Schoenen-actie en aanbieden petitie aan VWS

Op maandagochtend 31 oktober 2005 zijn Bianca en ik naar Den Haag gegaan om bij de Tweede Kamer en de VWS-Commissie aandacht te vragen voor de situatie van psychiatrisch patienten.
Het was een leuke dag en een goed geslaagde actie.

Voorafgaand aan het Begrotingsoverleg Volksgezondheid Welzijn en Sport 2006 zijn ruim 400 handtekeningen die verzameld zijn bij diverse acties van Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! overhandigd aan de Griffier van de Vaste Kamercommissie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

Met deze petitie wordt aandacht gevraagd voor de leefomstandigheden van psychiatrisch patienten en de zorgtekorten in de Geestelijke Gezondheidszorg.
Op veel folders van de petitie is aangevinkt: ik wil dat er meer geinvesteerd wordt in goede zorg en daarmee is de petitie tevens een pleidooi voor investeringen in kwaliteitsverbetering van de GGZ.

Een deel-oplossing die Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! aandraagt voor de problemen in de GGZ is de inzet van meer verplegend personeel in de GGZ, waardoor meer tijd en aandacht aan de client besteed kan worden, waardoor meer clientparticipatie mogelijk is en waardoor met meer zorgvuldigheid en efficiency aan de hulpvraag van de client kan worden voldaan. Daardoor zou ook het aantal dwangtoepassingen (lees: noodoplossingen) teruggebracht kunnen worden. Echte zorg is immers geen opsluiting, uitsluiting, sedatie of dwang. En het negeren van de beleving van de client is geen basis voor vertrouwen en verdere hulpverlening. Zorgvuldigheid is efficiency.
Daarnaast is een tweede deel-oplossing meer crisispreventie door het wegwerken van wachtlijsten en ondercapaciteit, bureaucratie en andere belemmeringen voor adequate zorg.
Aan de VWS-Commissieleden is gevraagd aandacht te schenken aan deze zaak.

Voor en na het aanbieden van de handtekeningen, is de visuele actie Sta eens in de schoenen van een psychiatrisch patient die gepland was ter gelegenheid van de Werelddag van de Geestelijke Gezondheid (oorspronkelijk op 10 /11 oktober) ook alsnog uitgevoerd op het Binnenhof/Plein.

Hierbij deelden we pamfletten uit aan de Tweede Kamerleden en -medewerkers die het gebouw van de Tweede Kamer binnen wilden gaan. Daarop stond:

Stel je eens voor:
Je maakt iets verschrikkelijks mee ..
Je wordt overspoeld door emoties
En je weet het allemaal even niet meer
Hoe zou jij reageren ..
Zou je gaan gillen, huilen, rennen, bidden?

Stel dat niemand je begrijpt ..
Of je kan het niet goed uitleggen of het gaat niet weg ..
Stel, dat niemand snapt waarom jij je zo gedraagt
En ze kijken je allemaal vreemd aan
Dan ben je dus gek* , afwijkend, psychisch gestoord

Toch ben je niet gek. Je hebt alleen even teveel problemen.
Je bent een mens die even niet begrepen wordt.
Misschien begrijp je jezelf niet eens ..
—–
Stel: je wil jezelf laten helpen aan je psychische probleem
En je gaat daarvoor naar een psychiatrisch ziekenhuis

Het is er sober, en je hebt 14 collega-patienten
Overdag zijn er 3 verplegers, s nachts 1 nachtwacht.
Alles wat je doet is vastgelegd met regels en controle, voor de veiligheid
Er is geen tijd om gewoon even met je te praten
1x per week kan je naar de psycholoog of je mentor
3x per dag staat er eten voor je klaar in de etenskar op de gang
en 3x per dag neem je trouw je medicijnen in, elke dag weer
er is weinig te lachen, maar 1x per maand is er een groepsuitje naar de bossen of de film
Op het eind van de gang is een isoleercel, voor als je je teveel opwindt of je niet aan de regels houdt, want de verpleging moet zichzelf kunnen beschermen als ze even geen andere oplossing zien.
Wat zou jij dan denken?

Wellicht denk je dan: Wat is dit voor een leven?

Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! vraagt hierbij uw aandacht;

* Psychiatrie en zorg is bedoeld om de kwaliteit van het leven te verhogen. Echter:
* De leefomstandigheden van de meeste psychiatrische patienten in GGZ-instellingen zijn veel te sober door: Tijd- aandacht- en zorg-tekorten; vrijheidsbeperking van clienten; armoede; eenzaamheid en vergetelheid van mensen in de psychiatrie. Dit veroorzaakt veel onnodig leed en onbehagen voor clienten.
* De kwaliteit van GGZ-zorg is onder de maat. Bijvoorbeeld: Isoleercellen en dwang dragen niet bij aan geestelijk welzijn van de client en worden gebruikt vanwege de onmacht van het personeel en dat is een verkeerd motief. Elke reactie heeft een oorzaak en met meer personeel in de Geestelijke Gezondheidszorg kan meer tijd en meer aandacht besteed worden aan echte zorg en aan de preventie en het uitpraten van conflicten.

We hopen dat onze acties zullen leiden tot een mentaliteitsverandering ten aanzien van dwang in de Geestelijke Gezondheidszorg en (investeringen in) kwaliteitsverhoging van de zorg in de GGZ.

Zorg is aandacht. Meer personeel is meer aandacht. Zorgvuldigheid is efficiency.

Aanbieden handtekeningen aan VWS maandag 31 oktobr

Aanstaande maandag 31 okober, voorafgaand aan het Begrotingsoverleg Volksgezondheid Welzijn en Sport 2006, worden de ruim 400 verzamelde handtekeningen overhandigd aan de Griffier van de Vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit zal zijn rond 9.30 uur op het Binnenhof/Plein in Den Haag.

De Griffier zal ervoor zorgen dat de handtekeningen met de toelichting ook voor aanvang van het Begrotingsoverleg 2006 onder de aandacht komen van de Vaste Kamerleden VWS.

Voor en na het aanbieden van de handtekeningen tussen 9 uur en 10.30 uur op 31 oktober wordt de kleinschalige informatieve visuele actie die gepland was ter gelegenheid van de Werelddag van de Geestelijke Gezondheid ook alsnog uitgevoerd op het Binnenhof/Plein.

Actie t.g.v. Werelddag van Geestelijke Gezondheid

Helaas kon de actie van Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! ter gelegenheid van de Werelddag voor Geestelijke Gezondheid, op het Plein, nabij het Binnenhof in Den Haag op dinsdag 11 oktober om organisatorische redenen niet doorgaan.

Onze excuses voor de mogelijk ontstane onduidelijkheid.

Op korte termijn willen wij op een nieuwe datum de voorbereide actie alsnog uitvoeren om aandacht te vragen voor de sobere leefomstandigheden van psychiatrisch patienten in Nederland. De tijd-, aandacht- en zorg-tekorten in de GGZ leiden tot een opstapeling van noodoplossingen waardoor het hele zorgsysteem vastloopt. Eigenlijk wordt niemand daar echt beter van.

Wat nodig is, is MEER verplegend personeel ( handen aan het bed ) in de GGZ.
Ook pleiten wij voor investeringen in verbetering van de kwaliteit van zorg, en in het bijzonder een andere omgang met dwangmaatregelen (zie http://www.antiisosite.tk en ook project Dwang en Drang, 2005, ISBN 90-5931-330-5)

De nieuwe datum van de actie zal z.s.m. bekend gemaakt worden via deze weblog.

Meer informatie over Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! staat ook op onze website: http://www.antiisosite.tk

Mishandeling in psychiatrie in Turkije

Sinds het congres Alternatieven voor separatie op 16 juni j.l. heb ik een klein beetje een beeld van psychiatrie in andere landen van Europa.
Maar sinds gisteren kan ik dat beeld uitbreiden met de gruwelijke TV-beelden van 2Vandaag van psychiatrische ziekenhuizen en zwakzinnigenzorg in Turkije (klik hier voor de uitzending Mishandeling in Turkije van 2Vandaag, 4 oktober 2005)

Het huiveringwekkende beeld van zwakzinnige kinderen die op alle mogelijke manieren in een kamer op de grond liggen, na vele elektroshocks achtergelaten zonder aandacht. De geluidjes die ze maken, de stuiptrekkingen. Vreselijk. En dan het beeld van die levenloze psychiatrische patienten die allemaal verspreid in de tuin liggen, gesedeerd met medicatie, sommigen vechten heftig trillend tegen de bijwerkingen, sommigen kunnen nog kruipen…Mijn hart breekt bij het zien van die beelden.

De zwakste groep mensen wordt op een gruwelijke manier totaal lamgelegd met medicatie en elektroshocks. Dat deze mensenrechtenschendingen in Turkije moeten stoppen weet iedereen. Maar wat kunnen wij nou doen?

Ik denk dat Nederland het goede voorbeeld moet geven aan Turkije. Ze hebben daar waarschijnlijk nog te weinig ervaring met echte hulpverlening en kennen enkel het orde-aspect. Wellicht kunnen we via voorlichting, begeleiding en kennisuitwisseling zorgen voor zorgontwikkeling.

Laten we dus vooral hard blijven werken aan een goede kwaliteit van geestelijke gezondheidszorg in ons eigen land, zodat we dergelijke landen misschien ook vooruit kunnen helpen met het ontwikkelen van echte zorg.

Artikel in de Psy

In de laatste editie van Psy, Tijdschrift over Geestelijke Gezondheidszorg, nummer 10, van 30 september 2005, staat op pagina 35 een artikel over de streetrave Tekeer tegen de isoleer! van 17 september in Eindhoven.
Het artikel geeft een goede indruk van de demonstratie en de sfeer. En het Ontspandoek (N.B. geen spanlaken) staat mooi op de foto. Ontspan! is de boodschap die wij aan de verpleging willen uitdragen. In een ontspannen sfeer kan je praten met elkaar. In een gespannen situatie is het vaak al te laat. Ontspannen is dus heel erg belangrijk.
B Cool