15tal studenten journalistiek gekomen om een sfeerverslag te maken en dat verhoogde de opkomst aanzienlijk. Er waren in totaal ca 25 mensen (jongeren).

Tijdens het ophangen van de handschoenen tegen jeugdvisitatie, en spandoeken met leuzen als: xe2x80x9cGGZ = Geen Gevangenis maar Zorg xe2x80x9c, stelden de studenten journalistiek ons allerlei vragen over het hoe en waarom van deze actie. Er kwam een ME busje langsrijden, waar 2 ME agenten uitstapten voor een standaard controle van de vergunning enz. en het busje reed weer weg. Er waren verder niet veel mensen buiten, dus we hebben niet meer geprobeerd om actief handtekeningen te verzamelen.

Om 3 uur hadden we een afspraak met een afvaardiging van het Ministerie van Jeugd en Gezin. We werden ontvangen door Mevr. Gemma Tielen (directeur afdeling Jeugdzorg bij het Ministerie van Jeugd en Gezin) en een persoonlijke medewerker van de minister van Jeugd en Gezin. Alle aanwezigen mochten mee naar binnen om de petitie te overhandigen in de hal van het Ministerie.

In de hal hebben we het manifest en de petitie aangeboden, en daarbij uitgelegd dat opsluiting geen zorg is. Ook overhandigden we 2 informatiepakketten. Die we hadden we speciaal voor het Ministerie van VWS en het Ministerie van JG samengesteld met o.a. het boekje Open Deuren (GGzE), het boekje Zorg om Jeugdzorg (SP), de 2 DVDxe2x80x99s van Ziek) – trailer en deel 1 Wachten, www.myspace.com/pwpziek  – de DVD van Vals Plat (NPS, 13-10-2007), en natuurlijk folders van onze acties en ook een latex handschoen tegen jeugdvisitatie.

Mevrouw Gemma Tielen bedankte ons voor de acties. Ze zei dat het erg belangrijk was en dat er door onze acties ook echt veranderingen ingezet zijn. Er wordt hard gewerkt aan het oplossen van de wachtlijsten en crisisplaatsingen, en ook het visiteren. Dat zal in 2010 klaar zijn.

Wij vroegen of er niet sneller een menselijke huisvesting kon komen, als er veel geld beschikbaar werd gesteld (bijvoorbeeld het afhuren van een vakantie-oord oid), want wij vinden 2 jaar nog steeds te lang.

Mevrouw Gemma Tielen vervolgde: Het is een proces. Er moeten instellingen bijgebouwd worden en er moet goed personeel geselecteerd worden. Er komt een nieuwe wijziging in de Wet op de Jeugdzorg en op 17-18 december stemt de Eerste Kamer over die nieuwe wijzigingen voor jeugdzorg. In 2008 worden er weer nieuwe veranderingen doorgevoerd zodat in 2010 die nieuwe Wet op Jeugdzorg helemaal goed uitgevoerd kan worden. Dan is het de bedoeling dat er geen gevangenisplaatsingen meer zijn vanwege wachtlijsten, en dus ook geen visitatie. Haar collega bevestigde dat Jeugdzorg nu meer dan ooit in aandacht stond.

Wij hopen dat het sneller gaat dan 2 jaar.

Ook vinden wij een uitgesproken verbod op jeugdvisitatie hard nodig, want visitatie kan ook gebeuren in de klinische jeugdpsychiatrie (zoals in mijn eigen geval). Visitatie is enorm traumatiserend, en zonder een duidelijk verbod in het wetboek blijkt het bijna onmogelijk om je recht te halen. Er is duidelijkheid nodig. Jeugdvisitatie moet verboden worden.

De delegatie van het ministerie leek dit argument op te nemen.

We vervolgden ons pleidooi dat opsluiting en dwang tegengegaan kan worden met clientgestuurde zorg, (dus zonder dwang en geweld). Als de client meer vrijheid heeft om aan te geven wat hem wel en niet helpt, en er individuele zorg op maat gegeven kan worden. Hiervoor is een ruim en flexibel aanbod nodig, en een cultuurverandering in de hele zorg, waarbij clienten zelf zoveel mogelijk de regie kunnen houden. Wij vragen ons af of dat samengaat met de systematiek van DBCxe2x80x99s en nieuwe uniformering en standaardizering van de zorg. Hierop antwoordde Mevrouw Gemma Tielen dat ze het toch zou gaan proberen te realiseren.

Tenslotte vroeg Martin nog aandacht voor de kwaliteit van opleidingen voor hulpverleners. Er is binnen de opleidingen veel te weinig aandacht voor ethiek, en daardoor mist de aansluiting van theorie en praktijk. Dat leidt tot grote problemen in het werkveld, zoals onmacht, onkunde en burnout. Mevrouw Gemma Tielen antwoordde dat de beleidsmakers zich daarvan bewust zijn en daarom ook pleiten voor een meer multidisciplinaire en intersectorale aanpak.

Hierop verwees ik naar trialogische model van Detlef Petry, waar psychiatrische problemen aangepakt worden samen met familie, hulpverlener en natuurlijk de client centraal. Die brede benadering blijkt zeer goede resultaten te hebben.

We hebben gevraagd of de Ministeries van VWS en JG ons pleidooi ter harte zou willen nemen. Daarnaast heb ik aangegeven dat ik graag het komende gesprek zou willen gebruiken om in te zoomen op verbetermogelijkheden en alternatieven.

De afgevaardigden bevestigden dat ze de informatie zeker zouden gaan doorgeven en bedankten ons nogmaals voor ons initiatief. Een hand en een groet en daarna was de actie afgelopen en konden we gaan inpakken.

Het was een erg goede ontmoeting en met een voldaan gevoel keerden we huiswaarts.

nieuws en acties

Nieuws / Agenda:

4 december rond ca 15.00 uur op Radio 1, interview bij AVRO in de middag.

5 december van 14.00 tot 15.30 PROTEST MANIFESTATIE Opsluiting is geen zorg!  bij het ministerie van VWS/ JG, Parnassusplein 5 in Den Haag, zie ook http://home.tiscali.nl/antiisosite/5_december_2007_actie_opsluiting_is_geen_zorg.htm 

Denk aan regenkleding!

7 december landelijke werkconferentie Dwang en Drang, Amersfoort, GRATIS TOEGANG! zie ook: http://home.hetnet.nl/~ingevictoria/DWenDR/20071115/conferentie.htm 

Verder in december: Uitnodiging voor een gesprek bij het Ministerie van VWS. (datum volgt nog) Bij dit gesprek wil ik voornamelijk alternatieven voor dwang en separatie onder de aandacht brengen, omdat we onze kritiek op het GGZ-beleid al met de protest manifestatie op 5 december onder de aandacht brengen. 

Recente ontwikkelingen:

* Wij hebben nu ook een MySpace: NL: www.myspace.com/mindrights

Internationaal: www.myspace.com/mindrightsint 

* Uitnodiging voor toetreding jury van Johannes van Duurenprijs, vanuit clientenperspectief, en nu ben ik dus jurylid en mag ik de inspanningen van verpleegkundigen voor dwangvermindering gaan beoordelen. : )

* Uitnodiging deelname projectgroep Dwang en Drang, Vijverdal Maastricht, ook als ervaringsdeskundige voor dwangvermindering

* En ik ben ook nog uitdrukkelijk vernoemd op het Global Forum on Community Mental Health Care (www.gfcmh.com) met de docu van Vals Plat en het rapport Breaking the cells down.

Dat gaat dus allemaal erg lekker : )

La liberta e terapeutica – 25 jr Wegloophuis Utrecht

La liberta e terapeutica!

25 jaar Stichting Wegloophuis Utrecht, op 30 november 2007, Trianon in Utrecht.

Het xe2x80x98Wegloophuis van de psychiatriexe2x80x99 is een mooi initiatief waarvan het 25 jarig bestaan in Utrecht werd gevierd met een heel interessante bijeenkomst onder de titel xe2x80x9cLa liberta e terapeuticaxe2x80x9d Vrijheid is therapeutisch. Deze kreet uit stroming van de anti-psychiatrie roept een beeld op van 25 jaar geleden en is nog steeds actueel. De spanning tussen vrijheid en dwang in de GGZ is het thema van vandaag, met een viertal sprekers en een discussie in de middag.

De eerste spreker was Dirk den Hollander, (verpleegkundige en medeontwikkelaar van systematische rehabilitatiegerichte methodiek). Hij sprak over xe2x80x98weglopen of thuiskomenxe2x80x99. Met het streven naar vermenselijken en vermaatschappelijken van de zorg wordt er ook steeds meer onderzoek naar de wensen van patixc3xabnten gedaan, waardoor de visie op rehabilitatie en herstel ontwikkeld is. Centrale themaxe2x80x99s bij herstel van de client zijn participatie, zingeving, acceptatie en binding, xe2x80x9cleven als mensxe2x80x9d. Verpleegkundigen kunnen daarbij steun geven door ook hun eigen ervaringen te gebruiken, waardoor een verbinding ontstaat, en door de client te zien als mens (meer dan een wandelende diagnose). Onbegrepen gedrag is ongeziene levenspijn. Verzet is het mobiliseren van levenskracht. En elke klacht over de hulpverlening is feitelijk een verbeter-advies. Het was een mooi pleidooi voor gelijkwaardigheid en de xe2x80x9cmenselijke maatxe2x80x9d.

Daarna kwam Bram Bakker, een xe2x80x98radicale psychiater die teveel gevoel en xe2x80x9ceigen wijsheidxe2x80x9d heeft getoond en daarom als xe2x80x98grensoverschrijdendxe2x80x99 uit de gevestigde orde is gezetxe2x80x99.

Hij opende met de mededeling dat hij in de middag wegmoest om een TBS-er te helpen die in beroep ging tegen een geweigerd proefverlof (second opinion). Hij benadrukte daarbij dat er bij TBS ook geen aanbod van alternatieven is voor behandeling, en dat het hele systeem net zo beperkt als de DSM, die figuurlijk gezien mensen wil indelen in 4 kleuren in plaats van de regenboog. Alternatieven worden daarbij afgedaan als xe2x80x98xc3xb3nwetenschappelijkxe2x80x99.

Hij vervolgde over autonomie en keuzevrijheid: Dat er wegloophuizen nodig zijn is jammer (want de hulp faalt dus kennelijk), en dat ze schaars zijn is wederom een teken dat de gevestigde orde nauwelijks kritiek verdraagt. Het huidige aanbod van de psychiatrie komt volgens hem overeen met het aanbod uit de Aldi (slechts 1 keuze per product, in een sfeerloze massa). Dat komt mede omdat de wetenschap de mens is gaan zien als xe2x80x98ding dat gerepareerd kan wordenxe2x80x99 en er universele oplossingen gezocht worden. Er is steeds minder persoonlijk en gevoelsmatig contact, en protocollen verplichten allerlei vraagstellingen, maar begrip van arts helpt vaak beter dan een pilletje, maar als je je nek uitsteekt gaat je kop eraf.

Emotioneel contact maken is 2-richtingsverkeer, dus niet betweterig, maar het geven van een reactie en mening (gevoel), maar dat is vaak verboden als professional (o.a. ivm angst en kwetsbaarheid, vanwege de standaardisering). Daardoor is er minder feedback en meer afstand en onbegrip. Het gebruiken van je eigen gevoel (xe2x80x9ceigen wijsheidxe2x80x9d) wordt gezien als grensoverschrijdend en xe2x80x98onwetenschappelijkxe2x80x99, maar contact maakt juist dat de patient zich xe2x80x98mensxe2x80x99 voelt. Contact helpt! en het maakt van hulpverlening juist zoxe2x80x99n dankbaar beroep.

Er zijn te weinig idealisten die zich in durven zetten.

Hij eindigde met de dreiging van DBCxe2x80x99s (Debiele Behandel Combinaties), waarmee voor elke diagnose een vast budget komt, met standaard tijden van bijv. 10 minuten per patient. Bram Bakker waarschuwde iedereen dat door de invoering van DBCxe2x80x99s alles zal gaan verdwijnen wat er de laatste jaren is opgebouwd aan individuele zorg op maat, zoals bijvoorbeeld de herstelgerichte benadering, waarbij de eigen mogelijkheden van het individu centraal staan. De DBCxe2x80x99s verlangen nu een nieuwe uniformering van de sector, en dus weer een stap terug. Er is dus een hele grote noodzaak tot actie, maar hulpverleners voelen zich blijkbaar niet geroepen om een tegenmacht te organiseren, terwijl protesteren een recht is. Hij zei dat hij nog nooit een psychiater had zien demonstrerenxe2x80xa6

Uiteraard deed ik toen meteen een centrale oproep om allemaal (hulpverleners in het bijzonder) deel te nemen aan de protest actie xe2x80x9cOpsluiting is geen zorgxe2x80x9d van 5 december bij het ministerie van VWS, zie ook http://home.tiscali.nl/antiisosite/5_december_2007_actie_opsluiting_is_geen_zorg.htm .

Na de lunch was het woord aan Martijn Kole, een ervaringsdeskundige, die sprak over het xe2x80x9cKalimero stigmaxe2x80x9d. Als je de weg kwijt bent geraakt op de zoektocht om betekenis te geven aan je leven, dan wil je graag ergens thuiskomen. De psychiatrie is dan idealiter zoxe2x80x99n plek om xe2x80x9cthuisxe2x80x9d te komen. Echter door de vaak holistische benadering van psychische problemen als een xe2x80x98defect in de geestxe2x80x99 is de client in de praktijk vrij snel uitgerangeerd van het dagelijkse leven, en belandt bijvoorbeeld langdurig in een Begeleide Woonvorm (BW) zonder toekomstperspectief en zonder dromen, en met een ziektebeeld. De diagnose is dan het enige wat overblijft in het leven, en daar gaat men zich vaak naar gedragen, want dat gedrag levert aandacht op. De sociale uitsluiting van chronische patixc3xabnten leidt tot zelfstigmatisering, en het accepteren dat je xe2x80x9cmaar half kan leven vanwege een uitzichtloze diagnosexe2x80x9d. Dat is het xe2x80x9cKalimero stigmaxe2x80x9d. Een keerpunt daarin is de vraag: waar komt de wanhoop eigenlijk vandaan? Het beseffen van eigen angsten en wensen, erkenning en het gevoel gezien te worden heeft gezorgd voor zelfwaarde, weerbaarheid, eigen regie, zingeving, en het vinden van een individuele weg om te overleven.

Iedereen heeft het potentieel voor herstel, om weer betekenis te geven aan zijn verleden, heden en toekomst. Daarvoor is hoop, liefde en kracht nodig, om je eigen verhaal te maken. Herstel is het terugkrijgen van de regie. De client is eigenaar van herstelproces (zoekproces naar de regie), en de buitenwereld kan daarbij ondersteunend zijn (bijv. rehabilitatie is een methode met tools voor hulpverleners). De nieuwe professionaliteit is vooral de presentiebenadering: werken met wat werkt, geloven in herstel, en naar de mens toe met het hart. Daarbij is xe2x80x9cgespreks-kundigheidxe2x80x9d (narrative competenties) ook onmisbaar: iemand uitnodigen om zijn verhaal te vertellen. (emotioneel contact voor herstelgeri
chte zorg). Ervaringsdeskundigheid is de spil van de moderne zorgontwikkeling en gaat vaak (en van oudsher) veel verder dan enkel een andere bejegening, zoals bijvoorbeeld het vormgeven ven Wegloophuizen en zelfhulpgroepen enz. Herstelgerichte zorg volgt hetzelfde ideaal als wat het Wegloophuis doet; zorgen een gelijkwaardige plek voor de Kalimeroxe2x80x99s van de samenleving.

De vierde spreker was Dhr. Detlef Petry, de beroemde en menselijke psychiater voor chronische patixc3xabnten op Vijverdal, die ook al door de eerste spreker werd aangehaald en geroemd wordt als goeroe van de huidige visie op rehabilitatiegericht handelen. Detlef Petry stelt levenskwaliteit centraal. Vrijheid is een mensenrecht, maar vrijheid alleen is niet genoeg. Er is ook steun nodig, en vrienden om het leven te vullen. Een attitudeverandering in de GGZ is nodig. Detlef Petry pleit voor een trialogische (3-delige) benadering; met de familie/omgeving, de hulpverlening en natuurlijk de client centraal. Ook de morele kant moet op de schop: en er moet ruimte komen voor gelijkwaardigheid, respect, presentie, en trouw zijn. Het vragen naar de zelfervaring (hoe voelde je je) dus een fenomenalogische benadering (wat zijn de verschijnselen, wat is er nou aan de hand dat moet veranderen?), werkt beter dan enkel diagnoses en vreemde bewoordingen. Men moet samen zoeken naar een levensweg. Genezing is hoop. Psychiatrie is een vak dat van oudsher door bezieling werd gedragen. Echter met de huidige ontwikkelingen gaat de bezieling ten gronde. Het invoeren van DBCxe2x80x99s is verraad naar de clienten toe. Er worden nieuwe muren opgeworpen. Detlef Petry was net zo trots dat muren geslecht werden, en liet ons een filmpje zien van de instorting van de opnameflat van Vijverdal, Maastricht (zie op YouTube!!)

Beheersing leidt tot ontzieling. De leidraad van de zorg is nu kostenbeheersing en schade beperken, wat leidt tot ontmenselijking van de zorg en de beweging van burger naar product een feit is. Voor clienten volgt na de verschrikkingen van de ouderwetse psychiatrie, nu een nieuwe onderdrukking door technocratie, waarbij openheid plaatsmaakt voor ICT, en normtijden voor gesprekken zijn vastgesteld. Clienten maken dus geen deel meer uit van de regie, en ook de hulpverleners zitten vast in een figuurlijke dwangbuis. Het is de wereld op zijn kop! Het management slurpt het geld op (net als bij de leraren en de politie) En de psychiatrie wordt weer steeds meer een intensieve mensenhouderij, zonder enige eer voor de client. Wat nodig is in de levenspraktijk, is solidariteit, liefde, zorg en aandacht. De levenspraktijk is de cultuur, en ook het algemene belang. De levenspraktijk is client, familie en hulpverlener samen, en met deze wetenschap moet de kern van de psychiatrie gehumaniseerd worden.

In de daarop volgende discussie stond een jonge hulpverlener op en beschreef dat de skills die hij op school had geleerd in de praktijk niet zo goed aansloten bij de situaties die hij tegenkwam, want dan hebben clienten opeens eigen wensen, eigen krachten, eigen meningen en dat is niet standaard, dat is niet aangeleerd en maakt onzeker en bang om het verkeerd te doen. Een protocol biedt dan wel wat steun, maar geen daadwerkelijke oplossing.

Detlef Petry antwoordde dat hij niet bang meer was van patienten, want het trialogische model met familie, client en hulpverlener werkt zeer goed, zodat hij weet hoe, wie, wat er moet gebeuren, en er is al 20 jaar geen angst, agressie en suicide meer op de longstay afdeling waar hij werkt.

Het was een mooie dag, die afgesloten werd met een warm en goed gevoel, vol positieve energie.