Red Paper : een reactie op het EU-Green Paper

Als antwoord op het Green Paper van de EU is het Red Paper verzonden. (Engelse tekst)

we have sent the:

Red Paper on improving mental health care –
Declaration of Patient Organizations on mental health care
(web)

to the EU, as a comment on their EU document, The Green Paper : Improving the health of the population: Towards a strategy on mental health for the European Union (PDF)

In het Red Paper staat beschreven dat psychiatrie eigenlijk een middel van de staat is om mensen xe2x80x98aangepastxe2x80x99 te houden aan de massa, want iedereen moet werken. Psychiatrie is er om te laten zien wat er gebeurt als je niet meewerkt met het systeem en is daarom ook van oudsher niet gericht op genezing, maar op onderdrukking. In arme landen komt zelfs genocide voor, dus volkenmoord op psychiatrisch patienten. Dat is meestal vooral uit armoede, want in arme landen wordt vaak niet veel geinvesteerd in psychiatrie.
Psychiatrische ziekten bestaan niet, alleen lijden van de ziel, maar de psychiater geeft daar onbegrijpelijke woorden aan, zodat je er ook nog een stigma bij krijgt, en mensen bang worden en er niet meer over mee kunnen praten. Psychiatrie is echt: vervreemding van de maatschappij.

En de psychiatrie plaatst zich met zijn onbegrijpelijke medisch-achtige jargon boven de wet (bijvoorbeeld: psychische schade door toedoen van psychiaters wordt: iatrogene schade genoemd.. en daar komen ze dan mee weg, alsof dat iets heel normaals is dat de psychiater je er problemen bijgeeft. Bovendien snapt niemand dan nog dat het feitelijk over mishandeling gaat, waardoor de patient vereenzaamt met zijn klachten).

Psychiatrische patienten worden door de wet vaak beschouwd als wilsonbekwaam wat misschien nog wel de grootste schending van mensenrechten is. Er wordt niet naar geluisterd en patenten moet zogenaamd alles maar slikken. Het recht over je eigen leven is het grootste basisrecht. Dat is dus ook het recht om behandeling te weigeren.

Dwangbehandeling , gedwongen worden in een isoleercel, vastgebonden, spuit in je bil en zo.. dat is een ernstige inbreuk op je eigen leven, je lichaam, je waardigheid. Als er niemand naar je luistert wordt je helemaal niet beterxe2x80xa6 Als je die behandelingen niet wil, dan moeten ze het ook niet doen, want dan roepen ze verzet van de patient als het ware op, en wordt er een soort kleine oorlog ontketend. Stop deze oorlog!

Een liefdevolle wereld is wat nodig is. We zijn allemaal mensen. En Mensenrechten gelden overal.

Verslagen van ESF en NSF

Een verslag van het Nederlands Sociaal Forum in Nijmegen, 19-21 mei 2006, volgt zo snel mogelijk.

Een volledig (engelstalig) verslag van het Europees Sociaal Forum in Athene, 4-7 mei 2006, is te vinden op:

http://home.tiscali.nl/antiisosite/international_message_board.htm

* A complete report of the European Social Forum in Athens, May 4-7 2006, can be found on:

http://home.tiscali.nl/antiisosite/international_message_board.htm

Aankomende Actie– 20 mei– debat op NSF

Op het tweede Nederlands Sociaal Forum (NSF) , dat plaatsvindt van 19 tot 21 mei 2006 op het Universiteitsterrein in Nijmegen, doen we weer mee met een activiteit.
IEDEREEN IS WELKOM OM MEE TE PRATEN !!

Op Zaterdag 20 mei 2006, van 16.15 uur tot 17.30 uur Seminar: Minder dwang, meer zorg in de GGZ
Plaats: Nederlands Sociaal Forum op het Universiteitsterrein, Erasmusplein in Nijmegen
Activiteit
: Open debat met bijdragen van (ex-)clienten, familieleden, hulpverleners, politiek en MC RIAGG.
Themaas: Nederlandse GGZ en Actieplan terugdringen van dwang, de Europese situatie en wat we nu concreet kunnen doen om de GGZ te verbeteren.
Sprekers: o.a. Clemens Huitink, Bert van der Werf, Jan Verhaegh, Jolijn Santegoeds

Bij deze wordt iedereen uitgenodigd om naar het NSF te komen. Toegang tot het NSF-terrein kost slechts 5 euro per dag, en eenmaal binnen is de deelname aan workshops of andere activiteiten geheel gratis.
meer informatie staat op: http://www.sociaalforum.nl

ESF uitslagen/1 – ESF results/1

Het ESF debat van 5 mei 2006 in Athene, is afgesloten met een aantal stellingen over psychiatrie, die tijdens de workshop bediscussieerd zijn. De stellingen zijn onveranderd overgenomen, en enkel de volgorde is aangepast.
Hieronder staat de Nederlandse vertaling van die stellingen.
** The English version can be found in the first reply of this topic.

Stelling 1. Het is belangrijk om tijdens sociale fora die van oudsher tot doel hebben vrijheidsbezinning, over het thema psychiatrie een workshop te houden.

2 Veel psychische problemen komen voort uit autoritaire machtsverhoudingen met geweld.
-a Een belangrijk thema is kindermishandeling.
-b Een tweede thema is geweld tegen vrouwen.
Stelling 2: Machtsmisbruik, zoals autoritair en gewelddadig optreden tov kwetsbare groepen dient voorkomen te worden. Met voorlichting, ondersteuning, zelfhulpnetwerken en rechtsspraak kan dit teruggedrongen worden.

3. Er is geen enkel land in Europa, wat zoveel gebruik maakt van isoleercellen als Nederland (ongeveer 20% van alle clienten wordt wel eens geisoleerd). Het op grote schaal toepassen van isoleercellen bij gebrek aan voldoende opgeleid personeel in Nederland is een schandaal voor Nederland.
Wereldwijd is de situatie in de psychiatrie voor wat betreft de Mensen Rechten echter nog veel dramatischer dan in Nederland.
In sommige klinieken van Oost Europa sterft de helft van de clienten tijdens het eerste jaar van hun opname. Ook vluchtelingen hebben vaak ernstige psychische problemen die door de manier waarop ermee omgegaan wordt hier nog veel erger worden.
Stelling 3: Bescherming van de mensenrechten en internationale solidariteit met psychiatrische patienten is noodzakelijk en met name als het gaat om vluchtelingen en patienten in armere gebieden.

4 Grootschalige klinieken met een grote concentratie van clienten met erbij behorende armoede, verveling, prostitutie en drugsgebruik, met vaak onpersoonlijke en autoritaire verhoudingen, en ook stigma en uitsluiting worden de problemen nog erger dan ze al zijn.
Stelling 4: Grootschalige klinieken dienen vervangen te worden door kleinschalige maatschappij-gerichte wooneenheden, om betere zorg aan de clienten te kunnen geven, en waarbij clienten de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan het dagelijkse leven van onze maatschappij.

5. In Nederland is men bezig om de GGZ te privatiseren.
a- Eigen Verantwoordelijkheid wordt door onze regering op een liberale manier uitgelegd, en dat betekent in de praktijk niks anders dan: de Rijke kant van Nederland wil niet betalen voor de Arme kant van Nederland.
b- Bezuinigingen hebben ertoe geleid, dat mensen niet de hulp krijgen, die ze nodig hebben. In Nederland zijn er patienten die nu zelfs moeite hebben met het vinden van het benodigde voedsel.(In bijv Zuid Limburg staan driehonderd mensen op de wachtlijst van de voedselbank). Behalve voedselbanken zijn er nu ook al kledingbanken.
c- Zorgwekkend is ook de toename van dwang in de richting van clienten (dwangbehandeling, dwangopname, dwangobservatie, gedwongen toediening medicatie op straat door de politie)
d- maar ook de hulpverleners worden steeds meer gedwongen zich aan regels te houden, en kunnen niet vrijuit besluiten wat zij doen (door verzekeringsvoorwaarden en wetgeving)
Stelling 5: De liberalisering van de Geestelijke Gezondheidszorg bedreigt een positieve ontwikkeling van de kwalitatieve inhoud van de zorg.

6 Het belangrijkste antwoord van de psychiatrie bij het bestrijden van psychiatrische klachten is voorschrijven van medicijnen. Maar medicatie onderdrukt de problemen, en ze genezen de oorzaak niet, die wellicht voortkomt uit ongelijke machtsverhoudingen, traumaas , armoede, isolement, eenzaamheid en dergelijke.
Stelling 6: Psychische problemen zijn onlosmakelijk verbonden aan de sociale achtergronden van de client. Behandelingen dienen daarom niet enkel gericht te zijn op de medische modellen van de menselijke client, maar ook op de sociale context.

7. Vrijheid, clientenbeweging, psychische en psychiatrische problemen en GGZ hebben buitengewoon veel met elkaar te maken. Het nemen van eigen verantwoordelijkheid door GGZ clienten betekent in de praktijk het oprichten en in stand houden van eigen clienten zelf-organisaties.
Stelling 7: Door overheid gefinancierde vormen van clientenparticipatie worden meestal beinvloed door professionals, wat kan leiden tot ouderwetse gewoontes.

8 Ongelijke economische machtsverhoudingen leiden tot armoede, slecht wonen, slechte samenhang in de buurt, slecht werk of geen werk met daaruit voortvloeiend psychische en psychiatrische problematiek.
In arme wijken komt veel meer psychose voor dan in rijke wijken.
Stelling 8: De mensen in armere gebieden dienen extra ondersteuning te krijgen om gezond te kunnen blijven.

Workshop ESF groot succes

Vandaag, 5 mei 2006, was de grote dag. De dag van onze workshop Inside Mental Health Care & Psychiatry op het Europees Sociaal Forum in Athene. Niet geheel toevallig op Bevrijdingsdag…

Gisteren heb ik de hele dag gelobbiet op de informatiemarkt van het ESF, om mensen naar onze workshop te trekken (oa. Amnesty, Global Women on the move en andere organisaties voor Protection of Minority-rights) . Vanaf 14.30 begonnen de mensen zich te verzamelen voor onze workshop. We zijn iets later begonnen, want net als bij de andere bijeenkomsten druppelden de mensen binnen vanaf de starttijd. We hadden volgens het programma 3 uur de tijd en we hadden dus geen reden om te haasten.
Er was plaats voor ongeveer 40 man, en het zat vol. Er liepen redelijk veel mensen in en uit, en sommigen hebben alleen een deel van de bijeenkomst gevolgd. Op sommige momenten waren er geen zitplaatsen meer vrij en stonden de mensen achteraan tegen de muur, of zaten op de grond.

Sommige bezoekers waren zelf hulpverlener (psycholoog, verpleegster, psychiater, of nog studerend) of familielid. De rest was voornamelijk nieuwsgierig.

In het eerste deel van onze bijeenkomst hebben Jan, Marietje en ik vooral onze eigen ervaringen verteld en onze visie op de Nederlandse en Europese psychiatrie gegeven. Het was muisstil in de zaal en de mensen waren zichtbaar geinteresseerd. De reacties waren erg positief en dwang en hertraumatizering in de psychiatrie werd vrijwel direct door alle aanwezigen als probleem erkend.
Annemarie heeft de teksten van Marietje vertolkt en de rol van gastvrouw op zich genomen, en gezorgd voor de stoelen, de deur en de foto’s. Dat was echt super! En dat maakte het extra professioneel.

Na een korte rookpauze zijn we met zijn allen in een grote kring gaan zitten voor het tweede deel van onze bijeenkomst. We begonnen met een voorstelrondje, waarin de deelnemers vragen en opmerkingen konden opperen. Zo kwam de discussie vanzelf op gang, en de vragen werden door verschillende aanwezigen beantwoord, en niet alleen door ons. Het onderwerp psychiatrie is op het Europees Sociaal Forum zeker tot leven gekomen en het belang daarvan werd door een aantal deelnemers nog eens extra onderstreept. Er is eigenlijk geen onvertogen woord gevallen.

We hebben heel veel complimenten gekregen, over ons initiatief om psychiatrie op de andersglobalisten-agenda te zetten, en ook over de interactieve opzet van ons debat.

Er was ook een Spaanse jongen met een camera die de hele bijeenkomst heeft vastgelegd op video. Deze video krijgen wij toegestuurd als die klaar is. Helemaal TOP!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Het was allemaal hartverwarmend.
Al met al is de hele bijeenkomst dus boven verwachting geslaagd.

Het inhoudelijke verslag van de bijeenkomst zal later pas klaar zijn.

PS. Annemarie en ik zijn vandaag geinterviewd voor een Grieks links magazine/newspaper (Epsilon). En daar staan we volgende week zondag in. Kei cool!!!!!

Het was weer een erg mooie dag vandaag, die we hebben afgesloten met een lekker etentje met uitzicht op de zee. Ik ben helemaal moe maar ook heel erg voldaan.
Wat was dit een mooie dag…

ESF-dag 1 : interview ESF-radio

Hoi allemaal!
Ik ben nu in de pers-ruimte van het ESF.

We hebben een goeie vlucht gehad en we zijn gisteren rond 10 uur s avonds aangekomen bij de sleeping-facilities van het ESF in Athene. We slapen in een hangar op het oude vliegveld van Athene. Om daar te komen moesten we een stuk ruw terrein en een tramrails oversteken (onbewaakt!!). Erg spannend en leuk dus.

Vandaag, 4 mei, was de opening van het 4e Europees Sociaal Forum. Het ESF zelf is op het deel van het vliegveldterrein waar ook de Olympische Spelen in 2004 zijn gehouden (hockey, basketball, softbal ea) Het hangt hier vol gekleurde spandoeken, het wordt steeds drukker (gezellig!) en er is een reusachtige informatiemarkt.
De sfeer is geweldig en de dingen zijn erg goed geregeld. Het is hier GROOOOOOT!

Vandaag hebben we overal affices opgehangen om onze workshop Inside Mental Health Care & Psychiatry van morgenmiddag aan te kondigen. Op de informatiemarkt ben ik verschillende mensen tegengekomen die geinteresseerd bleken te zijn: bijv. een groepje meiden van Amnesty International (waaronder een psychologe) en een Franse psychiater (van de organisatie: Union syndicale Solidaires/ Federation Nationale Sud Sante-Socieaux)

Als klapper hebben Jan en ik ook nog een interview gegeven voor de ESF-radio zender (in het Engels)!!!!!!!!!!! Daarin hebben we ons onderwerp mbt psychiatrie toegelicht (= horrifying) en we hebben een oproep gedaan voor onze workshop morgen.
Morgen zal er een radio-verslaggever bij onze workshop kemen, en we krijgen de gelegenheid om de conclusies en resultaten ook weer op de radio te vertellen.
Het gaat dus erg goed! En hopelijk wordt het druk bij onze workshop morgenmiddag om 14.30 (lokale tijd).

Nog 1 nachtje…

Een andere wereld is mogelijk!
Une autre monde est possible!
Another World is possible!

Vandaag vertrek naar Athene

Vandaag, 3 mei 2006, vertrekken we (Annemarie en ik), samen met Jan Verhaegh en Marietje Lemmens naar het Europees Sociaal Forum in Athene.
Op aanstaande vrijdag 5 mei zal daar onze workshop plaatvinden: Inside Mental Health Care & Psychiatry.
We hopen dat we veel mensen kunnen voorlichten en dat de strijd tegen dwang ook in andere landen nieuw leven wordt ingeblazen.

Onze oproep:
ASSEMBLY ON MENTAL HEALTH CARE & PSYCHIATRY:

STOP! neo liberalism, which leads to industrial mental health care & biomedical psychiatry.
CARE! for the fundamental rights of psychiatric patients.
SUPPORT! the Psychiatric Patient Movement at ESF.

A shock, a cell or a chain,
will not make a person go sane.
There is no pill for every ill.
Please communicate with patients, and do not drill.

Stop exclusion, start to care.
United we want to make everyone aware.
Is psychiatry to bear or not to bear?

Contacts: Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! the Netherlands
email: tekeertegendeisoleer@hotmail.com
(languages: EN, NL, DU (50%), FRA (50%).

website: http://www.antiisosite.tk (International Announcement)