persbericht tegen gedwongen medicatie

Persbericht Actiegroep Tekeer tegen de isoleer!
Eindhoven 19-03-2006 18.15 uur

Dialoog beste alternatief voor isoleercel GGZ

Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! is tegen het gebruik van isoleercellen en tegen dwang in de geestelijke gezondheidszorg.

Het plan van GGZ Nederland om gedwongen separaties te voorkomen door sneller te kiezen voor gedwongen medicatie is volgens woordvoerster Jolijn Santegoeds geen goed alternatief. Dwang dient volgens Santegoeds juist te worden voorkomen door uitvoerige dialoog met de patient, waarbij de patient met goede argumenten tot inzichten wordt gebracht en zelf de noodzaak van begeleiding gaat erkennen.

In het geval van een dwangbehandeling is er geen overeenstemming bereikt tussen de patient en de hulpverlener over het te volgen behandeltraject, waarop de hulpverleners besluiten de behandeling toch te starten, zonder de bezwaren die de patient heeft ten aanzien van de voorgestelde behandeling voldoende weg te nemen.
Het resultaat kan zijn dat de patient zich niet voldoende begrepen voelt door de hulpverleners en zich gaat verzetten tegen de behandeling, waardoor goedbedoelde hulp niet meer gewaardeerd wordt door de patient. ‘ Een succesvolle behandeling wordt daardoor enorm bemoeilijkt, want een gedragsverandering is namelijk iets waar de patient zelf ook gemotiveerd voor moet zijn ‘ , aldus Santegoeds.

Met Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! pleit Santegoeds ervoor dat er bij het onderhandelen over behandeltrajecten veel meer aandacht wordt besteed aan de vertrouwensrelaties van de patient met de omgeving. ‘ Om een verwarde patient de noodzaak tot behandeling te laten inzien, kunnen zowel bestaande vertrouwensrelaties met bijvoorbeeld familieleden, kennissen en vrienden van doorslaggevende betekenis zijn in het aangaan van een hulpverleningsproces, evenals het laten groeien van vertrouwen van patient naar de hulpverlener toe ‘ .
‘ Voor een effectieve behandeling is het erg belangrijk dat het vertrouwen van de patient in de omgeving zo groot mogelijk is, zodat de medewerking van de patient aan de behandeling maximaal is en de patient zich kan laten leiden door de goede raad en adviezen van de hulpverleners’ vervolgt Santegoeds. Het vinden van overeenstemming tussen patient en hulpverlener zou volgens haar dan ook het uitgangspunt dienen te zijn voor elke behandeling in de GGZ.

afz. Jolijn Santegoeds, initiatiefneemster Actiegroep Tekeer tegen de isoleer!
email: tekeertegendeisoleer@hotmail.com

RTL 4 nieuws uitzending

Zaterdag 18 maart om 19.30 bij het RTLnieuws op RTL4 is er aandacht besteed aan het onderwerp dwang in de psychiatrie. In deze uitzending zat ook een interview met Jolijn Santegoedsover Actiegroep Tekeer tegen de isoleer!

De uitzending is via Windows Media Player te bekijken:
Deel 1
Deel 2

RTL-nieuws website: http://www.rtlnieuws.nl