Aanmelding 2e Nederlands Sociaal Forum (NSF)

Voor iedereen die mee wil debatteren over een betere GGZ:

Het 2e Nederlands Sociaal Forum (NSF)
zal plaatsvinden van 19 t/m 21 mei 2006,
op de KUN in Nijmegen.

Net als in november 2004 zal Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! samen met Clienten Centrum Limburg een open debat organiseren, onder de voorlopige titel
Maatschappelijk Verantwoorde GGZ

Omschrijving:
open debat over kwaliteit van GGZ met vertegenwoordiging van vele GGZ-gerelateerde organisaties.

VOORSTEL VOOR DE INHOUD: (wijzigingen voorbehouden)
1. Vergroten van de kwaliteit van zorg (doelstellingen GGZ)
2. Integriteit bij hulpverlening (grenzen aan gedrag)
3. Concrete emancipatie van clienten (consumenten-invloed)
4. De wensen van hulpverleners (arbeidsvoorwaarden)
5. Opstellen van een Actiejaarplan 2006-2007

Reeds benaderde organisaties voor dit debat:
Clienten Centrum Limburg,
Vakbonden van hulpverleners: Abvakabo en CNV GGZ,
Project Dwang en Drang en andere branche-organisaties,
div. Clienten en familieorganisaties,Ypsilon, Pandora, LPR, Kwartiermakers, Excluded, Metzelf, enz.
NCRM
en verder zoveel mogelijk personen die een bijdrage leveren aan het terugdringen van dwang en kwaliteitsverbetering van de zorg

evt. internationale sprekers mogelijk (bijv. via Mindfreedom)

Indien u of uw organisatie een bijdrage wil leveren aan dit debat, meld dat dan aan op de website van het NSF : http://www.sociaalforum.nl
Daarvoor dient men wel de beginselverklaring te ondertekenen, te vinden via dezelfde site.

onder het thema Gelijke Kansen staat een vermelding van het seminar:
Maatschappelijk Verantwoorde GGZ
klik hier voor de directe link

of neem contact op met Jolijn Santegoeds via tekeertegendeisoleer@hotmail.com

Actieplan Terugdringen van Dwang in Psychiatrie

** The English version can be found in the first reply of this topic.
Op 2 dec jongstleden, gingen Bianca en ik naar De Eenhoorn in Amersfoort voor de werkconferentie Terugdringen van dwang in de psychiatrie. De officiele samenvatting:

Crisis in de psychiatrie: beter voorkomen dan isoleren
Zorgvuldige zorg op maat maakt de isoleercel overbodig.

Als psychiatrische patienten in een crisis raken worden ze vaak geisoleerd, gesepareerd, soms zelfs vastgebonden of platgespoten. Dit soort dwang- en drangmaatregelen wordt in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) veelvuldig toegepast. Maar ook wanneer er geen sprake is van een crisissituatie zetten hulpverleners de separeer in. Ontoelaatbaar gedrag kan al voldoende reden zijn om hiertoe over te gaan. Clienten en hulpverleners kunnen hierdoor terechtkomen in een negatieve spiraal van agressie en (on)macht.
De overheid overweegt de wettelijke mogelijkheden van dwangbehandelingen te verruimen.
Maar het kan anders en beter.
Gestimuleerd door het landelijk project Dwang en Drang zijn de afgelopen jaren prima alternatieven ontwikkeld voor de isoleercel. Dat bleek op 2 december in Amersfoort, tijdens een werkconferentie van het Landelijk Platform van clienten- en familieorganisaties in de GGZ.

Terugdringen dwang gaat te langzaam
Vergeleken met ons omringende landen past men in Nederland vaak vrijheidsbenemende maatregelen toe in de psychiatrie. Zorgaanbieders en beroepsgroepen maken niet veel aanstalten om daar iets aan te veranderen. De brancheorganisatie wil jaarlijks 10% van het aantal separaties terugdringen. Dat is geen indrukwekkende ambitie en het is nog maar de vraag of zelfs dat doel gehaald wordt. De deelnemers aan de werkconferenties pleitten voor meer voortvarendheid. Er is een cultuuromslag nodig bij instellingen en hulpverleners: van repressie naar intensieve zorg. Er zijn voorbeelden te over dat deze aanpak werkt.

Signaleringsplannen
Bij De Geestgronden werken ze met signaleringsplannen. Zo een plan stellen de behandelaars samen met iedere patient op. Er staat onder andere in hoe je aan die persoon kunt merken dat er een crisis nadert. En wat de client zelf en de hulpverleners kunnen doen om te voorkomen dat het uit de hand loopt. Als hulpverleners rekening houden met die handvatten van clienten, zijn dwangmaatregelen meestal te voorkomen. De Geestgronden begon met de signaleringsplannen in 1992. Drie jaar later was het aantal separaties afgenomen van 230 tot minder dan tien per jaar, ondanks een krimpend personeelsbestand. Het ziekteverzuim onder het personeel nam drastisch af.

Van beheersing naar samenwerking
Een toenemend aantal psychiatrisch patienten draagt een zogenaamde crisiskaart op zak. Daar staat onder andere op hoe die persoon bij crisis graag opgevangen wil worden en hoe verdere escalatie voorkomen kan worden. Uit buitenlands onderzoek, gepubliceerd in de British Medical Journal, blijkt dat dwang aanmerkelijk vermindert door het gebruik van crisiskaarten.

Op de TBS-afdeling Roozenburg van Altrecht heeft de agressiecoach zijn intrede gedaan. Deze coaches trainen medewerkers om te voorkomen dat ze met een client in een negatieve spiraal raken. De aanpak is daar verschoven van beheersing naar samenwerking en onderhandeling. Het resultaat: van 500 agressie-incidenten naar 100 en van ruim 100 separaties per jaar naar ongeveer vijf.
Een andere instelling, De Gelderse Roos, streeft ernaar om in 2010 volledig separeervrij te zijn. Op de afdeling Siependaal is dit al vrijwel gerealiseerd dankzij een nieuwe aanpak. De familie van clienten wordt daar nauw bij betrokken.

Actieplan Platform GGZ
Deze en andere succesvolle nieuwe methoden om dwang en drang te voorkomen passeerden de revue op 2 december. Ze worden samengevat in het conferentieverslag. Het Platform GGZ gaat vervolgens een Actieplan opstellen, dat begin 2006 zal worden aangeboden aan overheid, politiek en brancheorganisaties.

Aan het Landelijk Platform Clienten- en Familieorganisaties in de GGZ nemen deel:

Stichting LPR, belangenorganisatie clienten ggz * Vereniging Clientenbond in de geestelijke gezondheidszorg * Stichting Pandora * Nederlandse Vereniging voor Autisme * Vereniging Ypsilon * Vereniging voor Manisch-Depressieven en Betrokkenen * Stichting Labyrint/In Perspectief * Stichting Borderline * Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa * VO!CE* Vereniging Balans*Vereniging Impuls * SLKF, Stichting Landelijke Koepel Familieraden in de GGZ .

Ingenieur Duurzame Bedrijfsvoering (M2)

Op 30 november 2005 ben ik afgestudeerd van de HBO-opleiding Milieugerichte Materiaaltechnologie (ofwel Duurzame Bedrijfsvoering) met het ontwikkelen van een methode om de duurzaamheid van energieopwekking te meten (de Eco-Energie-Index).

Nu ben ik dus officieel Ing. JC Santegoeds, gespecialiseerd in duurzame bedrijfsvoering/ milieugerichte materiaaltechnologie.

Duurzaamheid gaat over de toekomst van de mens en het milieu.
Voor een duurzame, harmonieuze samenleving met een oneindig toekomstperspectief is het noodzakelijk om kritisch te kijken naar het gedrag van de samenleving (een soort industrieel perfectionisme en individualisme) en daarmee vervreemding van de mens van de natuur (wat is geluk?).

Ik denk dat het fenomeen psychiatrie daar in zekere zin een metafoor van is (een soort uniformering en verharding).