Rustig protest tegen jeugdvisitatie

Afgelopen dinsdag, 5 juni 2007, voerde een groepje van ongeveer 15 jongeren actie voor betere jeugdzorg bij de Tweede Kamer in Den Haag, naast de manifestatie van het Palestina Comite.

Al tijdens het uitladen van de ultra-grote teddybeer, de handschoenen en ballonnen kwam er een groep 10-jarige schoolkinderen nieuwsgierig kijken wat er te doen was. Ijverig bliezen ze ballonnen op en hingen ze tussen de handschoenen. Ze wilden ook graag allemaal een handschoen tekenen, en daarna ontdekten ze Geert van Stichting Kind En Instrument (KEI), die ter plekke kleine muziekinstrumentjes maakte van afvalmaterialen… De eerste ratels en sambaballen werden al weggegeven. De leraar had behoorlijk moeite om zijn pupillen te verzamelen voor de rondleiding door de Tweede Kamer, maar uiteindelijk gingen ze allemaal toch mee, druk roepend: Stop Visitatie!

Wij bleven glimlachend staan op het Plein, met de beer, de jongleur en de instrumentenmaker, temidden van de vele meters waslijn met ondertekende handschoenen en de fleurige ballonnen. Met handschoenen was een verbodsbord neergelegd op de grond. Enkele spandoeken gaven tekst en uitleg (GGZ: Geen Gevangenis , maar Zorg, Helpende handen zijn niet van plastic, Verbied Jeugdvisitatie). De meesten installeerden zich op de grond, genietend van de zon. Martin pakte zijn gitaar nog even. Positieve energie.

Vervolgens kwamen er nog enkele Rood-leden uit Haarlem, en ook zelfs helemaal uit Heerlen en Groningen. De handschoenen die ze bij zich hadden, voegden ze bij de rest. Het aantal groeide volgens een schatting tot ongeveer 2400 in totaal.

Met een grote tas, een doos rubberen handschoenen en folders gingen enkele actievoerders aan de slag om nog meer handschoenen te laten ondertekenen bij het Palestina Comite en bij de ingang van de Tweede Kamer. En met resultaat; enkele prominente figuren tekenden, zoals de secretaresse/assistente van Minister Rouvoet, Harry van Bommel en Gretta Duizenburg. Verder haalden we tijdens onze actie nog zoxe2x80x99n 100 extra handtekeningen op.

Na 2 uur werden de kiloxe2x80x99s latex weer ingeladen in de mooie brandweerwagen van Geert. We dronken allemaal samen nog een kopje koffie op een terrasje en toen werd Lange Frans (de rapper) door een van ons herkend. Toen wij hem een folder van onze actie tegen jeugdvisitatie gaven (de rest was al ingepakt), poseerde hij nog even voor een mooie foto met de folder.

Het was al met al een geslaagde actie.

De lage opkomst bij onze manifestatie was een extra onderstreping van onze actie: onze doelgroep, de wachtlijstjongeren zitten in de gevangenis en kunnen zelf niet komen. Die zie je dus niet. De leegte op het Plein tussen de handschoenen had daarom voor ons een symbolische kracht.

Wij hebben het gevoel dat we deze kwestie toch onder de aandacht hebben kunnen brengen, ondanks het feit dat de Tweede Kamer-commissie Jeugd en Gezin van mening was dat onze actie te snel volgde op eenzelfde soort actie op 5 december 2006. Wij vinden dat 6 maanden namelijk al ontzettend veel te lang is voor een kind om te wachten op acute zorg, en zeker onder de omstandigheden van detentie en visitatie.

Onze roep om prioriteit van deze kwestie mag best op een politiek ongewenst moment komen, maar het blijft onze mening.

persbericht voor 5 juni

Den Haag, Actie voor betere jeugdzorg

Jongeren voeren op dinsdag 5 juni op ontspannen wijze actie bij de Tweede Kamer tegen het visiteren (het schouwen van lichaamsholten) van kinderen die vanwege de wachtlijsten voor jeugdzorg, tijdelijk voor onbepaalde tijd in een jeugdgevangenis zijn geplaatst.

Bij de geplande manifestatie wordt, ondanks het zware onderwerp, de nadruk gelegd op positieve prikkels. Met 2000 latex handschoenen zal een circus-arena worden afgezet, waarin diverse inspirerende artiesten op een laagdrempelige manier hun kunsten zullen vertonen. xe2x80x9cCircus De Vrije Hand voor Betere Jeugdzorgxe2x80x9d zal tussen 12.00 en 14.00 uur te zien zijn op het Plein in Den Haag.

De actie is georganiseerd door Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! (Stichting Mind Rights).

xe2x80x9cOpsluiting en visitatie van probleemjongeren zijn maatregelen uit onvermogen, en zo een verharding van het leefklimaat doet deze jongeren die het al zwaar hebben zeker geen goedxe2x80x9d zegt Jolijn Santegoeds, organisator namens Actiegroep Tekeer tegen de isoleer (Stichting Mind Rights).

Tweede Kamer

De vaste kamercommissie voor Jeugd en Gezin onthoudt zich van officixc3xable ontvangst van de petitie, met als reden dat het protest tegen jeugdvisitatie reeds eerder onder de aandacht is gebracht en er destijds een oplossing is toegezegd, waarvan de uitvoering omstreeks 2010  gereed zou zijn. De actiegroep is echter van mening dat dit een onbillijke termijn is.

Wereldgezondheidsorganisatie

Jolijn Santegoeds, initiatiefneemster van de actie, is net terug van een bijeenkomst bij de Wereldgezondheidsorganisatie, die gehouden werd in het kader van vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg onder de noemer Global Forum on Community Mental Health (GFCMH). Het grotere kader dat door het Global Forum geschetst werd, stelt gemeenschappelijk welzijn centraal in de samen-leving, waar de clixc3xabnt ook een inherent deel van uitmaakt. Het proces van vermaatschappelijking van de zorg begint bij het scheppen van nieuwe psychosociale mogelijkheden voor ondersteuning in de maatschappij, waarbij bestaande sociale netwerken een hoofdrol hebben (collectieve mantelzorg, ambulante ondersteuning enz.). De vermaatschappelijking van de klinische zorg naar maatschappelijke ondersteuning (ofwel Community Mental Health Care) is gebaseerd op gelijkwaardigheid en begrip voor psychiatrische patixc3xabnten en is door de Wereldgezondheidsorganisatie geformuleerd als een doel op zich. De overheden zijn mede verantwoordelijk voor het scheppen van een klimaat waarin een uitwerking van deze doelen mogelijk is.

De actie tegen jeugdvisitatie is een relatief kleine stap die aansluit bij de doelen van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Jolijn zoekt partners en mogelijkheden om een pilotproject op te zetten tbv Community Mental Health Care. Contact via de website: www.mindrights.nl 

email: tekeertegendeisoleer@hotmail.com 

afz. Jolijn Santegoeds, Tellegenstraat 78, 5652 nt Eindhoven, www.mindrights.nl 

telefoon: 06-47018432 of 040-2515342

Community mental health services will lessen social exclusion, says WHO

1 JUNE 2007 |

GENEVA

— The World Health Organization (WHO) signalled the urgent need for countries to provide a network of community mental health services at its Global Forum for Community Mental Health (

Geneva

, 30-31 May 2007). For the first time, WHO invited people living with mental disorders to attend the Forum, sending a message to countries that it is important to give a voice to this excluded group to claim their rights and secure their participation in society.

"Not only are community mental health services more accessible to people living with severe mental disabilities, these are also more effective in taking care of their needs compared to mental hospitals. Community mental health services are also likely to have less possibilities for neglect and violations of human rights, which are too often encountered in mental hospitals" said Dr Benedetto Saraceno, Director of the WHO Mental Health and Substance Abuse.

There are nearly 54 million people around the world with severe mental disorders such as schizophrenia and bipolar affective disorder (manic-depressive illness),. In addition, 154 million people suffer from depression.People living in developing countries are disproportionately affected. Mental disorders are increasingly prevalentin developing countries, the consequence of persistent poverty-driven conditions, the demographic transition, conflicts in fragile states and natural disasters. At the same time, more than 50% of developing countries do not provide any care for persons with mental disorders in the community. These disorders bring significant hardship not only to those who suffer from them, but also to their caregivers — often the family, given the lack of mental health resources found in developing countries. As a result, 90% of people with epilepsy and more than 75% of people with major depressive disorder in developing countries are inadequately treated.

The call for community mental health services is especially timely since, in spite of a clear message from WHO in 2001, only a few countries have made adequate progress in this area. Also, in many countries, closing of mental hospitals is not accompanied by the development of community services, leaving a service vacuum.

"This topic should matter to everyone, because far too many people with mental disorders do not receive any care. The immediate challenge for low income countries is to use primary health care settings, particularly through community approaches that use low-cost, locally available resources to ensure appropriate care of these di
sorders" said Dr Catherine Le Galxc3xa8s-Camus, Assistant Director-General of WHO’s cluster on
Noncommunicable Diseases and Mental Health. "The challenge is to enhance systems of care by taking effective local models and disseminating them throughout a country. The WHO Global Forum for Community Mental Health was about showcasing models which are proving effective in delivering mental health care in resourcechallenged situations," she added.

The Forum provided a foundation for sharing information, providing mutual support, and a sense of belonging for users, families and providers, and all who are interested in shifting mental health care from long-term institutions to effective community-based care. Forum partners included non-governmental organizations, professional associations and interested individuals. Prominent among them were BasicNeeds, the Christoffel Blindenmission and the World Association for Psychosocial Rehabilitation. The UK Department of Health actively assisted in the Forum, which was convened by WHO’s Mental Health and Substance Abuse Department.

Viable options available to communities to improve the lives of people living with mental disorders and exercise

their rights to community-level detection and treatment of mental disorders include:

_ Integrating mental health care within the primary health care system;

_ Rehabilitating long-stay mental hospital patients in the community;

_ Implementing anti-stigma programmes for communities;

_ Initiating population-based effective preventive interventions; and

_ Ensuring full participation and integration of people with mental disorders within the community.

To implement these effective interventions, governments need to establish clear policies articulating these measures and then develop systematic plans with dedicated budget and agreed timelines. WHO provides technical support to developing countries to take these steps towards making community mental health care available within their countries.

For more information, please contact:

Mental Health and Substance abuse, WHO

Shekhar Saxana

Tel.: +41 22 791 3625

Mobile

: +41 79 308 9865

E-mail: saxenas@who.int

www.gfcmh.com