Omsingelingsactie Binnenhof

Op zaterdag 24 september 2005 vond de Omsingeling van het Binnenhof in Den Haag plaats. Deze protestactie tegen het kabinet Balkenende 2 werd georganiseerd door Platform Keer het tij.
Tekeer tegen de isoleer! was er ook bij onder de leus:

Maak GGZ beter: Geen cel maar Zorg

Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! heeft zich aangesloten bij Platform Keer het tij, om o.a. de volgende redenen;

Wij geloven erin dat het waarborgen van goede geestelijke gezondheidszorg een overheidstaak is, daarom vinden wij dat de overheid moet ingrijpen en de zorg-tekorten in de GGZ moet oplossen.
Wij vinden dat we moeten opkomen voor elkaar en z.s.m. weer op de barricaden tegen de privatisering van GGZ, gezondheidszorg, onderwijs en andere publieke voorzieningen.

Wij willen dat er meer geinvesteerd wordt in goede begeleiding van de clienten. Zorg is aandacht.
Meer personeel is meer aandacht en dus meer mogelijkheden.

Bovendien vinden wij dat er meer gedaan moet worden aan emancipatie van psychiatrische patienten en het doorbreken van vooroordelen en taboes over psychiatrie in de samenleving. Vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg kan alleen in een solidaire samenleving, waar alle mensen gerespecteerd worden, en waar de zwakkeren niet wegens afwijkend gedrag of een hulpvraag buiten de samenleving geplaatst worden (met een stigmatiserende diagnose, of letterlijk in een isoleercel). Wij willen een samenleving waarin mensen niet afgerekend worden op hun tekortkomingen (geen eigen bijdragen voor zorg, medicatie etc.) Wij willen een goede sociale basis voor iedereen (gezondheidszorg, inkomen, onderdak etc.) waarbij iedereen zich welkom voelt als mens in onze maatschappij en zich op een passende manier kan ontplooien in de samenleving.

Wij willen tevens af van de centrale rol van de farmaceutische industrie in de hulpverlening. Het winstoogmerk van de geneesmiddelen-industrie die voor alles een pilletje wil uitvinden leidt tot het streven naar maximale productie, waardoor ook maximale en onnodige consumptie van medicijnen nagejaagd wordt door reclames, bonussen, korting etc. Dit zijn kwalijke effecten van het kapitalisme/neoliberalisme en is zeer schadelijk voor de mens en ook het milieu.
Dit kan zo niet langer.
Wij denken dat de overheid een andere koers dan de huidige zou moeten volgen om de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg tot een acceptabel nivo te brengen. Wij geloven in solidariteit en volgens ons zit dat niet in de agenda van dit kabinet BII.

Daarom is Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! aangesloten bij Platform Keer het Tij.

Geslaagde streetrave/demo 17 september

Op zaterdag 17 september 2005 was de derde demonstratie/streetrave Tekeer tegen de isoleer! in Eindhoven. De actie werd bezocht door ongeveer 200 mensen en we hebben onze strijd tegen isoleercellen in de psychiatrie bij veel omstanders (en bij de Idols-audities) onder de aandacht kunnen brengen. Iedereen bedankt voor de inzet!
Een verslagje van de streetrave staat op www.antiisosite.tk bij Acties

Foto’s van de streetrave Tekeer tegen de isoleer! 17-09-05 staan op www.streetrave.nl.nu

Prijsuitreiking ballonnenactie na streetrave 17-09

zaterdag 17 september aansluitend na de streetrave:

in de cafe de Mini-Lounge, dat is in het zijstraatje van Stratumseind, vlakbij cafe de Stunt en de Bakkerij.

De naborrel van de streetrave en rond 17.00 uur de prijsuitreiking van de ballonnenwedstrijd van Tekeer tegen de isoleer! van festival Pleinvrees van 10 juli 2005.
Voor deelnemers van de streetrave is er tussen 16.00 en 18.00 uur bier en fris voor slechts 1 euro !!!

Persbericht voor Streetrave 17 september


Protest tegen isoleercel in psychiatrie

Eindhoven. Op zaterdag 17 september wordt in het centrum van Eindhoven gedemonstreerd tegen het gebruik van isoleercellen in de jeugdzorg en psychiatrie. Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! trekt tussen 13.00 uur en 16.00 uur met een streetrave, demonstratie met luide muziek door de straten van de binnenstad om aandacht te vragen voor dwangtoepassing in de psychiatrie onder het motto ‘zorg=zorg, straf=straf’. Via de website van Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! (www.antiisosite.tk) wordt al langer actie gevoerd voor dit onderwerp.

Volgens Jolijn Santegoeds, initiatiefneemster van de actiegroep is dwangtoepassing in de reguliere psychiatrie in veel gevallen te voorkomen door de inzet van meer verzorgend personeel, waardoor er meer en beter gecommuniceerd kan worden tussen verpleegkundigen en clienten. ‘Dwangmaatregelen, zoals isoleercellen zijn een barbaarse oplossing voor het niet kunnen bieden van 24-uurs-begeleiding aan mensen die intensieve zorg nodig hebben’, aldus Santegoeds. De actie op 17 september is bedoeld om de noodklok te luiden.
Meer informatie over Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! en de actie van 17 september is te vinden op www.antiisosite.tk.